Mgr. Richard Brabec

  • ANO 2011
  • ministr živ. prostředí
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,55. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12. 2. 2021 17:54:04

Vojenské zpravodajství proti útokům zasáhne jen když budou ohroženy životy lidí

Vojenské zpravodajství proti útokům zasáhne jen když budou ohroženy životy lidí

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. 2. 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o Vojenském zpravodajství a některé další zákony


Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně ve třetím čtení ještě uvést tento tisk, Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenském zpravodajství, byl projednáván na příslušných výborech Poslanecké sněmovny a výsledné řešení v podobě pozměňovacích návrhů je vyústěním společné práce všech zúčastněných. Tedy jak Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, tak i jednotlivých představitelů napříč politickým spektrem, ale i odborné veřejnosti a soukromého sektoru. Významným posunem je zohlednění postavení soukromého sektoru jako partnera při řešení krizových situací. Vojenské zpravodajství bude spolupracovat přímo se subjekty, které se aktivně na ochraně českého kybernetického prostoru již podílejí. Samotné odhalování útoků bude prováděno výlučně cíleně na základě předem definovaných ukazatelů a koordinované spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami a soukromým sektorem.

Případný zásah vůči kybernetickým útokům bude Vojenskému zpravodajství umožněn jen jako krajní řešení národní sebeobrany, když budou ohroženy životy lidí např. z důvodu vyřazení IT systému nemocnice nebo elektrárny, a to navíc jen, když to nepůjde řešit jinak a bude nutné konat co nejrychleji. Vždy se ale bude jednat o koordinovaný postup s ostatními prvky systému národní bezpečnosti.

Nové činnosti Vojenského zpravodajství budou podléhat kontrolním mechanismům zaručujícím dodržování zákonných mantinelů, např. povinnost vedení auditních záznamů o provozu (nesrozumitelné) detekce, jež budou plně přístupné kontrolním orgánům. Kromě vnitřní kontroly bude na tuto činnost dopadat systém tzv. trojstupňové kontroly, konkrétně ze strany za prvé vlády. Vláda jako celek může žádat informace. Za druhé Parlamentu. Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. A konečně za třetí, orgánu nezávislé kontroly, zatím není ustaven, ale bude se jednat o druhý stupeň parlamentní kontroly. Nad rámec výše uvedeného bude pro účely kontroly nakládání s daty výraznou novinkou i funkce inspektora kybernetické obrany. Jmenován bude vládou na návrh ministra obrany, a to vždy po projednání ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Tato osoba bude při výkonu své funkce nezávislá a při svém rozhodování vázána pouze právním řádem. Jeho primárním úkolem bude dozorovat nad ochranou dat a informací zpracovávaných Vojenským zpravodajstvím a souvisejících postupů při výkonu kybernetické obrany, a to včetně dodržování základních práv a svobod.

Hlavním cílem návrhu je, abychom byli připraveni na moderní hrozby a tím předcházeli možným negativním následkům, resp. abychom byli schopni adekvátně reagovat na ohrožení, která jsou v dnešní době bohužel více než reálná. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama