Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!
  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.01.2018 19:37:00

Imunita je výjimka, která má své zvláštní předpoklady

Imunita je výjimka, která má své zvláštní předpoklady

Projev na 6. schůzi Poslanecké sněmovny 19. ledna 2018 k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

 Děkuji za slovo, pane předsedající. Dnes projednáváme žádost Policie České republiky, ve které jsou poslanci Babiš a Faltýnek obviněni z toho, že se měli dopustit dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie, zjednodušeně řečeno, tím, že zorganizovali nebo pomohli tomu, že z Evropské unie byla vylákána dotace pro malé a střední podniky a následně, ačkoliv tedy ta společnost, kterou vlastnil Andrej Babiš, byla velkým podnikem, Agrofertem, která vlastní spoustu a spoustu miliard, a následně Andrej Babiš měl převést tuto společnosti na svoje děti, tyto děti ji měli spravovat, ačkoliv se Andrej Babiš nadále choval jako vlastník, a po uplynutí doby udržitelnosti projektu, která je stanovena nařízením Evropské unie na pět let, byla převedena společnost zpátky do Agrofertu. Takže to je podstatou té žádosti, kterou dnes projednáváme.

Klub Pirátů vždycky vycházel z toho, že všichni občané jsou si rovni před zákonem, že tady máme právní stát. A imunita je výjimka z tohoto pravidla, která má své zvláštní předpoklady. Proto taky jednací řád Poslanecké sněmovny mluví o tom, že se mají posuzovat podmínky v imunitních věcech při tomto našem jednání. Čili nemá smysl tady spekulovat o tom, kdo je vinen či nevinen, má smysl se podívat na to, jestli jsou tady určitá podezření pro to, že byla např. zneužita policie proti poslancům tak, aby byli zbaveni mandátu nebo nějakým způsobem poškozeni.

Nyní bych se vrátil k tomu skutku, ke kterému mělo dojít, abychom si připomněli, co je to jednání, které je předmětem, jednání, dejme tomu, podezřelých z trestného činu, o kterém dnes jednáme na plénu Poslanecké sněmovny.

V roce 2006 bylo vydáno nařízení o strukturálních fondech. V roce 2007, a teď čerpám z veřejně dostupného článku Mladé fronty Dnes, kterou vlastní Andrej Babiš prostřednictvím svěřeneckého fondu, takže určitě není na místě zpochybňovat ty informace tam uvedené. V roce 2007 společnost ZZN AGRO Pelhřimov spadající pod holding Agrofert Andreje Babiše rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Někdy v roce 2008 se pak firma přejmenovává na Čapí hnízdo a všude tam vystupují ve statutárních orgánech buď právníci Agrofertu, dodavatelé Agrofertu nebo příbuzní Andreje Babiše. Následně tedy získává dotaci a v roce 2014, jakmile uplyne pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace, tak ta společnost se vrací zpátky do IMOBA, takže pod křídla Andreje Babiše.

Chtěl jsem se věnovat několika nepravdivým nebo zavádějícím informacím, které, podle mého názoru, zazněly ve vystoupení pana premiéra. Pan premiér říká, že ve zprávě OLAF není ani slovo o podvodu. Já jsem si tedy vytiskl ze serveru Aktuálně cz, který tedy vlastní pan Bakala, nicméně jsem si to ověřil i v té původní zprávě, kterou jsem měl možnost si přečíst, takže je to jedno, že ji vlastní pan Bakala, protože to je zkrátka tam napsáno, tak tam se ve zprávě OLAF uvádí: Vyšetřování OLAF dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami zapojenými do vlastnictví farmy Čapí hnízdo a.s. a Agrofert holding, a.s. se zdají být takové, že poskytly těmto osobám příležitost působit společně za účelem ovlivnění obchodních rozhodnutí dotčených podniků, což znemožňuje, aby na tyto podniky bylo nahlíženo jako na ekonomicky nezávislé subjekty. Tyto dva podniky lze považovat za propojené v rámci příslušných právních předpisů. Teď je výpustka. Tato porušení legislativy mohou zakládat podstatu pro soudní řízení na základě příslušných opatření českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Takže tolik zpráva, citace ze zprávy OLAF. Není pravda, jak říkal pan premiér, že by se nemluvilo v té zprávě o podvodu.

Za druhé. Pan premiér se odvolával na to, že teprve v důsledku judikatury bylo to jednání, které je mu policejním orgánem vytýkáno, hodnoceno jako dotační podvod.

Tady bych se chtěl odkázat na článek III doporučení Evropské komise k definici malých a středních podniků. Tam se vysvětluje, že pro účely výpočtu je potřeba se podívat, co je tzv. nezávislým podnikem. Jestli bylo Čapí hnízdo nezávislým podnikem. V doporučení se výslovně říká, že nezávislým podnikem nebyl podnik, který byl tzv. partnerský nebo který byl propojený. Andrej Babiš zde sám uvedl, že existovalo partnerství, dokonce strategické partnerství mezi Čapím hnízdem a Agrofertem. A také zde máme propojení skrze skupinu osob, jak už uvedl OLAF, a to skrze příbuzenské vztahy.

Takže tímto jsem chtěl ukázat, že není pravda ani to, co říkal, aspoň podle těch dokumentů, které máme k dispozici, pan premiér ohledně toho, že vycházely z nějaké pozdější judikatury. Nikoliv, je to obsaženo už v doporučení k definici malých a středních podniků z roku 2003.

Další věc, kterou říkal pan premiér, je, že to bylo upraveno pouze smlouvou a tudíž, že neporušili žádné evropské dokumenty. Zde bych chtěl říct, že bylo vydáno nařízení Evropské unie o strukturálních fondech v roce 2006, které upravuje pomoc malým a středním podnikům. A nařízení je samozřejmě přímo použitelným i na úrovni členského státu Evropské unie. Dokonce se samozřejmě v těch příslušných dotačních smlouvách na toto nařízení a na doporučení ty podmínky dotace odkazují. Takže tolik k těm informacím resp. spíše dezinformacím, které zde uvedl pan premiér ve své obhajobě.

A nyní bych se dostal k té poslední, asi nejdůležitější části, a to jestli jsou zde dány důvody jakéhosi podezření, že tuto kauzu zorganizovala mafie k tomu, aby Andreje Babiše zlikvidovala. Já jsem se na tuto konkrétní otázku ptal mandátového a imunitního výboru. A teď předesílám: opravdu, ale opravdu zde můžu říct to, na co jsem se zeptal na mandátovém a imunitním výboru. Jestli si někdo vymýšlí, že nemůžeme říkat, co jsme řekli na nějakém výboru, byť byl neveřejný, tak bych ho rád odkázal na stanovisko odboru legislativy, kde je tento omyl vyvrácen naprosto jednoznačně. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje pouze na případy, kde je zákonem upravena. Jako je třeba vyšetřovací komise, neveřejná jednání vyšetřovací komise. Jako jsou třeba identita pachatelů, která není známa v trestním řízení apod. Ale není to všechno, co se stane na mandátovém a imunitním výboru.

Takže na tomto mandátovém a imunitním výboru jsem se zeptal, jaká jsou ta podezření. A myslím si, že to je věc obecného zájmu, abychom si to tady identifikovali. A pan premiér uvedl dvě věci. Za prvé se odkázal - protože já jsem chtěl slyšet konkrétní důvody, nejenom, že nějaká mafie tady něco zorganizovala - takže za prvé uvedl, že pan Jiří Komárek ve své obhajobě před soudem mluvil o nějaké mafii apod. Nicméně pan Komárek byl nepravomocně odsouzen za zneužití pravomoci úřední osoby a Vrchní státní zastupitelství uvedlo, že pan Komárek se nikdy nemohl legálně dostat k informacím o odposleších z této kauzy. Takže jestli vůbec někdy nějaké takové informace existují, tak to určitě není z legálního trestního řízení.

A tou druhou skutečností bylo, že se pan vyšetřovatel Nevtípil měl podílet na kauze Neograph. Opět jsme se ptali státního zástupce, aby se k tomu vyjádřil, a neshledali jsme, že by pan Nevtípil cokoliv porušil v rámci vyšetřování této kauzy. Samozřejmě mohlo tam dojít k nějakému pochybení, mohlo se tam něco pokazit atd. Vystupovala tam i nepříliš dobře známá paní státní zástupkyně Máchová, ale nemáme zde žádné konkrétní indicie o tom, že by vyšetřovatel Pavel Nevtípil nějakým způsobem v této kauze pochybil.

Jestliže poslanci hnutí ANO zde horují za to, že Andrej Babiš je pod velkým tlakem, tak jsem chtěl připomenout, že by se měli zamyslet i nad tím, jakým způsobem je terorizován vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo. Protože vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo je policista, který má tu smůlu, že nevlastní největší média v zemi, že nemá pod sebou Ministerstvo spravedlnosti, že nemá pod sebou Ministerstvo vnitra, ani nevlastní holding s právníky za desítky miliard korun. Takže ten člověk je v daleko horší situaci a pod daleko větším tlakem. A my nechceme, aby politici zasahovali tímto obrovským způsobem a s takovouto obrovskou mašinérií do nezávislého vyšetřování policie a státního zastupitelství.

Myslím si, že naopak, když tady zazněl odkaz na to, že se na tom podílela Bakalova média, tak jediná dezinformace a politická manipulace, která tady byla naprosto prokazatelně, a každý si to může ověřit v médiích, zveřejněna, tak se na ní podílely Lidové noviny, které jsou ve vlastnictví trustu pana Babiše, a Ministerstvo financí České republiky, které na svých webových stránkách zveřejnilo naprosto zavádějící informace o tom, co bylo obsahem zprávy OLAF, protože tam zveřejnilo závěry doporučení, které bylo přiloženo k této zprávě, ale nikoliv závěry té zprávy samotné. Já si myslím, že tímto způsobem by Ministerstvo financí fungovat nemohlo. Stejně tak Lidové noviny vycházely z nějakých informací, které jim byly podstrčeny. Takže když vydávaly svoje fantastické závěry, že zpráva OLAF nehovoří o podvodu, a další podobné lži, tak vycházely z dokumentu, který rozhodně nebyl zprávou OLAF tak, jak ji obdržela Česká republika.

Myslím si, že to, že se podílely státní instituce a obrovská média na dezinformacích v souvislosti s touto kauzou a na jejím politickém ovlivňování, je daleko horší. Protože nikdo z nás, aspoň tady, jak jsme my opoziční poslanci za Piráty, nevlastní média. My nemáme takové zdroje jako má hnutí ANO, my ani nemáme ministerstva, abychom takovýmto způsobem ovlivňovali vyšetřování kauzy.

Závěrem bych se chtěl ohradit proti tomu, co tady zaznělo proti politikům, že se tady někdo živí politikou. Já si myslím, že dělat poctivou politiku pro lidi je daleko lepší než když se jenom někdo živí dotacemi.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama