Mgr. Zdeňka Hamousová

  • BPP
  • Žatec
  • starostka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,69. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.10.2019 20:41:00

Na střeše brownfieldu se nedají instalovat fotovoltaiky

Na střeše brownfieldu se nedají instalovat fotovoltaiky

Projev na 12. schůzi Senátu dne 30. 10. 2019, Hodnocení návrhů plánů členských států EU v oblasti energetiky a klimatu na období 2021-2030.

Hezké odpoledne všem, děkuji za slovo. Já bych jen ráda zareagovala, jak jsem zvyklá z praxe, na poznámku, kdy by obce měly být nebo chtějí být soběstačné ve výrobě elektřiny nebo v zásobování elektrickou energií z obnovitelných zdrojů. Když se podíváme z pohledu obce, budu rozhodně mluvit jako zástupce obce, který by chtěl, aby jeho obec byla soběstačná ve výrobě elektrické energie v OZE.

Zaprvé do takovéhoto rozhodování nám vstupují další proměnné z pohledu legislativy života obce. Konkrétní ukazatele saturování, nedostatku elektrické energie například fotovoltaikou na střechách objektů. Vyskytujeme se v městské památkové rezervaci, tudíž ani jedna střecha v souvislosti s městskou památkovou rezervací nemůže být nositelem fotovoltaiky. Vyskytujeme se v městské památkové zóně, tudíž další střechy i v dalším území nemohou být nositeli fotovoltaiky. Když chceme instalovat fotovoltaické panely na další objekty v obci, musíme se především podívat na vlastnictví těchto objektů. Tam, kde je obec vlastníkem, můžeme rozhodovat. A vstupují nám do toho další faktory. Kupříkladu různé regulativy, takže na velkém sídlišti velká základní škola. Z pohledu laika ideální. Proč by na této ploché střeše obec nemohla instalovat fotovoltaiku?

Nelze, protože ostatní panelové domy jsou vyšší o 2 – 3 patra a jsou tady další regulace, kdy není možné tuto instalaci povolit. Máme tady brownfieldy. Z pohledu obce musím okomentovat, že většině brownfieldy nepatří k obcím. A když je to brownfield, tak je to neblahé dědictví bývalé průmyslové továrny určité zátěže. Upřímně řečeno, pokud máme průzkumy, tak brownfield není v takovém stavebním a technickém stavu, aby se na jeho střeše mohla instalovat fotovoltaika. Toto jsou z mého pohledu praktická omezení. Teoreticky si můžeme spočítat střešní plochu a můžeme říci, výborně, tento výpadek, nebo tento zdroj je vhodný a pokryje nám takové a takové procento výroby OZE z fotovoltaiky. Pak do toho vstupují tato praktická omezení a ten praktický život. A dostaneme se k číslu, že OZE z fotovoltaiky, ano, je to čistý doplňkový zdroj. Ale s konkrétní znalostí starosty života v obci musím říci, že pro mne tyto vyjmenované body jsou velmi limitující a ten zdroj nám značně omezují.

Musela jsem zareagovat, protože tady byla řečena soběstačnost z pohledu obce. A to nevyjmenovávám všechna omezení. Nebudeme se bavit o umístění střechy, potřebujete tam jižní sluníčko atd., takže nám to zase vylučuje určité procento střešní plochy. Tak jsem jenom chtěla ukázat, že jsou tady i praktické důvody, které reálně zatím vláda navrhuje, proč to procento je právě takové. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama