Michal Malý

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,57. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.10.2019 0:02:50

140 poslanců obětuje Českou republiku a její občany?

140 poslanců obětuje Českou republiku a její občany?

Vláda chystá změnu Azylového zákona o takzvaný institut "strpění cizince". Migrant, který se dopustí zločinu, bude sice zločinec, ale hlavně uprchlík před válkou, takže i když nedostane azyl a nemá na něj právo, bude mít statut uprchlíka před válkou

Zákon v podstatě určuje povinnost, že naše země musí poskytnout azyl i migrantům, odsouzeným za kriminální čin. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony předložilo Ministerstvo vnitra ČR nad rámec úkolů uložených Plánem legislativních prací vlády na rok 2019. Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že unijní směrnice stanoví vyšší standard ochrany pro uprchlíky a neumožňuje například ani v případě nebezpečných migrantů, odsouzených kriminálníků, jejich vyhoštění.

Kromě zavedení institutu strpění navrhuje ministerstvo vnitra rovněž i novou definici azylanta: „Azylantem má být nově nikoli ten, komu byl azyl udělen, ale už ten, kdo o azyl požádal. Postavení azylanta pak bude mít žadatel po celou dobu procesu vyřizování žádosti včetně soudního řízení u Nejvyššího správního soudu v případě odmítnutí azylu.“ Ano, čtete dobře – ten, koho k nám neziskovky propašují bude mít větší práva, než rodilý občan EU.

Nová definice azylanta v §2 azylového zákona má vypadat takto:

„Azylantem se rozumí cizinec, kterému bylo doručeno rozhodnutí o udělení azylu, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu. Azylantem se rozumí dále cizinec, u kterého bylo zahájeno řízení o odnětí azylu, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o odnětí azylu, po dobu běhu lhůty pro podání žaloby podle § 32 nebo kasační stížnosti a po dobu soudního řízení o žalobě a kasační stížnosti proti rozhodnutí ministerstva podle soudního řádu správního.“

Návrh také kodifikuje nové důvody neudělení azylu. V §15, odst. 3 navrhovatel zákona rozšiřuje důvody, pro které nelze azyl udělit o tyto dva důvody: c) existují oprávněné důvody považovat cizince za nebezpečí pro bezpečnost státu, ve kterém se nachází, nebo d) cizinec byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný zločin a představuje tak nebezpečí pro společnost.

Oba důvody, pro které nelze udělit zločinci a nebezpečné osobě azyl, se podle návrhu nově stanou důvodem, pro který bude muset stát na svém území takové osoby strpět, pokud o to požádají. Tam, kde se pravomocně odsouzení zločinci z řad migrantů odvolali proti vyhoštění, bylo rozhodnuto takto: „Soudní dvůr EU (SDEU) v rozhodnutí konstatuje, že ani zločinec nepřestává být uprchlíkem, i když mu stát nepřizná tento statut a může na území pobývat zákonně. Společný azylový systém EU vycházející z Ženevské konvence včetně zásady nevracení uprchlíka do země, kde mu hrozí mučení nebo nelidské zacházení je nutné bezpodmínečně dodržovat, uvádí v rozhodnutí SDEU.“

„Rozhodnutí soudu nás ale přímo nenutí provádět takové změny, které rozšiřují práva migrantů na úkor zájmů hostitelského státu. Česká republika proto není povinna přijímat tyto legislativní změny, nehrozí jí žádné sankce za nepřijetí těchto změn, samotné rozhodnutí Soudního dvora dle našeho názoru překrucuje význam dotčených norem a jedná se o aktivistický počin ministerstva. Tyto navržené změny zákona zvyšují bezpečnostní riziko pro naše občany a vedle toho budou stát Českou republiku další finanční výdaje,“ řekl gestor programu Hnutí občanů Trikolóra pro resort Právo a spravedlnost Radek Suchý.

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (Hnutí Trikolóra) navrhla 15.10. 2019 ve Sněmovně zařazení mimořádného bodu “institut strpění cizince” k projednání ve středu, 23.10.2019. video

Návrh byl zamítnut, takto hlasovali poslanci parlamentních stran (většina se alibisticky zdržela):

 

Jmenný seznam hlasování je ZDE

Někteří politici, předsedy parlamentních stran nevyjímaje, v mediích prohlašují, že si od Bruselu nenechají nic diktovat. Před veřejností tak vytvářejí mylnou představu o tom, že jsou euroskeptičtí a že bojují o naše národní zájmy, o suverenitu a nezávislost České republiky. Opak je pravdou, stačí se podívat na hlasování většiny europoslanců či poslanců Sněmovny. Policie České republiky má krásné heslo: „Pomáhat a chránit“. To by mělo být zakotveno i ve slibu poslance, byť v něm nepřímo je: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Je snad v zájmu všeho lidu, aby tato země poskytovala azyl zločincům, či dokonce snad i teroristům? Je v zájmu lidu této země, aby cizinec měl větší práva, než rodilý občan České republiky? Každý máme ve svém volebním obvodě zvoleného poslance. Bez ohledu na to, zda jsme jej volili, nás má zastupovat. Napišme jim, dejme jim jasně vědět, jaká je naše vůle a v příštích volbách jim vystavme účet.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama