Miloš Komínek

Solidarita, Vlast a Zákon
  • SVAZ
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,25. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.12.2016 10:57:16

Právo na informace je jen další trhací kalendář

Právo na informace je jen další trhací kalendář

Zdraví lidu asi přestalo být veřejným zájmem. Kdyby bylo, při množství lékařů v Poslanecké sněmovně a v Senátu, by zdravotnické právo nemohlo být v tak tristním stavu.

 

Zákonodárci pozbyli poslední špetku zdravého rozumu.

Kde jsou novináři? Proč neinformují, kdo a jak hlasoval pro zrušení Národního registru a proč?

Kdo všechno odhlasoval, že přístup do registru bude neveřejný?

Dle České stomatologické komory zde prý 800 zubařů poskytuje péči bez licence.

Česká lékařská komora se raději rve o peníze a pak zas o peníze, a když už se stane, tak nezahájí řízení. Vždyť jde o peníze, ne o život člověka.

Občan má povinnost (prý kvůli hospodářské soutěži) u kominíka zjišťovat, zda má platné oprávnění, Když by ne, je revizi či periodická prohlídka komína neplatná, a když se něco stane, pojišťovna občanovi krátí plnění.

A zdraví své, a svých blízkých, a taky život, občan chránit nesmí. Zákonodárci mu to dokonce znemožňují, byť Ústava mu to zaručuje právem, a spousta dalších zákonů mu to ukládá i jako povinnost.

A za lékaře, bez příslušného vzdělání a licence, pojišťovna nic nekrátí ani lékaři, ani zřizovateli, ani kraji, jen občan přijde o zdraví či život? A proč, a komu vlastně, by krátila, proč by se tím vůbec někdo zabýval,

když lékař vždy nějak vyklouzne?

Není divné, že např. jak dnes bylo řečeno ústy ústavního právníka, pokud si vybereme advokáta, který bude nekvalitní, a prošvihne nám lhůty, tak nám zaniká právo na řízení.

Ale lékař nám ani nemusí ukázat doklady o své kvalifikaci? Tady nám zákon žádnou povinnost ohledně správného výběru neukládá proč?

Otázkou tedy je, čí zájem byl, je, a bude, aby občan neměl právo právě na tuto informaci.

Vždyť nežádáme informace o místě bydliště lékaře, nechceme znám jeho datum narození, počet jeho děti, jméno matky za svobodna atd. Chceme znát jeho jméno a registrační číslo (policista ho má na uniformě, OSVĆ píše své rodné číslo na účtenky v EET..), a chceme mít možnost si okamžitě ověřit jeho profesní způsobilost.

Veřejný ochránce práv - odpověď

...z pověření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., reaguji na Vaše podání, která se týkají dostupnosti informací o kvalifikaci lékařů. Mohu pouze potvrdit informace, kterých se Vám dostalo již dříve: žádný právní předpis zdravotníkům ani jiným subjektům výslovně neukládá, aby pacientům poskytli (jakoukoliv formou) údaje o dosaženém vzdělání, získání specializované způsobilosti apod. Zákon o zdravotních službách1 původně počítal se zřízením Národního registru zdravotnických pracovníků, který měl být veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ještě než se k tomu mohlo dojít, zrušil Ústavní soud § 76 a § 77 zákona o zdravotních službách, které se tohoto registru týkaly. 2 Novelou zákona o zdravotních službách3 byl s účinností od 1. 7. 2016 Národní registr zdravotnických pracovníků opět zaveden. Dle přechodných ustanovení uvedené novely by měl být zřízen do 12 měsíců od její účinnosti. Současné znění zákona o zdravotních službách však již nepředpokládá, že by byl veřejně přístupný. S pozdravem Mgr. Jana Gregorová v. r. zástupkyně vedoucí právního odboru (dopis je opatřen elektronickým podpisem) 1 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 2 nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12 3 zákonem č. 147/2016

Ministerstvo zdravotnictví - odpověď

SDĚLENÍ O ODLOŽENÍ ŽÁDOSTI o poskytnutí informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podaná dne xxxxx, evidovaná pod č.j.xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci informací o dosažení specializačního vzdělání lékařů MUDr. xxxxxxx a MUDr. xxxxxxx, se ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. -odkládá , a to z důvodu, že Ministerstvo zdravotnictví nemá k dispozici požadované údaje, neboť Národní registr zdravotnických pracovníků podle ustanovení § 76 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů, nebyl doposud zřízen, Ministerstvo zdravotnictví tedy není v této věci povinným subjektem. Nad rámec výše uvedeného Vám doporučuji se obrátit na lékařské fakulty jednotlivých univerzit v ČR a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. S pozdravem / \LtLtMgr. Daniela kobilková ředitelka odboru vnějších agend Ministerstvo zdravotnictví, odbor vnějších agend Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: 224 971 111, e-mail: mzcrí imzcr.cz, w

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama