Miloš Babiš

  • ANO 2011
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,82. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.06.2017 8:00:00

Pozastavení řidičského oprávnění jako motivace platit dluhy na výživném

Pozastavení řidičského oprávnění jako motivace platit dluhy na výživném

Do třetího čtení v Poslanecké sněmovně postoupil návrh na změnu exekučního řádu, který jsem spolu s kolegy poslanci připravil.

Jedná se o změnu, která zajistí plnoletým studujícím dětem, na které rodič neplatí výživné, stejně podmínky jako dětem neplnoletým, a to v oblasti vymáhání výživného.

V současné době platí, že je neplatičům výživného možné pozastavit řidičské oprávnění. Týká se to však pouze neplatičů na neplnoleté děti. Že se jedná o poměrně efektivní způsob, jak dotyčné osoby motivovat, aby své dluhy na výživném uhradily, to ukazují případy, kdy exekutoři toto opatření využili. Hned v prvních letech platnosti potvrdili exekutoři, že většina dlužníků v případě pozastavení řidičského oprávnění dluh urychleně uhradila. V dalších případech stačilo upozornění na možnost využití tohoto opatření.

Platná úprava však staví do nerovného postavení nezletilé děti a děti plnoleté, které studují. Cílem novely je tedy vyrovnat toto postavení a odstranit diskriminační opatření, které neumožňuje efektivním opatřením – pozastavením řidičského oprávnění, vymoci na dlužnících prostředky nutné pro zabezpečení potřeb jejich dětí, které se studiem připravují na budoucí povolání studiem.

Jednou z motivací návrhu této změny je samozřejmě udržení dětí u studia na vysokých školách, které byť je na veřejných školách neplacené, je spojené s řadou nákladů, mimo jiné například na bydlení v místě studia. Děti, které nemají na tyto náklady prostředky, jdou raději do práce a studia zanechají. Přijdou tak v řadě případů o možnost získat v budoucnu lépe placenou práci a samostatně se uživit. V druhé řadě nesmíme zapomínat, že plnoletosti děti dosahují ještě na střední škole, zpravidla v kritickém období posledního ročníku, kdy se rozhodují o své budoucnosti a o možnostech dalšího studia. V případě nedostatku finančních prostředků kvůli neplacení výživného ze strany jednoho z rodičů se tak často rozhodují pro okamžitý nástup do  práce, nehledě na jejich schopnosti a možnosti pokračovat v dalším návazném studiu, které by jim zajistilo lepší možnosti uplatnění na trhu práce.

Vzhledem k tomu, že vzdělání dětí je pro společnost jednou z hlavních priorit, jsem přesvědčen, že náš návrh najde mezi poslanci potřebnou podporu a umožní tak efektivně vymáhat dlužné částky na výživném, které jsou pro studující děti klíčovým prostředkem.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama