Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.01.2020 20:37:00

Musíme zavést systém transparentního obsazování správních a dozorčích rad

Musíme zavést systém transparentního obsazování správních a dozorčích rad

Projev na 40. schůzi Parlamentu České republiky 21. ledna 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, obo

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych připomenul, že předložený návrh je zejména reakcí na nález Ústavního soudu, který s účinností od 1. října 2019 zrušil podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, a to z toho důvodu, že podle zrušené právní úpravy byly některé skupiny pojištěnců vyloučeny z pasivního volebního práva, tedy takoví pojištěnci nemohli být u dotčených orgánů vůbec voleni.

Cílem návrhu zákona je tedy zavést systém transparentního obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, který vyhoví požadavkům uvedeným ve zmíněném nálezu Ústavního soudu. Výbor pro zdravotnictví přijal k návrhu pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského, kterým se navrhuje, svěřit pravomoc zaměstnaneckým pojišťovnám i Poslanecké sněmovně. S takovým řešením v tuto chvíli nemohu souhlasit, neboť v rámci diskuzí, které probíhaly již na jednání vlády předloženého návrhu a dále pokračovaly nejen na jednání výboru pro zdravotnictví, ale také v rámci koaliční rady byl preferován názor, že zákon by měl otevřít možnost kandidovat a hlasovat do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven také jejich pojištěncům jako plátcům pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Ostatně již usnesení vlády, kterým byl předložený návrh zákona schválen, ukládal předložit do konce června 2020 návrh řešení, které bude do budoucna vhodněji zohledňovat pojistné odvedené zaměstnanci. Na základě těchto skutečností bylo v rámci koaliční rady dohodnuto, že bude připraven pozměňovací návrh, který toho docílí. A rád se proto v rámci podrobné rozpravy přihlásím, jakožto poslanec k pozměňovacímu návrhu řešícímu právě zapojení pojištěnců do voleb, do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Považuji za vhodné krátce zmínit, že tento pozměňovací návrh zachovává tripartitní rozdělení obsazení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven. A to znamená, třetina by byla jmenována vládou jako doposud. Třetina volena skupinou zaměstnavatelů a osobami samostatně výdělečně činnými, a třetina by byla volena zaměstnanci a osobami bez zdanitelných příjmů, přičemž právo volit v kurii zaměstnavatelů by náleželo každému zaměstnavateli nebo osobě samostatně výdělečně činné, kdo ve stanoveném období odvedl příslušné zaměstnanecké pojišťovně pojistné.

Právo volit v kurii zaměstnanců by zase náleželo každému zaměstnanci nebo osobě bez zdanitelných příjmů. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, pozměňovací návrh, na němž jsme se v rámci i koaliční rady shodli, napravuje slabinu původního vládního návrhu tím, že dává pojištěncům možnost rozhodovat o složení správní i dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. A proto věřím, že vládní návrh ve znění tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím, podpoříte. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama