Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.01.2020 21:19:00

Cílem je snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům

Cílem je snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům

Projev na 40. schůzi Parlamentu České republiky 21. ledna 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Děkuji opět za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte tedy, abych uvedl návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Jak jsem předeslal již v rámci prvního čtení a při projednání návrhu zákona ve výboru pro zdravotnictví, hlavním důvodem předložení je potřeba adaptace dvou unijních nařízení, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení o úředních kontrolách jako celek nabylo účinnosti 14. prosince 2019. Český právní řád je tak třeba adaptovat na uvedené nařízení co nejdříve.

Zákon o ochraně veřejného zdraví je jeden z několika zákonů, kterým je uvedená adaptace naplňována. V souvislosti s implementací uvedených nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály, předměty určené pro styk s potravinami a dále pak také některé nové kompetence pro Ministerstvo zdravotnictví. Nad rámec implementace byla v zákoně o ochraně veřejného zdraví a v zákoně o specifických zdravotních službách identifikována ustanovení týkající se státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. V oblasti ochrany zdraví při práci dochází k úpravám, jejichž cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu, písemných pravidel o bezpečnosti k ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců, a to zejména při práci s chemickými látkami a směsmi, a to jak na národní tak i mezinárodní úrovni. Součástí navrhované právní úpravy je i související změna zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Jako vždy při projednávání nového zákona o ochraně veřejného zdraví probíhá základní a zásadní diskuse ohledně povinného očkování, které obsahuje daný zákon. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že Ministerstvo zdravotnictví považuje za potřebné setrvat na základních principech očkování, to znamená zachování povinného očkování tak, jak je nastaveno v současné legislativě, zejména z důvodu zachování proočkovanosti populace, která se v současnosti nebezpečně snižuje.

Návrh zákona byl výborem pro zdravotnictví projednán a výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh uvádí český právní řád do souladu s unijní úpravou. V případě jeho nepřijetí samozřejmě by to mělo vliv na závazky vyplývající z členství v Evropské unii. Věřím, že návrh podpoříte. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama