Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,36. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.09.2020 20:57:00

Kolaps péče nehrozí

Kolaps péče nehrozí

Projev na 58. schůzi Poslanecké sněmovny 16. září 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se zkusím vyjádřit alespoň k těm základním věcem, které tady zazněly. Určitě tady byla celá řada věcných podnětů. S něčím samozřejmě mohu souhlasit více, s něčím méně, ale děkuji za tu věcnou diskusi. Myslím si, že byla obecně poměrně korektně vedena ve věcné rovině, takže za to děkuji.

Pokud jde o otázku předávání dat obcím s rozšířenou působností, tady k tomu bylo několik příspěvků, my jsme se dohodli se Svazem měst a obcí, se kterým jsme dokonce podepsali memorandum o tom, že skutečně budou obcím s rozšířenou působností tato data předávána. Teď mi ukazoval ctěný pan poslanec Birke přímo ty výstupy z ÚZIS, které dostává, takže v tomto směru by to mělo fungovat. Pokud je nějaký problém, tak určitě se mohou starostové na nás obrátit. Není žádný problém ta data poskytovat. Je zvláštní, že do Náchoda to přišlo a do Uherského Hradiště nikoliv, ale určitě jsme připraveni to napravit a data posílat. Možná, že to bude nějaká technická otázka. Ale skutečně budeme ta data posílat tak, jak bude potřeba.

Pokud jde o otázku trasování, ano, uzavřeli jsme dohodu s celní správou, byť to není určitě to gros lidí, kteří jsou teď aktuálně školeni. Je to určitá výpomoc zhruba třiceti kolegů, ale my aktuálně školíme zhruba 200 lidí. Zrovna dnes právě na třetí lékařské fakultě, zítra opět, v pátek, jsou to převážně lidé, kteří jsou z lékařské fakulty, případně zdravotnických škol, jsou tam i další kolegové, je to tedy zhruba 200 lidí a celní správa z toho tvoří asi 30 kolegů. Jsme za tu pomoc rádi.

Já jsem policii pouze požádal, že by skutečně bylo dobře, aby nám policie primárně pomohla, o to jsem požádal i pana vicepremiéra Hamáčka, skutečně s dohledem nad dodržováním pravidel, která zavádíme, protože víme, že to zkrátka úplně ne vždy tak je a že by lidé skutečně měli dodržovat povinnost nošení roušek a další opatření, která jsme zavedli. Požádal jsem v tomto policii o maximální součinnost, stejně jako například cizineckou policii pokud jde o sledování lidí, kteří přijíždějí z rizikových zemí, takže si myslím, že tady spolupráce funguje velmi dobře a jsme za ni vděčni.

Pokud jde o otázku testů a toho, co tady říkala paní poslankyně Kovářová, že by snad někdo dostal negativní test aniž by byl otestován, musel bych znát ten konkrétní případ. Těžko se na to takto obecně reaguje. Musíme si uvědomit, že aktuálně máme provedených v České republice v průměru denně 15 tisíc testů, takže těžko se mi hodnotí nějaký konkrétní případ. Samozřejmě by se to stát nemělo. Výsledek má prostě dostat ten, kdo byl otestován, ať již výsledek negativní nebo pozitivní, jak jsem o tom hovořil, skrze sms zprávu z příslušné laboratoře, ale nemám problém to prověřit. Těžko se na to reaguje.

Pokud jde o otázku lůžkové kapacity, to tady několikrát proběhlo. Já jsem přesvědčen o tom, že skutečně, pokud budou nemocnice řádně hlásit veškerá data, jak jsme o tom hovořili, a je to jejich povinnost i podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které jsme vydali, tak budeme schopni ten systém uřídit pod vedením pana profesora Černého a jednotlivých krajských koordinátorů. V tomto směru je zkrátka nutné, aby všichni dělali to, co mají. Není k tomu nutné zřizovat apriori pro tento konkrétní případ krizový štáb. Je to čistě klinická otázka a ten systém je nastaven velmi dobře, akorát je skutečně nutné, aby nemocnice dělaly to, co mají nařízeno a stejně tak aby zdravotnická záchranná služba ve všech krajích se připojila do toho systému, což už teď probíhá, aby všichni sledovali aktuální čísla a kapacity. Pak si myslím, že to může velmi dobře fungovat v rámci organizace péče a managementu péče o pacienty s covid-19. Tady si myslím, že skutečně nehrozí v tuto chvíli nějaký kolaps péče, nemáme informace o tom, že by někde musela být péče kvůli tomu omezována a podobně. Budeme tu situaci bezesporu sledovat.

Určitě počet hospitalizovaných případů poroste, to je nesporné. Jak jsem o tom hovořil, ta data ukazují, že aktuálně máme méně než 4 % případů ve vážném stavu, takže pokud se ten virus bude chovat stejně jako se chová nyní, tak můžeme v rámci nějaké predikce očekávat podobné nárůsty i v následujících týdnech. Ale doufejme, že se skutečně podaří zploštit tu epidemiologickou křivku právě těmi protiepidemiologickými opatřeními, která byla zavedena, tak aby procento vážných případů zásadně nerostlo.

To, co je obecně pozitivní, je to, že určitě v této době není tak výrazně zasažena riziková skupina seniorů. To je skutečně riziková skupina, která byla zasažena mnohem více na jaře při té takzvaně první vlně, kdy skutečně bylo mnohem více zasažených poskytovatelů sociálních služeb, sociálně pobytových služeb, a toto skutečně není teď ten zásadní problém.

Neříkám, že neexistuje tento problém, ale skutečně se daří poměrně dobře ty rizikové skupiny chránit. Proto i ta smrtnost je dnes poměrně skutečně stále nízká. Uvidíme samozřejmě, jak se to bude vyvíjet. Doufejme, že nebude nějak zásadní růst, ale samozřejmě to budeme sledovat na základě reálných dat, která i pravidelně publikujeme.

Takže tolik k těm základním věcem.

Pokud se bavíme o nějakém maximálním čísle, pokud jde o trasování. Myslím, že to tady zmiňoval pan poslanec Kalousek. Jak jsem říkal, my reagujeme na ty navyšující se počty lidí, kteří jsou nově pozitivně diagnostikováni. Hovořil jste o té kapacitě 1 500, v nějaké době samozřejmě. Teď musíme reagovat na ty nárůsty. A proto jak říkám, aktuálně zrovna v těchto dnech školíme dalších 200 lidí, kteří vstupují do systému tak, aby pomohli hygienickým stanicím.

Takže ten systém musí být škálovatelný, musí být schopen reagovat na ty nárůsty a adekvátně tomu navyšovat ty personální kapacity. Asi nemělo smysl před dvěma měsíci, kdy jsme tady měli 30 případů denně, mít tisíc lidí, kteří budou připraveni navolávat, ale v této době samozřejmě musíme na tu situaci reagovat. My jsme samozřejmě ty kapacity navyšovali, ale je jasné, že pokud jsme na více, než 1 500 počtech případů, tak adekvátně tomu musíme ten systém přizpůsobit a to teď aktuálně skutečně děláme.

Takže věřím tomu, že se ta situace v tomto směru zlepší. Ale znovu opakuji, podle mého názoru nejdůležitější je za prvé dodržování protiepidemiologických opatření a za druhé příprava a fungování nemocnic a celého konceptu organizace péče o pacienty s COVID-19. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama