Mgr. Václav Klaus

  • Trikolóra
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,79. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.02.2021 5:50:00

Ministerstvo vyřadilo Newtonovy zákony z rámcového vzdělávacího plánu

Ministerstvo vyřadilo Newtonovy zákony z rámcového vzdělávacího plánu

Písemná interpelace na ministra Plagu ve věci změn v Rámcovém vzdělávacím programu


Vážený ministře Plago,

rozhodl jsem se Vás interpelovat ve věci změn v Rámcovém vzdělávacím programu.

Zaznamenal jsem, že v Rámcovém vzdělávacím programu došlo k vyřazení učiva z důvodu přílišné obtížnosti. Například ve Fyzice se vyřadilo využívání Newtonových zákonů (zákon setrvačnosti, zákon síly, zákon akce a reakce) nebo Ohmova zákona.

Proti tomuto rozhodnutí ostře protestovala odborná veřejnost – Jednota českých matematiků a fyziků, představitelé Akademie věd ČR, rektor ČVUT a desítky profesorů, docentů a doktorů fyzikálních věd z vysokých škol po celé České republice (ČVUT, JČU, MU, OSU, UHK, UJEP, UK, UPOL, ZČU). S jejich rozhořčením se ztotožňuji.

Po zrušení povinné maturity z matematiky je vyřazení výuky Newtonových a Ohmova zákona a dalšího učiva rezignací na vzdělávání českých dětí. Cíleně snižovat úroveň znalostí je proti zájmům jak absolventů českého vzdělávacího systému (horší uplatnění na trhu práce), tak proti zájmům zaměstnavatelů (snížení konkurenceschopnosti). Ve výsledku je toto rozhodnutí likvidující pro české hospodářství.

Česká republika má již od První republiky tradici v průmyslu a strojírenství. Značka „Made in Czechoslovakia" byla světově úspěšná i díky kvalitnímu technickému vzdělání. Pokud budeme neustále snižovat úroveň vzdělání v oblasti přírodních a exaktních věd, nemůžeme očekávat, že v těchto oborech budeme prosperovat. Staneme se levnou montovnou nebo velkoskladem nadnárodních korporací bez jakékoliv přidané hodnoty.

I současná covidová doba nám ukazuje, že vzdělání v technických oborech je naprosto klíčové (IT technologie, výroba léčiv, matematické modelování).

Je třeba zdůraznit, že ubereme-li dětem základní znalosti přírodních zákonů, významně je ochudíme o možnost poznání světa, jeho zákonitostí – a co je podstatné – výrazně omezíme schopnost dětí analyzovat, klást si otázky a s potřebnými znalostmi poznávat okolní svět. Zákonitě také snížíme počet zájemců o studium technických oborů, kterých je již dnes nedostatek.

Pokud bychom stejné úsilí, jako dnes věnujete otázkám multikulturním či genderovým, věnovali do oblasti didaktiky fyziky, chemie a matematiky, za pár let bychom viděli výsledky v podobě většího zájmu o toto studium. Svými škrty ochuzujete Českou republiku o budoucí techniky, chemiky a přírodovědce, kteří by tvořili hodnoty, na kterých by mohli stavět další generace!

Jelikož jste odpovědný za řízení resortu školství, ptám se Vás, co Vás vedlo k tomuto rozhodnutí? Skutečně trváte na tomto rozhodnutí i přes nesouhlas odborné veřejnosti? Uvědomujete si, že tímto rozhodnutím likvidujete technické obory, a odsuzujete tak Českou republiku k tomu, aby zůstala montovnou a velkoskladem pro země, které staví vzdělání svých dětí na první místo?

S úctou

Mgr. Václav Klaus

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama