Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

9. 7. 2020 16:12:00

Chápu, že se blíží volby, ale pojďme se na to dívat odborně, nikoliv politicky

Chápu, že se blíží volby, ale pojďme se na to dívat odborně, nikoliv politicky

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny dne 9. 7. 2020

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny dne 9. 7. 2020 ke kontrole plnění usnesení Poslanecké sněmovny k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru a opatření k prevenci druhé vlny a informacím vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za zařazení tohoto bodu, protože myslím si, že je dobře, když budeme odvádět věci na pravou míru a souhlasit s tím, co tady bylo řečeno, že ty různé fámy a mediální titulky určitě nepřispívají k řešení situace a vedou k obrovské stigmatizaci osob, obyvatel daného regionu, což není dobře. Není to dobře ani z hlediska skutečně těch samotných obyvatel, takto je stigmatizovat, a ty novinové titulky, které jsem viděl, skutečně k ničemu dobrému nepřispívají.

Je třeba si uvědomit, že virus tady je a zjevně nedochází k tomu, že by jakkoli ustupoval na své síle, a to je třeba zkrátka brát jako fakt. A to, že tady máme určité ohnisko nákazy, byť je poměrně výrazné z hlediska počtu nakažených, to je zkrátka něco, s čím musíme i do budoucna do jisté míry počítat.

Představa některých, že tady je chytrá karanténa, která bude znamenat to, že tady nemoc nebude, že bude tady nula případů, že nemoc najednou zmizí ze dne na den, tak to je nepochopení té situace. Skutečně chytrá karanténa jako taková, to je pouze nástroj, nástroj k řešení té situace, nástroj k řešení lokálních ohnisek, k řešení sdílení dat, trasování, testování lidí. Ale určitě nelze očekávat, že bude znamenat to, že tady nemoc zcela zmizí. Vidíme to nejen na Karvinsku, vidíme to nyní v jiných ohniscích, ať je to Kutná Hora nebo Větrný Jeníkov.

Takže tolik jenom skutečně je třeba na začátek si uvědomit, že to, že tady máme jedno lokální ohnisko nákazy, tak není možné z toho dělat nějaké fatální závěry ze selhání systému nebo něco podobného. Tak to zkrátka určitě není. Naopak. To, že se podařilo toto ohnisko takto masívně testovat přímo v ohnisku nákazy, to, že to vedlo samozřejmě dočasně k nárůstu počtu nakažených, to je vlastně dobře, protože jsme ty lidi zachytili, byli jsme schopni, nebo krajská hygienická stanice, je otrasovat ve spolupráci i s jinými krajskými hygienickými stanicemi, které se do toho procesu zapojily.

A dneska ta situace už se tam uklidňuje. Já myslím, že to je na těch datech vidět. Podívejte se na nárůsty, které byly v minulém týdnu a podívejte se na nárůsty, které jsou v posledních dnech. Ano, samozřejmě záchyty tam stále jsou. Ta čísla určitě nejsou ještě uspokojivá, ale ten klesající trend je poměrně velmi jednoznačný.

A stále platí to, že v rámci celé republiky ta epidemiologická situace je klidná, ve většině okresů ČR nebyl ani jeden výskyt nemoci COVID-19. A současně stále platí to, co jsme říkali už několik posledních dní, že zhruba 60 %, 70 % případů je koncentrováno v Moravskoslezském kraji. To se nikterak nemění. Pokud máme včerejší data, tak 68 případů, nových případů bylo zachyceno v Moravskoslezském kraji a 61 mimo, v jiných krajích, v jiných částech, v jiných ohniscích nákazy.

Ta situace na Karvinsku samozřejmě měla určitý vývoj. Já jsem přizval i ředitelku Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje paní doktorku Svrčinovou a společně s paní hlavní hygieničkou paní doktorkou Rážovou. Poprosil bych vás poté, aby Sněmovna umožnila také, aby i ony se mohly k tomu vyjádřit, protože skutečně si myslím, že jedna věc je nějaká politická debata a druhá věc je odborná debata. Myslím si, že je mnohem lépe se skutečně tomu věnovat odborně než politicky té situaci. Protože určitě ta situace měla nějaký vývoj i v rámci OKD.

Víte, že to prvotní ohnisko byl Důl Darkov, kde byly potvrzené případy, jednoznačně potvrzené případy a došlo tam k masívnímu testování, které vedlo k poměrně výraznému záchytu taktéž v té době, kdy od poloviny května počtu pozitivních případů a následně jejich kontaktů. A to ohnisko dneska je prakticky vyhaslé. Všichni byli otrasováni, celý Darkov v zásadě dnes je vyhaslý. A takto předpokládáme, že bude ta situace pokračovat i pokud jde o Doly ČSM, kde je třeba říci, a to asi právě proto jsem pozval paní ředitelku krajské hygienické stanice, aby se k tomu vyjádřila detailně. Nebyly v té době žádné konkrétní důkazy o tom, že by ta nemoc se tam nějak masívně šířila, že by tam byli lidé nemocní, kteří chodí do práce, kteří fárají. Nemám takovéto informace, že by tomu tak bylo. A to bylo dáno tím, že drtivá většina těch lidí, kteří jsou dnes pozitivně testováni, jsou bezpříznakoví. Ona tam byla měřena teplota těm horníkům, byla tam nastavena nějaká opatření. Ale ta reálně, ani to měření teploty nezachytilo vlastně žádné pozitivní případy, nebyly tam žádné anomálie právě proto, že ti lidé zkrátka neměli žádné příznaky. Nastavily se tam testy, ty rychlotesty, to je pravdou, jako preventivní opatření. A následně na základě toho, že tam byly určité záchyty v rámci těch rychlotestů, tak došlo opět stejně jako při scénáři Dolu Darkov k plošnému testování v rámci Dolu ČSM, které vedlo k tomu masivnímu nárůstu, který jsme pozorovali v minulém týdnu. Předtím tam žádné masivní nárůsty nebyly.

Odpovídám, na co se ptal pan poslanec Bartošek. O těch masivních nárůstech jsem se dověděl v minulém týdnu na základě plošného testování, masivního testování v ohnisku nákazy v Dolech ČSM-Jih a ČSM-Sever, kdy tedy skutečně je pravdou, že ten podíl těch pozitivních případů je někde kolem 17 %, necelých 18 %. Jsou to z většiny čeští občané. Ale je tam i mimo jiné celá řada zahraničních pracovníků, konkrétně 126 Poláků, jeden Rus, 36 Slováků, 18 Ukrajinců a českých občanů 523, tedy 181 cizinců. To je ten aktuální stav. A taková je tam tedy situace.

A právě ty nárůsty byly dány oním plošným testováním. Takže v tomto směru systém zafungoval. A to, že skutečně ty nárůsty jsou, je vlastně skutečně dobře. To je pozitivní věc. Ti lidé se otestovali, byť byli bezpříznakoví. A zachytili se, umístili se do karantény a probíhá, probíhalo a probíhá trasování.

To, že to ohnisko je poměrně masivní, že těch pozitivních nálezů je velké množství, jak jsem o tom hovořil, celkově 704, to je samozřejmě věc, která je poměrně náročná pro tamní krajskou hygienickou stanici, která ale obratem byla posílena. A to je právě i ten prvek té chytré karantény. Byla posílena dalšími hygienickými stanicemi z jiných krajů. A na základě právě nástřelu chytré karantény systému Daktela, kdy bylo možné sdílet ta data, navolávat vlastně ty lidi, navolávat ty kontakty. A skutečně to by v normálním režimu možné takto nebylo. Takto jsme vlastně byli během pár hodin schopni zapojit další krajské hygienické stanice sdílet ta data o těch nakažených, o kontaktech a to trasování provádět. A myslím si, že přestože ze začátku ta situace určitě byla komplikovanější, daná tím velkým počtem pozitivních případů, tak v řádu dní se ji podařilo vyřešit.

Já jsem byl osobně i v Moravskoslezském kraji ve čtvrtek. Možná jenom jako reakce na poněkud obhroublá prohlášení některých kolegů poslanců, která jsem zaznamenal v médiích. Tak skutečně ve čtvrtek jsem byl v Moravskoslezském kraji, byl jsem v Ostravě. A jednal jsem tam jak s panem hejtmanem, tak se zástupci města Karviná a dalších měst, tamních nemocnic, hasičského záchranného sboru. Zkrátka byli jsme tam všichni u jednoho stolu a tu situaci jsme konstruktivně řešili. Nikoliv nějakými mediálními prohlášeními, siláckými gesty, ale skutečně reálně na místě, kdy jsme se dohodli na tom, že se posílí odběrové kapacity, nastaví se promptně objednávání pacientů nebo těch kontaktů na testování, posílí se odběrová místa v rámci jednotlivých nemocnic včetně Fakultní nemocnice v Ostravě. A to pokud vím se stalo a toto probíhá. A nyní ta prodleva bych řekl, že je zcela minimální.

To, že tady byly nějaké mediální případy, mě to samozřejmě také zaujalo. To, že někdo čeká na výsledky testů několik dní, je samozřejmě špatně. Na druhou stranu, když jsem to prověřoval nějak systémově, tak toto skutečně nebylo pravidlem. To byly nějaké mediální případy, ty třešničky, které se takto vyjmou a ukážou v novinách, ale jinak skutečně toto pravidlem není. Kdyby to tak bylo, tak bychom teď neměli ještě žádné pozitivní případy v tom daném regionu. Ale my jsme je vlastně měli hned, jak se začalo testovat, tak hned začaly nabíhat a jsou v těch statistikách, které jsou zveřejňovány.

Takže v tomto směru skutečně ten systém funguje určitě ne zcela ideálně, určitě je na čem ještě pracovat, bezesporu. Musíme si uvědomit, že vůbec ten systém tak, jak jsme ho nastavili, se sdílením dat, zapojením laboratoří apod., jsme vytvořili během pár měsíců. Já si dokážu představit, že kdyby to bylo v době nekrizové, tak by se na tom pracovalo možná dva roky. Soutěžily by se nějaké IT firmy atd. My jsme to všechno dělali inhouse řešením a skutečně jsme vytvořili ten systém během pár měsíců. A určitě ještě není zcela doladěný, určitě není ideální, určitě na něm ještě musíme pracovat. Už jenom zapojit veškeré laboratoře do toho systému bylo komplikované, protože jsou tady laboratoře, které jsou státní, na které máme větší vliv, jsou tady laboratoře soukromé. Které mimo jiné, třeba některé z těch laboratoří v Moravskoslezském kraji, soukromých, si vzaly přes prodloužený víkend volno. Zamrazily vzorky, daly je do lednic a netestovaly. Takže i tím pak může být dána prodleva na rozdíl třeba od zdravotního ústavu v Ostravě, který pracoval každý den, v sobotu, v neděli, v pondělí, o svátcích, tak některé soukromé laboratoře úplně nefungovaly. To musíme také odladit, aby se toto nestávalo. A už jenom zapojit veškeré laboratoře do centrálního informačního systému infekčních nemocí se nám podařilo až nyní přes opětovné apelace, přes výhrůžky pokutami atd., kdy se laboratoře skutečně zapojily tak, aby nám hlásily počty provedených testů, aby nám hlásily počty negativních testů atd., abychom skutečně měli reálný přehled o tom, kdo byl třeba opakovaně testován.

My jsme doposud - a to byla kritika médií - nevěděli, kolik třeba z testů jsou ti prvotestovaní a kolik jsou ti, kteří jsou opakovaně testováni. Nevěděli jsme to proto, protože laboratoře nebyly zapojeny do toho systému a nehlásily ta data. Dneska už drtivá většina laboratoří, a je jich zhruba sto, jsou do systému zapojeny. Bohužel zkrátka většina laboratoří nespadá pod Ministerstvo zdravotnictví, jsou to soukromé subjekty, ale nakonec se podařilo je do systému zapojit a dneska zrovna ráno jsme měli centrální řídicí tým chytré karantény a ta data už máme, takže bezesporu budeme mít taky detailnější přehled skutečně o tom, jak která laboratoř testuje, kolik má negativních testů, kolik je opakovaných testů apod.

Takže ten systém se nějak vyvíjí, není to úplně jednoduché, protože zdravotnictví je decentralizováno, není centralizováno. My neovládáme celé zdravotnictví. Máme tady praktické lékaře, kteří také samozřejmě ne všichni úplně fungují optimálně, takže to musíme doladit. Ale určitě bych odmítl, že v Moravskoslezském kraji něco selhalo. Že selhal systém atd. Když se podíváme reálně na ta čísla, tak drtivá většina z pozitivně zachycených, je to někde kolem 85, 90 %, tak jsou horníci nebo blízké kontakty. To, o čem hovořil i pan hejtman, my jsme si to pak vyjasnili, že jsou tam nějaké ženy pod 30 let apod., tak to samozřejmě jsou kontakty těch horníků, manželky, dcery a to je asi zřejmé, že zkrátka tito lidé jsou nakaženi, protože ti horníci s nimi žijí ve společných domácnostech a je to logické, že k té nákaze dojde. Ale to neznamená komunitní šíření. Komunitní šíření znamená, že se nakazím a nevím, od koho. Že najednou tu nemoc mám a nedokážu říci, kde jsem ji získal, od koho, není tam ten kontakt, nedá se vytrasovat ta cesta. A takových případů tam skutečně je naprosté minimum. Takže skutečně není to tak, že by v rámci Karvinska nebo Frýdeckomístecka docházelo k nějakému nekontrolovanému šíření. Ty záchyty jsou dány masivním testováním v ohnisku nákazy a jak říkám, situace nyní je víceméně pod kontrolou, probíhá dále trasování. Je jasné, že ještě nějaké záchyty budou v těch následujících dnech, na to se musíme připravit. Ale trend, když se podáváme, jaká situace byla na vrcholu 28. 6., kdy v Moravskoslezském kraji bylo 235 nových případů, a dnes jich máme nějakých 68, tak vidíme, že ta trajektorie je klesající a je to dáno tím, že ohnisko je skutečně pomalu vyhasínající v tom směru, že jsou otestováni horníci, jsou otestovány kontakty a očekáváme s epidemiology, že ta situace se bude zlepšovat.

Je třeba znovu připomenout, že skutečně naprostá většina lidí, kteří byli pozitivně otestováni, jsou bezpříznakoví jedinci. Nebo mají velmi mírný průběh. Situace nemá vliv na zahlcení jednotek intenzivní péče, na zahlcení kapacit lůžek s umělou plicní ventilací, s mimotělním oběhem atd., na ty těžké případy, skutečně v tomto směru to tak není. Zdravotní systém není nijak ochromen, takže hrozba pro širší populaci tamní v tomto směru není určitě tak výrazná jako byla v době začátku první vlny. A tady bych také odpověděl možná na to stále mediálně diskutované téma: Proč jste zavřeli Litovel a Uničov a proč jste nezavřeli Karvinou? Mimo jiné teď skutečně to nemůže zavřít, pane poslanče, vláda, ale musela by o tom rozhodnout krajská hygienická stanice, protože vláda už nečiní plošná opatření, nemá žádný mandát zavřít nějaký region. Ale i tak jsme to samozřejmě konzultovali s krajskou hygienickou stanicí. A právě proto, že dnes už máme mnohem více informací, že máme na on-line bázi každý den, sledujeme kapacity nemocnic, počty lehkých případů, středně těžkých, těžkých, počty pacientů na umělé plicní ventilaci. Máme skutečně data, která jsme dříve, úplně na začátku v březnu, dubnu takto detailně neměli. My jsme skutečně byli v situaci, kdy ta nemoc byla rozšířena po celé České republice, kdy tady rostly počty pacientů v nemocnicích. A v takovém případě samozřejmě radikální opatření, plošná opatření byla zcela namístě a zcela efektivní. Což se následně ukázalo.

Ale pokud se bavíme o jednom okrese, jednom regionu, kde máme sice velké ohnisko nákazy, ale většina z těch zachycených jsou bezpříznakoví jedinci a to ohnisko je velmi dobře lokalizováno, tak v takovémto případě uzavírat region s 260 tis. obyvateli jsme, a to není můj názor, ale epidemiologové vyhodnotili jako neadekvátní zasahování do osobních práv těch lidí, omezování pohybu. To by měla být skutečně až ta poslední varianta, pokud veškerá další opatření budou selhávat. Ale ta opatření jsou tam nastavena, jsou tam nastavena protiepidemická opatření týkající se plošného nošení roušek, rozestupů, dezinfekce, snížení počtu lidí na hromadných akcích na maximálně sto, takže jsou tam samozřejmě nastavena pravidla pro ochranu těch zranitelných skupin. A to je také vlastně poměrně úspěch té situace. Když se podíváte, kolik z toho velkého objemu lidí, kteří byli pozitivní zachyceni, spadá do rizikových skupin, myslím 65+, 75+, polymorbidní pacienti, tak také jsou to jednotky. Proč? Protože jsme učinili opatření k ochraně zranitelných skupin, zavedli jsme povinnost testování personálu, nově příchozích pacientů, nově příchozích klientů do zdravotnických zařízení, sociálních zařízení. Takže nám se daří chránit rizikové skupiny, což je to nejdůležitější. Protože bezpříznakoví jedinci, při vší úctě, to není ten zásadní problém. Ta nemoc za nějaký čas odezní, tělo se s ní vypořádá, ale ten problém jsou ty závažné případy, zranitelné skupiny, senioři. A tam skutečně ten zásah je naprosto minimální. I proto jsme nepřistoupili k nějakému masivnímu omezování pohybu apod. Právě proto, že ten zásah rizikových skupin a závažnost je velmi malá v té situaci.

Takže pojďme se na to skutečně dívat odborně, nikoliv politicky. Chápu, že se blíží krajské volby a je to určitě důležitý region, tomu rozumím. Ale myslím si, že by bylo skutečně dobře, aby to hodnotili epidemiologové, aby to hodnotili hygienici, aby vyhodnotili tu situaci. Věřte tomu, že se tomu věnujeme velmi pečlivě, každý den situaci sledujeme, díváme se na ta data, myslím, že jsme je publikovali. V úterý byla k tomu komplexní tisková konference. Data jsou zveřejňována, takže nic netajíme. Kdyby situace byla skutečně vážná, tak věřte tomu, že bychom o tom veřejnost informovali, že bychom přijali razantnější opatření.

Nemohu samozřejmě vyloučit, že pokud tam dojde k nějakému zhoršení situace, tak i ta opatření se zpřísní. To jsem řekl a z toho zase vyšly nějaké megatitulky. Samozřejmě to vyloučit nemohu! Je jasné, že pokud se situace zhorší, ale zatím na těch datech, která vidíme, tak je to spíše naopak. Počet záchytů v tom regionu se v čase snižuje a jsme přesvědčeni nyní, pokud se nestane nic mimořádného, že ten počet se bude v čase spíše snižovat. Nebude to hned, ale v následujících dnech očekáváme tuto tendenci.

Takže tolik k tomu Karvinsku, případně jsem připraven odpovědět na všechny dotazy. A jak říkám, možná bych poprosil ctěnou Poslaneckou sněmovnu, kdyby mohla a dovolila vystoupení ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje paní doktorky Svrčinové a paní doktorky Rážové jakožto hlavní hygieničky České republiky tak, aby se i ony mohly vyjádřit za odbornou část a řešení toho lokálního problému.

Protože platí skutečně to a ono to bylo trošku zase zesměšňováno, že vláda nyní nečiní už ta plošná opatření. Skutečně i podle zákona o ochraně veřejného zdraví nyní vlastně ta lokální opatření nemůže vůbec činit vláda, ani Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví nemůže vydávat mimořádná opatření pro region moravskoslezský a může to činit pouze a výlučně příslušná krajská hygienická stanice. Ministerstvo zdravotnictví může vydávat opatření pouze plošná pro celou republiku, nikoliv pro daný region, takže proto vlastně jsme to takto prezentovali, nikoliv, že bychom si nad tím myli ruce. Tu situaci sledujeme, řešíme ji aktivně, samozřejmě s tamními hygieniky. Máme za to i určitou odpovědnost, ale není to tak, že Ministerstvo zdravotnictví tam může vydat nějaké opatření, zavřít doly atd.

Mimo jiné ještě k tomu zavření dolů. Tady se také komparuje ta situace s Polskem, se Slezským vojvodstvím. Já jsem si dělal právě analýzu, abychom viděli, a jsme schopni ji poskytnout, jaká vlastně tam ta situace byla před zavřením dolů a po zavření dolů. Mimo jiné ani všechny doly se nezavřely, všechny šachty se nezavřely v Polsku, některé tam zůstaly funkční, ale ta situace z hlediska incidence daného onemocnění se v zásadě nikterak nezměnila od doby před zavřením dolů a poté, když se ty doly zavřely. Bylo to úplně stejné jako u nás. To znamená, byl tam určitý výkyv v době, kdy se tam masivně testovalo, tak tam byly výrazné nárůsty, ale jinak v tom celkovém souhrnu to nevedlo k žádným nulovým výskytům, když se zavřely doly na polské straně. Takže to je třeba si uvědomit a někdy je vlastně srovnáváno, proč vy jste ty doly nezavřeli a Poláci je zavřeli. Ten dopad skutečně, když jsme se na to dívali, je velmi malý.

To, že se ty doly nyní zavřely, respektive OKD se rozhodlo, že uzavře těžbu na šest týdnů, ono to není celých šest týdnů, ono to je vlastně, týden se připravuje ten útlum, pak čtyři týdny skutečný útlum, zastavení, a zase týden se bude nabíhat, tak to určitě té situaci pomůže, pokud všichni budou dodržovat to, co mají, pokud budou dodržována karanténní opatření, lidé zůstanou doma a tak dále, ale jinak na tu situaci jako takovou, plošnou, v rámci regionu to podle nás bude mít vliv minimální, protože to ohnisko je skutečně velmi ohraničeno, lokalizováno.

Tolik k tomu. Samozřejmě jsem případně připraven odpovědět i na další dotazy, protože ten bod je širší, on se týká i nějaké testovací strategie a chytré karantény, ale považoval jsem za důležité vás seznámit s tou situaci na Karvinsku, která nás určitě nikterak netěší, ale vnímáme ji jako součást té situace, toho, že - jak jsem říkal - virus nikam nezmizel, že tady stále je, bohužel, a nezdá se, že by nějak ztrácel na své intenzitě, a je nutné, abychom se s těmito lokálními ohnisky byli schopni vypořádat. To je ten náš úkol nebo úkol hygieniků.

Já jsem přesvědčen, že tady s tímto ohniskem se vypořádáme stejně jako s jinými, v Mariánských Lázních, v Chebu a podobně, vše jsme zvládli. Jsem přesvědčen o tom, že zvládneme také toto ohnisko, ale prosím, nedělejme z toho politickou kauzu, nedělejme z toho kauzu, že to znamená skutečně jaký konec světa pro Českou republiku. Musíme si uvědomit, že podobná ohniska se tady budou zkrátka vyskytovat, dokud nebude nějaká účinná vakcína, tak si myslím, že to bude, bohužel, i scénář v jiných zemích. Podívejte se, co se děje aktuálně v Rakousku. Podívejte se, co se děje v Německu a v dalších zemích, které také na tom byly dobře a mají zkrátka teď lokální ohniska a lokální nárůsty. Musíme se s tím virem v tomto směru naučit žít a tu situaci řešit a nedělat z toho něco víc, než to je. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama