Miloš Komínek

Solidarita, Vlast a Zákon
  • SVAZ
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,25. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.02.2015 15:33:44

Lékaři falšují výkazy ve velkém! Kdyby jenom výkazy.

Lékaři falšují výkazy ve velkém! Kdyby jenom výkazy.

Na TN.CZ, proběhla zajímavá zpráva

"VZP zjistila, že jeden z poskytovatelů domácí péče vykazuje pojišťovně poskytnutí péče i klientům, kteří v té době byli hospitalizováni," sdělil TV Nova Oldřich Tichý, mluvčí VZP.

Představitel lékařů ČLK, si snad dělá srandu:

Jeho sdělení, že cituji: "Lékařská komora o problému ví. Ti lékaři se, bohužel, snaží získat peníze, na které mají nárok, které jim ta pojišťovna nezaplatila, tak se je snaží získat jiným způsobem," řekl Michal Sojka, mluvčí České lékařské komory.

Zajímalo by mne tedy, kolik lékařů, kteří se nechali zastupovat budoucím kolegou bez atestace, vrátilo pojišťovně zpět neoprávněně vyúčtované peníze.

Dle vyhlášky nesmí být výkony lékařů bez patřičného vzdělání proplácené v plné výši. Práce těchto lékařů a jejich vzdělávání je dotováno ministerstvem zdravotnictví, př.: Rezidentské místo praktického lékaře je dotováno MZ cirka 1.000.000,- Kč - došlo by tedy k duplicitnímu placení.

Co se týče praktických lékařů, jaká je praxe?

Státní registr lékařů neexistuje. Jak zjistím, kdo mně tedy ve zdravotnickém zařízení poskytuje zdravotnickou péči? To, co ČLK, za registr vydává, je registr, který funguje na principu dobrovolnosti. Takže když lékař nedodá informace o dosažení atestace, tak je tam prostě nenajdete! Jaké možnosti chránit své zdraví a život tedy, při svém právu na svobodnou volbu - dnes již mazaně jen zdravotnického zařízení, máte? ČLK i zdravotní odbor Kraje Vysočina považují jakékoli informace o dosažení atestace lékaře za osobní a citlivý údaj. Jak tedy zjistíte, jak "erudovaný" lékař právě Vás léčí?

Obrátili jsme se s problémem na Ministerstvo zdravotnictví, které vedl ministr Heger. Situaci se snažil řešit i veřejný ochránce práv pan Varvařovský. Výsledkem bylo, že do zákona 372/2011 Sb. § 127 přidali, cituji:

(1) Ministerstvo zřídí a) Národní registr poskytovatelů a Národní registr zdravotnických pracovníků do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

(5) Do 180 dnů ode dne zřízení Národního registru zdravotnických pracovníků je fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání na území České republiky, povinna přihlásit se do Národního registru zdravotnických pracovníků a poskytnout ministerstvu, popřípadě pověřené právnické osobě, údaje podle § 127

Ptám se - KDE JE TEN REGISTR?

Vyvstávají ale i další otázky:

Kraj je zřizovatelem ordinací praktických lékařů.

Státem mu byly uloženy kontrolní činnosti.

Kraj je tedy z mého pohledu garantem toho, že personální vybavenost těchto ordinací bude v souladu s platnými zákony.

Kdo ale je garantem odbornosti, specializace dle platných zákonů u lékařů, kteří v ordinacích zastupují lékaře po dobu jejich nepřítomnosti.

Myslím ty nepřítomné lékaře, u kterých má kraj jako zřizovatel ověřeno vzdělání dle platné legislativy neboť je zřizuje.

Kdo a jak ale kontroluje ty lékaře, kteří přijdou zastupovat, a pacient mnohdy nezná ani jejich jméno. A kraj je nemá vůbec nikde podchycené, protože do personální vybavenosti zřizované ordinace nezapadají. A kdo kontroluje lékaře zaměstnance? Jen lékař zaměstnavatel? A nad ním bdí pouze Česká lékařská komora, jejíž rozhodnutí nepodléhají ani soudnímu přezkoumání? Rozumějte, pacient nemá právo se u soudu domáhat přezkoumání Rozhodnutí ČLK o nezahájení disciplinárního řízení. Toto právo má pouze lékař, pokud by se mu Rozhodnutí ČLK nějak "nelíbilo".

Kraj není schopen na požádání (po dobu čtyř let) sdělit údaj o naplnění základního kmene a atestaci příslušného lékaře, neboť prý nedisponuje diplomy. To znamená, že kraj diplom pouze vidí a listiny nezakládá, údaje neeviduje? Toto zjišťuje až přímo v ordinaci na základě stížnosti pacienta v rámci kontroly? A je tato kontrolní činnost předem oznamována? Existuje vůbec nějaká zákonná možnost neohlášené kontroly?

Na základě čeho tedy ti lékaři, kteří patří pod zřizovatele, kterým je kraj, zaměstnávají další lékaře? Kdo kontroluje jejich specializační vzdělání? Pouze lékař, který zaměstnává? A co tedy dokládá lékař, kterému ještě nebyl vydán certifikát o základním kmeni, osvědčení o atestaci? Dokládá alespoň vysokoškolský diplom? Nebo ani ten ne?

Pro mne, pacienta, z toho vyplývá, že v jedné ordinaci se potkávám s lékařem, jehož odbornost, specializaci ověřil kraj jako zřizovatel, a v téže ordinaci se potkávám s lékařem, jehož odbornost kraj vůbec nezná.

Proč novináři, a doktor Kubek - prezident ČLK, mlčí o specializačním vzdělávání. Ptám se - MÁME VŠICHNI STEJNÁ PRÁVA? PROČ NĚKTEŘÍ Z NÁS MAJÍ JEN LÉAKŘE BEZ ATESTACÍ, BEZ ZÁKLADNÍHO KMENE?

Více zde: www.kominekmilos.cz

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama