Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec

  • SZ
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,25. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24. 1. 2016 15:31:41

Jak je to se zákazem prodeje léčivých bylin?

Jak je to se zákazem prodeje léčivých bylin?

Již v roce 2010 a pak ještě několikrát opakovaně se na internetu čas od času objeví informace, že Evropská unie zakázala užívání a prodej léčivých bylin. V takovém podání to není pravda, resp. jedná se o klasický hoax.

Již v roce 2010 a pak ještě několikrát opakovaně se na internetu čas od času objeví informace, že Evropská unie zakázala užívání a prodej léčivých bylin. V takovém podání to není pravda, resp. jedná se o klasický hoax, tedy zprávu, která obecně označuje podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. Protože nás s tím několik občanů oslovilo, dovolíme si reagovat.

Jak je to ve skutečnosti? Vysvětlení podávají zelení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 říká, že reklamní tvrzení o zdravotní prospěšnosti produktu má prodejce prokazovat, aby se tak zabránilo klamání zákazníka a pokud zdravotní prospěšnost produktu prodejce prokázat nemůže, může tradované či předpokládané účinky dané substance zformulovat tak, aby nebyly v rozporu se zákonem. To je vše.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin se vztahuje na výživová a zdravotní tvrzení, která jsou uváděna v obchodních sděleních, ať už při označování a obchodní úpravě potravin nebo v reklamách týkajících se potravin, které jsou určeny konečnému spotřebiteli. Co přesně říká zmiňované nařízení:

Ve Společenství stoupá počet potravin, u nichž se při označování a v reklamě používají výživová a zdravotní tvrzení. K zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a usnadnění výběru potraviny musí být produkty uvedené na trh bezpečné a musí být náležitě označeny.

Směrnice 2000/13/ES obecně zakazuje používání údajů, které by kupujícího uváděly v omyl nebo které připisují potravinám léčebné vlastnosti. Toto nařízení by mělo doplnit obecné zásady směrnice 2000/13/ES a stanovit zvláštní ustanovení pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin, které mají být jako takové dodány spotřebiteli.

Potraviny, které jsou propagovány pomocí těchto tvrzení, mohou spotřebitelé vnímat jako produkty, které jsou ve srovnání s podobnými nebo jinými produkty, do nichž se tyto živiny a jiné látky nepřidávají, z výživového, fyziologického nebo jiného zdravotního hlediska hodnotnější. To by mohlo spotřebitele vést k rozhodnutím, která přímo ovlivní jejich celkový příjem jednotlivých živin nebo jiných látek způsobem, který by byl v rozporu s vědeckými podklady. Aby byl tento potenciální nežádoucí účinek vyloučen, je vhodné zavést některá omezení, pokud jde o produkty, na nichž jsou uváděna tvrzení. V této souvislosti jsou vhodnými kritérii pro určení, zda mohou být na produktu uvedena tvrzení, takové faktory, jako je přítomnost některých látek, například obsah alkoholu v produktu, nebo výživový profil produktu.

V současné době existuje velké množství tvrzení, která se používají při označování potravin a v reklamě v některých členských státech a která se vztahují k látkám, jejichž příznivý vliv nebyl prokázán nebo o nichž se v současnosti nedospělo k dostatečné vědecké shodě. Je nutno zajistit, aby u látek, které jsou předmětem tvrzení, bylo prokázáno, že mají příznivý výživový nebo fyziologický účinek.

Zmíněné nařízení se týká uvádění výživových a zdravotních tvrzení u potravin. V praxi se řeší tedy například to, zda může být u výrobku uvedeno, že „prospívá vašemu srdci“, „je prospěšný pro růst dětí“ nebo „snižuje cholesterol“. Existuje seznam schválených tvrzení z roku 2012, která se smějí u potravin používat. Samozřejmě pouze za stanovených podmínek. Například: chcete-li si na doplněk stravy s vápníkem napsat, že „vápník přispívá k normální činnosti svalů“, můžete, neboť toto tvrzení je v seznamu. Jde to ale pouze pokud je tento produkt „zdrojem vápníku“. Zdali zdrojem je, se dozvíte pro změnu v původním nařízení.

Jak je vidět, celá fáma o zákazu prodeje bylin je tak založena pouze na vytržení ustanovení z celého kontextu.

Z nařízení, což je podle nás dobře, pouze vyplývá, že výrobce smí uvádět účinky látek na zdraví člověka pouze v případě, že je může doložit na základě vědeckého výzkumu, tedy v případě, že jsou relevantní. Další produkty (včetně rozličných bylin) nařízení rovněž prodávat nezakazuje, pouze uvádí, že prodejce nesmí takový prodej spojovat se slibem účinků, které dosud nebyly prokázány.

Celé zmiňované nařízení Evropského parlamentu a Rady si můžete sami přečíst.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama