Mgr. Zdeňka Hamousová

  • BPP
  • Žatec
  • starostka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,69. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.01.2020 18:18:00

Nově budou z tohoto fondu dotačním titulem saturovány také brownfieldy

Nově budou z tohoto fondu dotačním titulem saturovány také brownfieldy

Projev na 15. schůzi Senátu dne 29. 1. 2020, k návrhu změny o Státním fondu rozvoje bydlení.

Dobré poledne už asi v tuto chvíli. Vážené kolegyně a kolegové, slyšeli jsme důvody paní ministryně jako předkladatele návrhu zákona. Z diskutujících nikdo nevystoupil na podporu tohoto návrhu zákona. Jsem členka výboru pro územní rozvoj, debata tam byla poměrně dlouhá, i já jsem přispívala do debaty dlouholetými zkušenostmi z pozice ve vedení města a i já jsem dejme tomu vůči předkladateli komentovala finanční nástroj jako nástroj, který byl nově zaveden v tomto programovém období, proč je obcemi málo využíván atd.

Ráda bych tady uvedla alespoň několik informací, nechci říci argumentů, protože argument je potřeba podložit detailně a nechci dlouho vystupovat, na podporu tohoto návrhu. Zúžili jsme debatu nebo jsme ji zjednodušili na přejmenování fondu a na to, že se rozmělní finanční prostředky, že není patrný nebo dopředu znám objem, jakým se bude fond naplňovat a jestli to bude ku prospěchu věci. MMR svými dotačními tituly reaguje na požadavky z terénu, většinově bývají ku prospěchu věci.

A ze zkušenosti musím říci, že tam, kde dotační výzvy nejsou dobře uchopitelné pro obce, nebo jsou uchopitelné tak, že obce v nich nevidí pro ně optimální nastavení, tak vypisovatelé dotací mají zájem dotační podmínky upravovat. Což realita je a u některých dotačních titulů to tak běží.

Jak bude naplněn fond, o tom bude rozhodovat, pokud já mám dobře nastudováno, Poslanecká sněmovna nakonec. Návrhem rozpočtů, schválením peněz. Tak pokud se Poslanecké sněmovně bude zdát, že dotační tituly se míjí spotřebou regionů, spotřebou obcí, tak nepodpoří, nedá takovou finanční dotaci fondu. Předkladatel uvádí, že budou 3 miliardy dávány do podpory rozvoje bydlení. Na debatě v rámci výboru pro územní rozvoj jasně zaznělo, že v roce 2021 se připravuje koncepce sociálního bydlení a měly by tam být rozšířeny možnosti použití.

Protože výstavba pro obce, teď jak jsou podmínky dotačních výzev, tak zejména dvacetiletá udržitelnost a někdy příliš úzké vydefinování sociálního bydlení nemotivuje obce k tomu, aby žádosti o dotace masivně podávali. Zjemní se tam, nebo se zkomfortní určitá sociální skupina seniorů, matky s dětmi, tak tohle všechno předkladatel jasně avizoval v rámci předložení toho návrhu. Takže si nemyslím, že bychom se měli obávat zneužití peněz. Bude o nich stejně rozhodovat Poslanecká sněmovna. A jasnými podmínkami ten dotační titul, že bude jednotná žádost, už ji máme dneska MF 2014 plus do tohoto prostředí sypeme, nebo uvádíme žádosti o projekty.

Byly tady zmíněny zdevastované objekty, brownfieldy nově budou z tohoto fondu rozvoje bydlení také saturovány dotačním titulem. A zrovna v těch vybydlených objektech, ve kterých je částečně pro obec brownfield, budou moci být byty opraveny. Takže tak, jak znám současné dotační podmínky a tak, jak byly avizovány s tím záměrem, tak si troufám říct, že to bude krok, který by měly obce ocenit. A věřím tomu, že tomu tak bude, protože ta zkušenost z dotačních výzev, kde co nevyhovuje, tak upravit.

MMR si vyhodnocuje podané žádosti, nebo i ostatní ministerstva. Tam, kde jsou v těch výzvách příliš striktně dotační podmínky napsané nebo nevyhovující pro příjemce, tak s těmi připomínkami pracuje, a podle toho se potom modelují podmínky.

Finanční nástroj jsem na jednu stranu kritizovala, na druhou stranu rozumím té filozofii MMR, že část peněz je formou dotace a část peněz obce, pokud mají zájem, může dostat formou finančního nástroje. Peníze se zpětně vrací do toho kolotoče dotačního titulu a jsou to peníze, které refinancují další výzvy.

Nezazněla tady podpora ze strany žádných předřečníků.

Z výboru je návrh na schválení, ve znění Poslaneckou sněmovnou. Já jsem jenom chtěla, aby tady zaznělo pár informací z terénu, z regionu, nemělo by to být ku škodě toho záměru, který avizuje MMR.

Tak vás prosím, abyste je vzali v úvahu. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama