Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.06.2021 17:33:00

Budou obíhat data, nikoliv pacient

Budou obíhat data, nikoliv pacient

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 16. června 2021 k vládnímu návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví

 Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Jak již bylo v rámci prvního čtení a při projednávání vládního návrhu zákona ve výboru pro zdravotnictví uvedeno, tento návrh usiluje o systémové ucelené právní zakotvení nových komponent a technologií v oblasti elektronizace v resortu zdravotnictví, neboť stávající právní úprava je v této oblasti roztříštěná a existují pouze některé prvky zavádějící elektronizaci ve zdravotnictví, jako je například elektronická preskripce. Tento stav právní roztříštěnosti je zcela nevyhovující, neboť podoba dílčích právních úprav znemožňuje efektivní řízení systému elektronického zdravotnictví. Obzvláště zkušenosti posledních měsíců, posledního více než roku, při řešení epidemie onemocnění Covid-19 ukázaly nezbytnost elektronizace zdravotnictví a jejího legislativního ukotvení.

Existující statistické údaje v národních zdravotnických registrech zcela jednoznačně nejsou dostatečnou platformou pro zajištění efektivity zdravotnictví a jeho udržitelnost, ani kvalitní a bezpečné poskytování zdravotních služeb do budoucna, a to včetně efektivního řešení pandemie, případně pandemií podobných infekčních onemocnění do budoucna.

Je také více než potřebné zajistit existenci v reálném čase dostupných a správných údajů o poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotnických pracovnících a pacientech, umožňujících jejich identifikaci. Tyto údaje budou jednou nasbírané a na jednom místě uložené, garantované ve své správnosti a chráněné podle pravidel GDPR. Vládní návrh zákona dále přinese posílení ochrany citlivých osobních údajů. Bude nastaven jednotný identitní prostor a bude zde jasná identifikace pacientů a zdravotnických pracovníků cestou nových bezvýznamových identifikátorů.

Poskytovatelé zdravotních služeb si budou moci cestou výměnné sítě garantované státem bezpečně předávat zdravotnickou dokumentaci, vedenou v elektronické podobě, budou mít sjednocené přístupy ke všem službám a jejich práce se zefektivní a zrychlí. Bude platit to, že budou obíhat data a nikoliv pacient. Profitovat budou samozřejmě zejména pacienti jako takoví, jelikož služby elektronického zdravotnictví usnadní kontrolu a posílení kvality zdravotní péče a zásadně přispějí k její dostupnosti, zejména tam, kde ji lze urychlit a usnadnit pomocí digitalizace agend.

Předložený vládní návrh zákona přináší minimalizovanou, ale robustní základnu elektronického zdravotnictví, avšak nijak nelimituje budoucí rozvoj služeb elektronického zdravotnictví pomocí řady providerů včetně zapojení soukromého sektoru. Tento návrh skutečně řeší základní právní rámec, na který pak mohou být navázány další služby v oblasti elektronického zdravotnictví, poskytované jak veřejnými subjekty, tak subjekty soukromými.

Pro pacienta budou údaje o něm vedené v centrální infrastruktuře dostupné cestou portálu elektronického zdravotnictví stejně jako nabídka dalších služeb elektronického zdravotnictví.

Navrhovaný zákon obsahuje zejména základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti subjektů v systému elektronického zdravotnictví a definice s tím souvisejících pojmů, standardů komunikace, pravidel sdílení či předávání zdravotnické dokumentace.

Dámy a pánové, předložený vládní návrh zákona má ambici přispět v mnoha ohledech ke zlepšení fungování systému poskytování zdravotních služeb v České republice, a to zejména v současné době stižené pandemií onemocnění Covid-19, která - znovu opakuji - nám jednoznačně ukázala naprostou nezbytnost digitalizace českého zdravotnictví, potřebu sdílet data, samozřejmě bezpečně, a jsem přesvědčen o tom, že tento návrh přispěje ke kvalitnímu a efektivnímu poskytování zdravotních služeb pro pacienty a i pro poskytovatele bude velmi komfortní, takže vás žádám o jeho podporu.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama