Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

  • ČSSD
  • ministr zahraničí
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,61. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.01.2021 13:39:00

Rozhodně není pravda, že by vláda nic nedělala

Rozhodně není pravda, že by vláda nic nedělala

Projev na 81. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 28. ledna 2021 k navrženému programu

 Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

rád bych se krátce vyjádřil k tématu korespondenčního hlasování pro naše občany v zahraničí. Vláda se ve svém programovém prohlášení jasně zavázala, že usnadní přístup k volbám včetně zavedení korespondenční volby v zahraničí. Je to věc, kdy jsme si vědomi toho, jaké pro naše občany, kteří delší dobu pobývají v zahraničí, zejména v těch velkých zemích, komplikované. To, že musí cestovat tisíce kilometrů často, vynakládat nemalé prostředky, aby mohli uplatnit své základní právo, které jim demokratická země jako je Česko, dává. A to je podílet se na rozhodování o budoucnosti naší země.

Česká strana sociálně demokratická se k tomuto závazku, který máme obsažen v našem programovém prohlášení, jednoznačně hlásí. Dovolte mi také zmínit, že jsme si plně vědomi toho, že občané, kteří žijí, studují, pracují v zahraničí, mají vztah k naší vlastni. Jsou to lidé, kteří studují, jsou to vědci, jsou to lidé, kteří tvrdě pracují a kteří se často chtějí vrátit zpět do České republiky. A proto také chtějí mít možnost o osudu, o budoucnosti naší země spolurozhodovat, být součástí demokratických voleb.

Jsou to také lidé, kteří ale v zahraničí šíří dobré jméno naší země. Jsou to špičkoví vědci, jsou to podnikatelé, jsou to vysoce kvalifikovaní lidé a jsou to lidé, kteří ale také pracují v každodenních profesích a myslím, že bychom si jejich práce měli vážit. Jsou to také lidé, kteří naší zemi velmi často pomáhají. A já jsem rád, že i opozice pracuje s údaji, které Ministerstvo zahraničních věcí sbírá. Včetně toho, že jsou naši krajané každoročně schopni do Česka poslat, utratit až 90 miliard korun. To skutečně nejsou malé prostředky. Zejména v době, kdy procházíme těžkým obdobím pandemie.

Ještě bych doplnil podobné opatření ve světě. Zde již padlo, že 21 států Evropské unie již tuto možnost svým občanům dalo hlasovat korespondenčně v zahraničí. Jsou to také všichni naši sousedé: Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko či Německo.

Co se týče některé kritiky, tak bych tady chtěl jednoznačně odmítnout, že korespondenční volba je cesta k jakékoliv manipulaci voleb. Možná bych požádal o to, kde jsou ty argumenty, když americké soudy rozhodly, že k manipulaci nedošlo? A pokud z politického hlediska zpochybňujeme rozhodování nezávislých soudů, myslím, že to je velmi zvláštní. A v této souvislosti bych také chtěl upozornit, že se nebavíme o tom, umožnit korespondenční volbu uvnitř České republiky. Jedná se pouze o možnost, kterou bychom dali občanům České republiky žijícím v zahraničí.

K tomu konkrétnímu návrhu. Jsem rád, že opozice se tomuto tématu také věnuje. Rozhodně ale není pravda, že by vláda nic nedělala. Ministerstvo vnitra zpracovalo návrh, který se zavedením korespondenční počítá. A Ministerstvo zahraničních věcí má jasnou představu, jak by bylo možné tuto záležitost ošetřit tak, aby byla prakticky proveditelná a aby byly jasně vyvráceny veškeré pochybnosti, které i možná někteří máte. Proto také máme konkrétní připomínky z pohledu Ministerstva zahraničních věcí k tomu návrhu, který byl předložen.

V první řadě bych chtěl upozornit, že návrh neobsahuje přechodné ustanovení, které by umožnilo volit korespondenčně již v letošních volbách. Návrh také ale nestanoví jako podmínku pro dodání žádosti o zaslání písemností ke korespondenčnímu hlasování doručení žádosti zastupitelskému úřadu do 35 týdnů(?) přede dnem voleb. Z mého pohledu bychom měli umožnit voličům podat žádost osobně či prostřednictvím zmocněnce i později, nejpozději dva dny přede dnem voleb. Tato lhůta se jeví jako nanejvýš praktická, neboť v době více než měsíc přede dnem voleb voliči v řadě případů ještě nebudou vědět, zda jim okolnosti znemožní hlasovat prezenčním způsobem.

Návrh také předpokládá, že zastupitelské úřady budou voličům v rámci zasílání písemností ke korespondenčnímu hlasování rozesílat i hlasovací lístky. Toto také vnímáme, že by mohlo být ošetřeno lépe. Minimálně tak, aby to snížilo administrativní zátěž pro naše zastupitelské úřady a také snížilo možná i dopad na životní prostředí. Návrh tak, jak je přeložen, neumožňuje způsob korespondenční volby v případě předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. I v tomto případě Ministerstvo zahraničních věcí má alternativní variantu. Návrh také započítává jen ty hlasy, zaslané korespondenčně, které byly řádně doručeny do zahájení hlasování. I v tomto případě bychom se přikláněli k jasnějšímu a praktičtějšímu uspořádání nebo ošetření těchto záležitostí.

Návrh předpokládá možnost požádat voliče, aby mu zastupitelský úřad zaslal písemnosti ke korespondenčnímu hlasování na kteroukoliv jeho adresu v zahraničí. Takové řešení určitě prodlouží dobu doručení zásilky a vyvolá zvýšené finanční dopady na konání voleb, když budou zastupitelské úřady nuceny zasílat písemnosti i do jiných zemí. Současně nelze vyloučit problémy zastupitelských úřadů se získáním potvrzení o doručení zásilky od doručovatele ve státě mimo působnost tohoto zastupitelského úřadu. Vidíme tady výkladové problémy, které může vyvolávat i pojem adresa voliče v zahraničí. Jak jsem již uvedl, návrh také předpokládá možnost voliče požádat, aby mu zastupitelský úřad zaslal písemnosti ke korespondenčnímu hlasování na kteroukoliv jeho adresu v zahraničí. Volič proto může požádat o zaslání písemnosti i do oblastí, v nichž nelze objektivně zajisti včasné doručení.

Návrh, (Nesrozumitelné.) bych si já dovolil představit, neumožňuje volit korespondenčně na voličský průkaz. Tato možnost byla z našeho hlediska zvažována, nicméně s ohledem na administrativní náročnost a nízký počet voličů, kteří by takovou možnost využili, do návrhu nakonec nebyla zapracována. Volič by si musel nejprve podat u jednoho správního orgánu žádost o voličský průkaz buď osobně nebo prostřednictvím datové schránky. Následně by musel opět osobně či prostřednictvím datové schránky kontaktovat příslušný zastupitelský úřad, na který by hodlal korespondenčně hlasovat.

To jsou některé z konkrétních připomínek, které máme z pozice Ministerstva zahraničních věcí k předkládanému návrhu. Budu rád, když se o tom debata povede, myslím, že na podvýboru pro krajanské záležitosti bychom mohli všechny tyto záležitosti vyjasnit a postoupit dále. Já osobně, vzhledem k tomu, že s krajany jsem pravidelně v kontaktu, Ministerstvo zahraničních věcí skutečně má na starosti i hájit jejich zájmy, chránit jejich zájmy, tak jsem pro to, abychom zavedli korespondenční hlasování co nejdříve. Pojďme ale dopracovat návrh tak, aby byl praktický, proveditelný a vyloučil jakékoliv možnosti, že bude vyvolávat pochybnosti o tom, jestli hlasovací lístky skončily tam, kde mají.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama