Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.07.2020 20:08:00

Věřte tomu, že nemáme ruce v kapsách

Věřte tomu, že nemáme ruce v kapsách

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny dne 9. 7. 2020 ke kontrole plnění usnesení Poslanecké sněmovny k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru a opatření k prevenci druhé vlny a informacím vlády o aktuálním výskytu COVID

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já děkuji za tu debatu. Velmi pečlivě jsem skutečně poslouchal a snažil jsem se zapisovat všechna zásadní témata. Něco už odpověděla, myslím si, paní hlavní hygienička. Já určitě nemám problém s těmi věcmi, které tady zazněly, a určitě jsou relevantní. Jenom když jsem to poslouchal, tak mi to přišlo při vší úctě k některým kolegům, že si o nás myslí, že přijdeme do kanceláře, tam se díváme osm hodin do zdi, a pak zase jdeme z práce, takže to vypadá, jako kdybychom vůbec nic nedělali, neřešili vakcínu, neřešili testování atd., atd. Tak to skutečně není. Věřte tomu, že se tomu všichni velmi pečlivě a aktivně věnujeme každý den včetně teď víkendu apod., ale já si nechci stěžovat. Máte pravdu. To tak je. Je to naše práce. Jenom z některých vyjádření mám pocit, že se zdá, jako kdybychom skutečně nedělali vůbec nic, a to určitě není pravda. Není to jenom o mně, je to hlavně o těch kolezích, kteří skutečně na tom aktivně pracují v rámci hygienické služby a ÚZIS atd. Tolik jenom k tomu.

Těch věcí tady byla celá řada. Pokud jde o OKD, já bych znovu, a už jsem to tady, myslím, říkal, řekl jednu věc, že my jsme otestovali teď všechny, kteří tam byli v rámci těch dolů ČSM Jih, Sever, protože Darkov je vyřešený už z minulosti, a budeme je znovu testovat, ty, kteří byli negativní. Tzn., ti, kteří byli pozitivní, ti jsou zachyceni včetně jejich kontaktů a bude probíhat retestování všech, kteří byli v prvním testování negativní, od 19. 7. prostřednictvím odběrových týmů Armády ČR včetně těch zbývajících pracovníků na dole ČSA, čili další důl, kde se zatím žádný případ nepotvrdil. Už tam bylo jedno testování padesáti horníků. Vše bylo negativní, ale budeme tam testovat dalších 200, kteří tam teď aktuálně pracují, a jsou to samozřejmě i povrchoví pracovníci. A je jasné, že ty doly tam vždy budou mít nějaké lidi, kteří tam budou stále pracovat, protože důl úplně nemůže fungovat, tady nechci jít do detailů, tak že zamknete dveře jako v nějaké firmě a odejdete a je tam prázdno. Je jasné, že tam vždy budou nějací lidé, kteří budou muset ten důl obsluhovat, ale všichni tito budou zkrátka otestováni, a od 19. 7. to testování proběhne, i těch, kteří byli negativní, právě proto, že by nemoc u nich mohla v rámci nějaké inkubační doby propuknout. Tolik jenom k tomu plánu, jak se bude testovat.

Jinak tady bylo ještě řečeno ohledně zapojení krajských hygienických stanic, a kdo má tedy provádět trasování. My jsme domluveni, a teď si myslím, že to funguje velmi dobře, že jednak na tom pracuje místní Krajská hygienická stanice, podpořená i dalšími krajskými hygienickými stanicemi, které jsou z krajů, kde nemají prakticky žádný výskyt, tzn., mají volné personální kapacity a jsou skrze systém Daktela schopny pomáhat Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje, a zároveň jsme opět zapojili mediky z lékařské fakulty, kteří se také zapojili do práce, takže v tomto směru si myslím, že to funguje nyní dobře, a i personálně je ta práce, která je bezesporu velmi náročná, zajištěna.

Pokud jde o evidování karantén, tam je třeba říci vlastně, že jsou dva typy karantén, už to tady bylo řečeno. Jednak pokud je vydána eNeschopenka pro zaměstnance, kteří jsou tedy umístěni do karantény, tak eNeschopenku vydává praktický lékař toho daného zaměstnance, ale pak jsou tady právě karantény, které jsou vydávány pro ty ostatní, zejména kteří nejsou zaměstnanci nebo nemají svého praktického lékaře, a tam to vydává Krajská hygienická stanice, ta čísla tady byla zmíněna. My počítáme právě tyto dva zdroje, jednak rozhodnutí Krajské hygienické stanice, a druhak vydání eNeschopenky v rámci systému České správy sociálního zabezpečení, která také případně může samozřejmě stejně jako jakoukoli pracovní neschopnost kontrolovat dodržování karantény, ale samozřejmě pracujeme na tom, spolupracujeme i s policií, tak aby ty karantény byly zkrátka dodržovány, protože to je naprostý klíč k tomu, aby se nemoc nešířila, aby skutečně lidé, kteří byli umístěni do karantény, zůstali doma a nechodili nikam na veřejnost. Tady si myslím, že to takto funguje už řadu měsíců, a s vydáváním karantén není v tomto směru žádný zásadní problém.

O systémech, které se používají, o tom si myslím, že mluvila velmi dobře paní hlavní hygienička. Samozřejmě že chytrá karanténa 2.0 ještě není zcela hotová, ani jsme neříkali, že je. Pracuje se na ní. Víte, že jsme dávali i ten dokument, který si vlastně sněmovna vyžádala, kde to je popsáno, kde jsou i nějaké termíny do 30. 9. primárně, kdy by tedy mělo dojít k tomu, že dojde k personálnímu posílení, dojde k vytvoření odboru nebo potažmo oddělení na Ministerstvu zdravotnictví, jak o tom mluvila paní hlavní hygienička, takže samozřejmě na té chytré karanténě 2.0 na tom robustním systému včetně nové eRoušky 2.0 atd., tak na tom se stále pracuje, a teď přes léto si dáváme hlavní čas, abychom to dopracovali tak, abychom byli připraveni hlavně na tu podzimní sezónu, která bezesporu bude podle všeho poměrně náročná.

Ale jinak nástroje chytré karantény, systém Daktela, vzpomínkové mapy atd., tak ty fungují již nyní, a jsou využívány, a myslím si, že skutečně zrychlují celý proces, protože už to není jenom o tužce a papíru, ale skutečně je to o nějaké digitalizaci toho celého procesu.

Ohledně krizové legislativy tady hovořila paní poslankyně Valachová, takže tady není asi úplně nutné to znovu opakovat, že se na tom pracuje, že strany budou přizvány, to tady zaznělo.

Myslím si, že paní poslankyně měla informaci přímo od pana ministra vnitra. Pokud jde o Správu státních hmotných rezerv a nákupy, to myslím, že tady také zaznělo od pana ministra Havlíčka, to je teď v jeho gesci nikoli v gesci Ministerstva zdravotnictví. A ty zakázky probíhají. Takže tady si myslím, že už jsou otevřeny snad obálky u některých těch prvních zakázek. A věřím tomu, že Správa státních hmotných rezerv zajistí dostatečné zásoby ochranných prostředků tak, jak o ně požádaly jednotlivé resorty včetně resortu Ministerstva zdravotnictví.

Pokud jde o otázku vakcíny, to beze sporu byla zajímavá zmínka. Já jsem se už trošku k tomu vyjádřil. Myslím, že na dotaz pana poslance Čižinského. My samozřejmě jsme velmi aktivně zapojeni do toho tématu vakcíny proti nemoci COVID-19. Jsou v zásadě v tuto chvíli dvě řekněme paralelní cesty. Jedna na úrovni celé EU, kde se bude podepisovat smlouva o spolupráci, kde státy tedy vyjadřují zájem o to, aby se mohly podílet vlastně na tom společném nákupu vakcín proti COVID-19 až samozřejmě bude ta vakcína k dispozici.

Druhá cesta, tu řekněme lídruje Německo společně s dalšími čtyřmi zeměmi. A i s německým ministrem zdravotnictví jsem v přímém kontaktu. A je to zkrátka tak, že pokud se podaří firmě AstraZeneca, která vlastně spolupracuje právě s touto skupinou, vyvinout tu vakcínu, tak ji budou od ní nakupovat. Myslím, že to proběhlo i v médiích. A těch vývojových týmů a společností, které na tom pracují, je celá řada.

Evropská komise vytvořila Steering committee k otázce vakcíny, kde má ČR svého zástupce. Je tam nominován pan profesor Roman Chlívek, což je zástupce České vakcinologické společnosti, který se přímo účastní té Steering committee. To znamená máme přímo informace o otázce vakcíny, o tom vývoji, takže tady si myslím, že jsme velmi aktivní a beze sporu budeme ti, kteří budou profitovat z toho, až vakcína bude k dispozici.

To, že samozřejmě bude mít možná nějaká rizika, to uvidíme, to je otázka, probíhají klientská hodnocení. A teď těžko předjímat, jaká tam ta rizika budou. Ale my jsme připraveni k tomu předpřipravit určitou strategii, kterou už diskutujeme. Myslím si, že primárně samozřejmě bychom měli být zaměřeni na rizikové skupiny, opět to znamená seniory, zdravotníky, polymorbidní pacienty, kteří jsou nejvíce ohroženi, protože je jasné, že i ten objem těch vakcín, těch dávek bude beze sporu limitovaný v rámci jednotlivých členských států. Ale skutečně jsme v tom velmi aktivní a máme informace z první ruky.

To jsou snad ty nejzákladnější věci, které tady zazněly. Pokud jsem na něco zapomněl, tak případně ještě mohu doplnit. Ale skutečně věřte tomu, že nemáme ruce v kapsách, že na tom velmi aktivně pracujeme. Chceme, aby fungoval systém chytré karantény 2.0 tak, jak ho máme naplánovaný s tím personálním posílením, kdy se připravujeme zejména na tu podzimní sezónu respiračních chorob. Připravujeme strategii testování, kterou jsme už částečně předložili a ještě bude dopracovávána s našimi odborníky, takže skutečně to téma nemoci COVID-19 určitě nás tady čeká v těch následujících měsících stále. Hovořil jsem o tom na začátku, že asi nemůžeme očekávat, že by ten virus nějakým způsobem zmizel. Stále ani celosvětově pandemie nevyvrcholila. Když se podíváme na ta čísla, tak celosvětově stále počet stoupá. A věřte, že skutečně děláme maximum pro to, abychom připraveni zkrátka byli.

A věřím tomu, že zvládneme i situaci na Karvinsku. A chtěl bych poděkovat všem na Karvinsku za jejich trpělivost a odpovědnost, protože je to velmi důležité pro nás teď, aby dodržovali ona opatření, protiepidemická opatření, nošení roušek, rozestupy, dezinfekce, omezení hromadných akcí tak, abychom tu situaci zvládli. Já věřím tomu, že ji společně zvládneme. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama