Miloš Komínek

Solidarita, Vlast a Zákon
  • SVAZ
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,25. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15. 12. 2016 17:24:13

Senátoři už vážně soudnost nemají.

Senátoři už vážně soudnost nemají.

14.12.2016 - Senát zákon schválil - Do 30 minut ale můžeme být po smrti, a nebo z nás může být nadosmrti mrzák. A co na to kominík?

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

14.12.2016 - Senát zákon schválil - Do 30 minut ale můžeme být po smrti, a nebo z nás může být nadosmrti mrzák. A co na to kominík?

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/senat-otevira-cestu-zahranicnim-lekarum-do-ceska-cestina-nebude-nutna-7631

Lékař bez certifikátu a bez atestace léčí opět po telefonu? 

A jak se dozvím, jaké činnosti lékaři písemně potvrdil jeho školitel?

Mám, a nebo nemám, právo chránit život a zdraví své, i svých blízkých?

https://www.novinky.cz/krimi/422111-lekarky-v-plzni-nerozpoznaly-obycejny-infarkt-za-smrt-pacienta-dostaly-podminky.html

Tak tedy do vzduchu budeme posílat piloty, kteří si taky budou moci na zem brnknout pro radu?A když problém, tak do 30 minut raketou přiletí odborník?

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=tisk&O=11&T=4

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/81893/68760

13. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí: „(4) Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování základního kmene vykonávat

a) činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v základním kmeni a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem, 

b) revizní činnost podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, a 

c) další činnosti v rozsahu, který mu písemně stanoví jeho školitel.

(5) Výkon činností podle odstavce 3 věty první a odstavce 4 není považován za samostatný výkon povolání lékaře podle § 5 odst. 3. 

(6) Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15 minut.

Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30 minut. 

Lékař, který vykonává odborný dozor a odborný dohled, musí být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí být poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu činností lékaře s odbornou způsobilostí dochází. 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=11&IS=5813&D=14.12.2016#b17399

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=16428&O=11

A jak to tedy je s těmi povinnostmi a právy? 

Za výběr kominíka odpovídá občan, to on si musí na kominíkovi vymoci,aby doložil svou odbornou způsobilost. A když si to občan neprověří, pojišťovna nic neproplatí,

Ale jiný zákon občanovi (spotřebiteli) znemožňuje domoci se informace o kvalifikaci lékaře.

Je tedy majetek povýšen nad zdraví a život? 

Lékař svou kvalifikaci může tajit, zatímco kominík ji musí zveřejnit? 

U kominíka nevadí, že IČO je jeho rodné číslo a musí ho uvádět na jakékoli faktuře pro kohokoli? 

A u lékaře vadí, že bychom věděli, že má, a nebo taky nemá, registrační číslo?

Citace z odpovědi veřejného ochránce ochránce práv:

"...z pověření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., reaguji na Vaše podání, která se týkají dostupnosti informací o kvalifikaci lékařů. Mohu pouze potvrdit informace, kterých se Vám dostalo již dříve: 

žádný právní předpis zdravotníkům ani jiným subjektům výslovně neukládá, aby pacientům poskytli (jakoukoliv formou) údaje o dosaženém vzdělání, získání specializované způsobilosti apod.

Zákon o zdravotních službách1 původně počítal se zřízením Národního registru zdravotnických pracovníků, který měl být veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. 

Ještě než se k tomu mohlo dojít, zrušil Ústavní soud § 76 a § 77 zákona o zdravotních službách, které se tohoto registru týkaly. 2 

Novelou zákona o zdravotních službách3 byl s účinností od 1. 7. 2016 Národní registr zdravotnických pracovníků opět zaveden. 

Dle přechodných ustanovení uvedené novely by měl být zřízen do 12 měsíců od její účinnosti. Současné znění zákona o zdravotních službách však již nepředpokládá, že by byl veřejně přístupný. 

S pozdravem Mgr. Jana Gregorová v. r. zástupkyně vedoucí právního odboru (dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

1 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

2 nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12 

3 zákonem č. 147/2016"

NAVRHUJI SENÁT OPLOTIT A ZŘÍDIT ODDĚLENÍ PSYCHIATRIE, PROTOŽE TITO PACIENTI UŽ VÁŽNĚ POTŘEBUJÍ ODBORNOU POMOC.

http://www.kominekmilos.cz/news/a14-12-2016-senat-zakon-schvalil-do-30-minut-ale-muzeme-byt-po-smrti-a-nebo-z-nas-muze-byt-nadosmrti-mrzak/
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama