Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.06.2020 11:40:00

Kompenzační vyhláška zajistí ekonomickou stabilitu zdravotnictví

Kompenzační vyhláška zajistí ekonomickou stabilitu zdravotnictví

Kompenzační vyhláška je klíčová právní úprava, která po koronavirové epidemii přinese navýšení úhrad všem segmentům zdravotní péče a zajistí ekonomickou stabilitu zdravotnictví letos i do budoucna. Ve Sbírce zákonů vyjde 1. července.

 Za současných odhadů Ministerstvo zdravotnictví očekává, že nenaplněná produkce za všechny segmenty zdravotní péče v důsledku koronaviru bude ve výši cca 30,8 mld. Kč. Vyhláška tento výpadek způsobený částečně poklesem poptávky, částečně vládními opatřeními a částečně opatřeními samotných poskytovatelů na ochranu personálu, pokrývá. Poskytovatelům také kompenzuje vyšší náklady spojené s péčí o COVID-19 pozitivní pacienty a počítá s navýšením výdajů systému veřejného zdravotního pojištění oproti plánovaným výdajům na rok 2020 o téměř 5 mld. Kč. Současně motivuje poskytovatele k obnovení poskytování péče a zajištění dostupnosti zdravotních služeb. Proto jsou vyčleněny další 3 mld. Kč k úhradě nadprodukce nad rámec plánovaných výdajů zdravotních pojišťoven. „

Je naší absolutní prioritou, aby dala kompenzační vyhláška poskytovatelům zdravotní péče jistotu, že epidemie COVID-19 jim nezpůsobí finanční problémy. Na druhou stranu musí bonifikovat zejména ty poskytovatele, kteří po celou dobu zajišťují potřebnou péči pro své pacienty a odměnit všechny, kteří se podíleli na zvládnutí této nelehké doby. Některým poskytovatelům tak mohou být poskytnuty i vyšší úhrady, než by jim původně bez epidemie COVID-19 náleželo,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Náklady na zdravotní péči v roce 2020 dosáhnou 354 mld. Kč.

U akutní lůžkové péče se snižuje produkční cíl pro poskytovatele na 79 % až 82 % v závislosti na počtu COVID-19 pozitivních pacientů, což umožní poskytovatelům dosáhnout plné úhrady i při poklesu objemu poskytnuté péče. Dále vyhláška zavádí mechanismus ochrany poskytovatelů před nedosažením produkčního cíle. V případě, že poskytovatel nedosáhne produkčního cíle, sníží se mu úhrada méně než proporčně k poklesu produkce. Nad produkčním cílem je stanoveno motivační pásmo nadprodukce, kde je zvýšená úhrada nadprodukce tak, aby nemocnice byly motivované k dodělání péče.

Vyhláška obsahuje bonifikaci za případy hospitalizace s onemocněním COVID-19 v členění na těžké případy na JIP a lehké, aby byl zajištěn příplatek za hodinu práci zdravotníka ve výši 500 Kč na JIP a 200 Kč na standardním lůžku. Poskytovatelé akutní lůžkové péče také obdrží bonifikaci za indikované testy na koronavirus prováděné během hospitalizací. Vyhláška v souvislosti s koronavirem počítá i s úhradou za odběr biologického materiálu, provoz odběrových stanů a oborových míst.

Poskytovatelům ambulantní nemocniční péče budou také plně kompenzovány náklady spojené s testováním. U následné péče se navyšuje úhrada za jednotlivé typy ošetřovacích dnů v následné péči v závislosti na propadu jejich produkce v období epidemie, v průměru se jedná o růst o cca 5 %. Dále se pro všechny typy ošetřovacích dnů navyšuje úhrada o 1 % jako kompenzace zvýšených nákladů na ochranné pomůcky. Zároveň analogicky k akutní lůžkové péči vyhláška stanovuje navýšení úhrady za případy s onemocněním COVID-19.

Obecný postup pro stanovení kompenzací ambulantních segmentů spočívá v navýšení hodnoty bodu pro jednotlivé výkony tak, aby došlo ke kompenzaci výpadku produkce za březen až červen. U segmentů hrazených výkonově se hodnota bodu navyšuje od 1.7.2020 a zároveň se stanoví výše záloh na kompenzaci, aby se k poskytovatelům finanční prostředky dostaly už během roku 2020 a kompenzovaly tak propad příjmů způsobený epidemií.

U ambulantních segmentů se zálohovými platbami na úhradu hrazených služeb se hodnota bodu navyšuje celoročně. Ze strany zdravotních pojišťoven byly tomuto segmentu vypláceny zálohy na úhradu hrazených služeb v průběhu epidemie v nezměněné výši. U ambulantních specialistů dochází k růstu hodnoty bodu v průměru o cca 10 %. Dále se navyšuje úhrada všem ambulancím za výkon epizody péče od 1.7.2020 o 6 Kč, jakožto kompenzace navýšených nákladů poskytovatelů na ochranné pomůcky, které si budou muset již v druhé polovině roku zajišťovat sami.

Významné kompenzace byly stanoveny i nejvíce zasaženému segmentu lázeňské péče, kde byl se zástupci lázní domluven růst úhrad o 17 % v druhé polovině roku 2020. A na základě jednání se segmentem lékárenské péče a analýzy dat byla stanovena úhrada za signální výkon výdeje léčivého přípravku z 15 Kč na 19 Kč v druhém pololetí roku 2020.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama