Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!
  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.11.2020 16:36:00

Bylo avizováno od hnutí ANO, že nepodpoří program protikorupční schůze

Bylo avizováno od hnutí ANO, že nepodpoří program protikorupční schůze

Projev na 68. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. 11. 2020


Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat, abyste podpořili program této schůze. Vím, že to je trošku řekněme žádost, které možná nebude vyhověno, protože nám bylo avizováno od hnutí ANO, že nepodpoří program protikorupční schůze. Ale přesto si myslím, že by bylo dobré si připomenout, proč je tato záležitost důležitá a proč si úsilí snižování korupce ve státě zaslouží pozornost Poslanecké sněmovny.

Vycházím z dokumentu (ukazuje), který je jediným programem, který potřebujete. Teď, nebo nikdy. Je to program hnutí ANO, který jednoznačně slibuje, že: v oblasti justice novým zákonem zaručíme státním zástupcům nezávislost na politicích a zavedeme specializovaný elitní útvar pro stíhání korupce a závažné hospodářské kriminality. Závazek přijmout novelu zákona o státním zastupitelství obsahuje také programové prohlášení vlády. Když budeme pokračovat v obsahu tohoto programu, tak se dovíme, že stejnou pozici najdeme i ohledně soudců. Do výběru soudců a státní správy soudů zavedeme změnou zákona o soudech a soudců jasná pravidla.

Obě tyto zásady jsou provedené v návrzích, které jsou v programu mimořádné schůze, kterou teď předkládáme. Je to novela zákona o státním zastupitelství, kterou vláda nepředložila, ačkoli paní ministryně Benešová slíbila, že tuto novelu předloží do června 2019, a tento svůj slib splnila. Předložila ji na vládu, ale návrh novely zákona o státním zastupitelství nebyl předsedou vlády Andrejem Babišem zařazen na program vlády. A proč? Protože vládě se nepodařilo přesvědčit ani vlastní radu pro boj proti korupci. Takže ta neodhlasovala návrh, který připravovalo Ministerstvo spravedlnosti. A do dnešního dne zde nemáme připravenou a v Poslanecké sněmovně předloženou vládní novelu zákona o státním zastupitelství. Víc jak rok už čekáme na to, než vláda splní tento svůj slib, který má v programovém prohlášení, který mělo hnutí ANO ve svém volebním programu. A doteď tady ten návrh není.

Totéž se týká zákona o výběru soudců ve státní správě. Ten návrh zákona tady leží. Je ve druhém čtení. Ale pořád se nemůžeme a nemůžeme dostat na jeho projednání. Dneska máme jedinečnou možnost, abychom toto stihli. A všichni víme, že se nám velmi krátí období, kdy je potřeba se těmito návrhy zákonů zabývat, jinak spadnou na konci volebního období pod stůl.

Ještě jsem chtěl připomenout z programu hnutí ANO z roku 2017, se kterým uspělo ve volbách a získalo silný mandát a post premiéra, jednu větu. "Pokud se budeme podílet na vládě, budeme průběžně jednat s opozičními stranami, nebudeme a priori odmítat návrhy zákonů opozice, vždy je posoudíme a budeme se jimi zabývat." Máme tady tři zákony o státním zastupitelství. Ty novely, které měla předložit vláda, ale nepředložila je. Jeden z nich pochází ze Senátu Parlamentu České republiky. A přesto nám bylo avizováno, že program protikorupční schůze nebude schválen. Místo toho si ANO svolá vlastní protikorupční schůzi a na té návrh zákona o státním zastupitelství pravděpodobně nebude, protože vláda ho nepřipravila a nepředložila.

Samozřejmě jsme dostali i různé žádosti. Protikorupční iniciativy kritizují postoj a požadují, aby se probírala protikorupční problematika na jednání Poslanecké sněmovny. A nejde jenom o českou občanskou společnost, jako je třeba Rekonstrukce státu, která poslala všem předsedům klubů žádost, aby projednali ty body, které jsou navržené.

Ale jde i o mezinárodní nebo mezivládní organizaci GRECO, která funguje na půdorysu Rady Evropy. Je to skupina - protikorupční skupina Rady Evropy. GRECO samozřejmě projednávalo, jakým způsobem se Česko staví ke korupci, a dospělo k velmi nelichotivým závěrům. Ze 14 doporučení, které GRECO doporučilo v souvislosti s členy parlamentu, soudci a státními zástupci, což je téma čtvrtého hodnotícího kola GRECO, Česká republika splnila pouze jedno doporučení, a to se týkalo zejména etického kodexu pro státní zástupce, který státní zástupci vydali. A ve spoustě ostatních, asi v polovině z nich nebylo splněno vůbec nic. (Hluk v sále.) Takže Česká republika...

Děkuji, pane předsedající. Takže Česká republika sedm doporučení nesplnila vůbec a sedm doporučení splnila částečně. To se tedy píše ve shrnutí od Rekonstrukce státu a my máme stejná data od našich analytiků, takže si myslím, že je celkem jasně podloženo, že Česká republika neplní náležitě ta doporučení od GRECO.

Myslím, že to je dost zvláštní, protože občané považují korupci za nejzávažnější problém dlouhodobě. Podle průzkumu CVVM z dubna 2019 česká společnost vnímá korupci jako nejzávažnější současný problém - mluvím o dlouhodobých problémech samozřejmě, máme tady koronavirovou krizi, to je asi každému jasné. A když se podíváme na ten výzkum CVVM, tak řešení korupce považuje za velmi naléhavé 59 %, to je podstatně víc, než je to třeba u hospodářské kriminality, přistěhovalectví, zdravotnictví a bezpečnosti občanů, sociálních jistot atd. Samozřejmě jak říkám, ta situace je modifikovaná koronavirovou krizí, ale z dlouhodobého hlediska 59 % za velmi naléhavé, 31 % za docela naléhavé, tj. dohromady 90 % lidí si myslí, že bychom měli v této oblasti přidat. Myslím si, že to jsou určitě i voliči ANO. A ten navržený postup, že z toho vyřízneme ty státní zástupce, nepovede k zamýšlenému zlepšení a nepovede k naplnění doporučeno GRECO.

Podíval bych se teď trochu podrobněji na ta doporučení, protože podle organizace GRECO byla v roce 2019 Česká republika nejhorší ze 42 zemí v plnění doporučení té protikorupční skupiny. Takže pod vedením současné vlády jsme se dostali na nejhorší hodnocení. A není to jenom GRECO, není to jenom Rekonstrukce státu, nejsou to jenom tyto iniciativy, ale můžeme to pozorovat i v jiných žebříčcích. Například Index vnímání korupce. Česká republika se v roce 2019 propadla v mezinárodním hodnocení. Podle průzkumu FRA Česká republika a Slovensko nejvíce v celé EU tolerují korupci veřejných činitelů a úředníků. Takže myslím si, že všechna tato zjištění jsou poměrně závažná a měla by vést k tomu, že se budeme zabývat tím programem tak, jak byl navržen.

Pokud jde o tu hodnotící zprávu ze čtvrtého kola skupiny GRECO, tak GRECO ostře kritizovalo Českou republiku tak, že v roce 2019 skupina GRECO došla k závěru, že Česká republika nesplnila uspokojivě či uspokojivým způsobem žádné ze 14 doporučení, která obsahovala hodnotící zpráva čtvrtého kola. Sedm doporučení bylo splněno částečně a zbývajících sedm doporučení zůstává nesplněno. - To je tedy přímo citace z toho dokumentu, který GRECO zveřejnilo. A stejně tak v roce 2020 GRECO dospělo, že Česká republika je v mezinárodním srovnání na posledním místě ze 42 hodnocených zemí. Ta problematika samozřejmě zahrnuje i regulaci lobbingu. Pokud vím, tak tam se nám zatím nepodařilo dosáhnout uspokojivé shody v relevantní většině v Poslanecké sněmovně a byl bych rád, kdyby se nám to podařilo. A v tomto ohledu vítám i tu iniciativu pana předsedy Vondráčka.

Další téma je transparentní výběr soudců. To je problematika, která je právě řešena sněmovním tiskem 630, druhé čtení, který se navrhuje probrat na dnešní protikorupční schůzi. A pak je tam problematika objektivního jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích státních zástupců, což je záležitost, kterou se navrhuje probrat v rámci sněmovních tisků 524, 569 a 476. Já už jsem avizoval, že pokud budou schváleny ty návrhy v prvním čtení ke státním zástupcům, tak my jsme připraveni převzít to užitečné, co připravila paní ministryně Benešová ohledně výběrových řízení na státní zástupce, a začlenit to v rámci pozměňovacích návrhů do těch tisků, protože zatím to nevypadá, že by se za ten rok a čtvrt podařilo ten návrh zákona projednat na vládě.

No a pak je tady problematika střetu zájmů, tj. sněmovní tisk 956. Tam nám hrozí, že se vypne registr, ve kterém jsou uložena majetková přiznání politiků a dalších představitelů. To je věc, kde je potřeba rychle reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu. Je potřeba se komplexně zabývat rozhodnutími Ústavního soudu, který rozhodoval v nějakých záležitostech střetu zájmů a ohledně toho, že je v souladu s ústavou současná regulace vlastnictví médií a související problematika. Takže to je třetí bod té schůze.

A v posledním bodu té schůze bychom se měli věnovat vysvětlení vlády, proč se nedaří plnit ta doporučení skupiny GRECO. Měli bychom se věnovat problematice Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde je navržena reforma, která ale opět nebyla předložena do Poslanecké sněmovny. Měli bychom se věnovat dalším návrhům zákonů, které vláda slíbila představit, a nepředstavila, jako je zákon o ochraně oznamovatelů korupce, kde předseda vlády na tomto místě v rámci interpelací říkal, že to je jeho osobní prioritou, aby byl schválen zákon na ochranu oznamovatelů korupce. A do dnešního dne Ministerstvo spravedlnosti ani vláda návrh zákona nepředložili.

Nechci, aby to vyznělo negativně. Některé věci se podařilo posunout i díky tomu tlaku, který jsme vyvinuli, např. rejstřík evidence skutečných majitelů, který jsme tady projednávali včera. Máme zabržděný návrh na rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, tam se čeká na Senát. Podařilo se nám v tomto volebním období i s podporou ANO a ČSSD prosadit informační příkaz, podařilo se nám schválit zákon o odborných nominacích do dozorčích rad, takže některé drobné posuny tam nastaly, ale nejsou to vesměs věci, které by byly předmětem sledování té protikorupční skupiny GRECO. Takže myslím, že v rámci té schůze bude dostatečný prostor pro to, aby vláda představila pokrok v boji s korupcí. Bude moci vysvětlit, budeme moci posunout návrhy zákonů, které jsou potřeba tak, aby nespadly pod stůl v tomto volebním období. Já si dovoluji připomenout, toto je jediný program, který potřebujete, teď, nebo nikdy. (Ukazuje.) Děkuji za pozornost. (Ozývá se potlesk.)

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama