Mgr. Richard Brabec

  • ANO 2011
  • ministr živ. prostředí v demisi
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.09.2021 3:42:00

V docela velké míře jsme vyšli vstříc nevládním organizacím

V docela velké míře jsme vyšli vstříc nevládním organizacím

Projev na 118. schůzi Poslanecké sněmovny 16. září 2021 – odpověď na interpelaci poslankyně Balcarové k vydání výjimky pro elektrárnu Počerady

 Vážená paní kolegyně a vážení pozůstalí,

děkuji za to, že jste tu s námi zůstali až do konce. No, my se určitě neshodneme minimálně v jedné věci, že ta výjimka, o které hovoříte jako o nezákonné, tak my ji za nezákonnou jako Ministerstvo životního prostředí nepovažujeme. Ale prosím, rozlišme politickou rovinu, kterou třeba předvádějí některé nevládní organizace, které ve chvíli, kdy úředníci podle zákona vydají výjimku, mimochodem vydanou původně krajským úřadem, ve které my rozhodneme třeba o nějakém odvolání po několikaměsíčních různých stížnostech a zpochybňování, ale dobře, je to právo nevládních organizací tohle prostě podle zákona udělat, a já se dozvím v nějakém emotivním vyjádření nevládních organizací, že vlastně neví, jestli to ministerstvo řídí Richard Brabec nebo Pavel Tykač. A já jsem na to odpověděl: No, to ministerstvo neřídí ani Pavel Tykač, ale neřídí ho ani hnutí DUHA. Řídí ho zákon a ti úředníci, kteří o tom rozhodují, samozřejmě to nekonzultují s ministrem, protože oni to musí obhájit a já jsem přesvědčen, že ta výjimka byla udělena v souladu se zákonem.

Vy, paní kolegyně, dobře víte, že ta výjimka, resp. metodika udělování výjimek včetně toho velmi technicistního postupu z hlediska třeba stanovování obsahu zrovna rtuti, protože ta rtuť je asi takovým nejvíce neuralgickým bodem, tak byla poměrně dlouho diskutována celou řadou nevládních organizací a jejich expertů, odborníků, jednotlivých společností, aby to nebylo uděláno takzvaně od stolu.

A mě trochu překvapuje - a teď pomiňme kdo je či není vlastníkem nějaké elektrárny - že ti samí, kteří chválí ministerstvo nebo kraj, že udělí výjimku pro jeden subjekt, velmi podobnou a dokonce na delší dobu, tak ti samí lidé potom kritizují ministerstvo, že vydalo výjimku, která ještě byla zkrácena oproti té platnosti a ještě byla změněna, zpřísněna, protože vy určitě víte, že to rozhodnutí z 3. září letošního roku se mění nakonec tak, že ta platnost výjimky pro rtuť se nevztahuje na elektrárnu jako celek do 30. 6. 2025. A já musím říct, že byly vydány i delší výjimky a také chci říct pro všechny, kteří samozřejmě nesledují tuto záležitost každý den, že výjimek jsou vydávány desítky v celé Evropě, protože to příslušná evropská směrnice umožňuje, a vždycky se posuzuje řekněme podíl mezi tím, zda ta výjimka jaký může mít dopad na životní prostředí, popřípadě na zdraví, oproti tomu, zda je technicky realizovatelná, protože tady se opravdu už bavíme o velmi nízkých koncentracích. Já to dopovím. To znamená, to rozhodnutí není uděláno pro elektrárnu jako celek, jak bylo požadováno, ale končí u jednotlivých bloků po provedení jejich ekologizace. Konkrétně to znamená, že u dvou bloků je ta výjimka do 30. 6. 2024, u jednoho bloku do 31. 12. 2024 a u dvou bloků do 30. 6. 2025. To znamená, bylo zpřísněno tak, jako tomu bylo v jiných případech, kde výjimky byly uděleny zcela analogicky.

A dále je do povolení zaveden požadavek na úpravu výjimkového emisního limitu po roce provozu, kdy bude k dispozici ucelená roční řada měření a na emisích rtutě se sekundárně projeví efekt nižších limitů, nejenom tedy pro rtuť, ale také pro prach a oxid siřičitý. To je důležité proto, protože bude možný ten platný výjimkový limit snížit podle reálně dosahovaných hodnot na zbývající dobu výjimky. Takže ministerstvo nemůže jako odvolací orgán, zdůrazňuji, vydává to kraj, rozhodnout libovolně, protože je vázáno požadavky správního řádu, tak aby účastníkovi tímto způsobem rozhodování nevznikla újma. A my jsme přesvědčeni, že jsme se docela ve velké míře... vyšli vstříc návrhům nevládních organizací.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama