Miloš Komínek

Solidarita, Vlast a Zákon
  • SVAZ
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,25. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29. 3. 2017 21:36:14

Změní se zdravotnictví v léno zvané zdravotní beneficium?

Změní se zdravotnictví v léno zvané zdravotní beneficium?

Co si má český pacient myslet? Vzniká zde zdravotnické "léno" čili feudum, beneficium? Je to stav likvidující obor praktického lékařství a v konečném důsledku způsobí nevyhnutelný kolaps celého zdravotního systému.

 

Ve zdravotnictví jsou uzavírány smlouvy za veřejné peníze, to vše bez výběrového řízení, a perlou je, že na příštích 1000 let?

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Pozor, nejde o tiskovou chybu. Ve zdravotnictví se skutečně rozdávají smlouvy a s datem ukončení smlouvy k 31.12.3000. Zákon o zdraví lidu byl nahrazen zákonem o zdravotních službách. Krom toho, že pacient v něm už není pacient, ale klient, je to bezzubý paskvil a právo pacienta na základní bezplatnou péči je spíše zbožným přáním než běžnou praxí.

Zákonodárci nám slibovali úpravu zdravotního systému a výkonu lékařského povolání tak, jako je to v evropských státech, ale dovodili, že současný systém v ČR, který svěřuje bezbřehé pravomoci České lékařské komoře bez jakéhokoli dohledu státu, je zcela odlišný od ostatních evropských systémů. A já si připadám jako ve středověkém feudálním systému, kde byl vrchním vlastníkem veškeré půdy v zemi panovník, který uděloval pozemky a úřady do držení členům své družiny, aby je odměnil a zavázal si je. Zpočátku to bylo pouze do úmrtí panovníka i nabyvatele, jemuž navíc mohly být statky pro neposlušnost z panovníkovy vůle odebrány. Později si šlechta vymohla jejich dědičnost z otce na syna. Léno tedy sloužilo k zajištění obživy toho, kdo jej držel, včetně jeho rodiny. Historia magistra vitae, dějiny jsou učitelkou života a je vidět že někteří lékaři, se dle latinských citátu poučili dokonale.

Renta byla pro feudály velkým zdrojem bohatství, ale feudální hierarchie se systémem závislostí lén zapříčinila pozastavení sociálního vývoje středověké společnosti.

Hejtman Kraje Vysočina a předseda Správní rady VZP MUDr. Běhounek na dotazy, proč VZP rozdala soukromým lékařům smlouvy s platností

   do 31. 12. 3000, neodpovídá? 

    Nejde o překlep, skutečně do roku 3000! Tedy dědičně na téměř 1000 let? 

    Kdyby to bylo tak, že profese se dědí z otce na syna, a tam kde otec končí, syn už začíná, tedy tak, jako třeba v případě tří generací lékařů s velkým "L" neurochirurgů Benešů, mělo by to smysl a pro plátce daní by to bylo zcela jistě přínosem. Ale takoví lékaři by zcela jistě prošli výběrovým řízením pro           dané smluvní místo.

    Jenže tady jsou jedním jediným lékařem v ordinaci, se smlouvou od VZP, zakládány společnosti s ručením omezeným. Tedy taková ordinace s jedním        jediným lékařem a jednou sestrou může mít i několik jednatelů společnosti s ručením omezeným, a ti mohou být finančně odměňováni. Mohou mít            různá práva jednatelů společnosti. Tedy i právo rozhodovat, nakládat s finančními prostředky, taky právo dědit, prodávat, nakupovat, a pobírat                      finanční odměny.. a to bez jakéhokoli lékařského vzdělání; možná postačí i pouhá základní škola, nejsem si jist. Čím si jist jsem je to, že to bude z                  veřejných peněz. Z těch peněz, které povinně odvádíme jako zdravotní daň. Z těch peněz, které odvádíme proto, abychom na naše nemocné děti                  nemuseli sbírat plastová víčka..Taky z těch peněz, které přidává stát..

    Tyto smlouvy na čerpání veřejných peněz po dobu 1000 let nelze nazvat  jinak, než zdravotnické léno, neboť takováto smlouva na 1000 let zajišťuje to        samé, co slovo "léno" historicky znamená,  tedy že léno slouží k zajištění obživy toho, kdo jej drží, včetně jeho rodiny. Ale ani dědičné léno se                            neudělovalo na 1000 let.     

    Takže pan MUDr. Němeček, bývalý  ministr zdravotnictví za ČSSD, za vydatného přispění MUDr. Kubka, prezidenta České lékařské komory, zajistil dědičnost ordinace do 30 pokolení a jiný rod si ve zdravotnictví ani neškrtne. Vyústit to může v to, že lékař, který nepochází z nyní privilegovaného rodu,     bude jednou skákat tak, jak mu bude třeba prodavačka pískat (titul MUDr. se zatím nedědí, zatím se musí na lékařské fakultě odpromovat, a ne každý to dokáže). Lékař, který nebude z privilegovaného rodu, bude jednou za svou práci pobírat mzdu, jejíž výši bude určovat někdo, kdo nebude muset hnout ani prstem; tedy ten, koho nyní rodiče stihli privilegovanou smlouvou zajistit. V lepším případě si bude smět lékař smluvní místo (ordinaci) za nemalý peníz odkoupit. Ani dosud nikdo neupíral končícímu lékaři odprodat svému nástupci vybavení ordinace do které vložil své peníze; jenže ony se přeprodávaly i zdravotnické karty s našimi osobními a citlivými údaji. 

    A ve zdravotnictví se zase nebude dostávat peněz. A mladí, neprivilegovaní čeští lékaři budou odcházet do zahraničí, a prodavačky v honbě za vyšším  ziskem budou najímat lékaře ze třetích zemí. Napadá mne, za jak dlouho lékař ze třetí země zvládne češtinu na takové úrovni, aby českého pacienta plně pochopil a neublížil..

Doufáte, že tento systém těch 1000 let vydrží a penězovod poteče? Ani to středověké léno tisíc let nevydrželo.

Z důvodu dědičného zdravotnického léna, si ordinace o jednom lékaři zakládají s.r.o. a do jejich vedení, nominují jednatele z řad rodinných příslušníků i bez lékařského vzdělání? A už teď vyplácejí z veřejných peněz, které odvádíme povinně do zdravotního systému, jako zdravotní daň, tučné odměny jednatelům? Odměny z těch peněz, které mají být použity na diagnostiku a léčbu? A tito jednatelé pak ordinace zdědí a do nich pak budou hledat lékaře, který bude léčit za plat, který mu majitel zařízení a smlouvy s VZP milostivě poskytne.  Majitel zdravotnického léna, bude při dělení finančních prostředků myslet především na sebe a také bude muset platit lékaře, který bude odborným zástupcem? Kolik tak asi zbude na toho lékaře, který nám pacientům, jako nájemní síla, poskytne údajně garantovanou zdravotní péči?

 A kolik nakonec z koláče léna, tedy, kapitační platby, zůstane pro zdraví pacienta? Pokud ze zdravotnického léna bude zbývat málo na majitele tisícileté smlouvy léna, tak jednatel zaměstná cizince tak, jako je tomu již v mnoha stomatologických zařízeních?

Co na to asi řekne mladý český lékař, bude robotovat na něčí léno? Není toto pravá příčina odchodů mladých lékařů do ciziny?

Za obsah tohoto článku se omlouvám všem poctivým lékařům, kteří s.r.o. nezaložili a za veřejné peníze nedotují svoje rodinné příslušníky, ale léčí své pacienty, tak jak nejlépe umějí; a také všem lékařům, kterým není cizí morálka a etika, a snaží se za sebe vychovat, či vybrat, kvalitní nástupce. 

Vrátím se ještě k zákonům uvedeným na začátku.

V zákoně o zdraví lidu jsme byli pacienty. Tento zákon byl zrušen a byl nahrazen zákonem o zdravotních službách, ve kterém z nás udělali klienty.

Do roku 2011 jsme tedy byli pacienti, tedy osoby nemocné nebo zraněné, lékařsky ošetřované nebo toto lékařské ošetření potřebující. 

Slovo pacient pochází z latinského pati, což znamená něco podstoupit nebo trpět..

Od roku 2011, pod taktovkou ministra zdravotnictví Hegera za TOP 09, jsme se stali klienty. Těžko říci, co přesně měli tvůrci zákona na mysli. 

Z pacienta nákupčím zboží? A jaké to zboží má být, když Ústava nám zaručuje bezplatnou zdravotní péči? Je zdraví zbožím? Nebo je zbožím lékařská péče? A nebo už tedy nejsme nemocní, už netrpíme, a stali se z nás zákazníci? Tedy jako zákazníci nakupujeme? Stáváme se konzumenty toho, co pro nás, bez nás, ale za naše, nakoupí stát? A kdo je pak lékař? Prodavač, prodejce, obchodník či dodavatel?? A kdy tedy začne platit staré české přísloví "náš zákazník, náš pán"? Zatím jen platíme a zvyšují nám daně a pak nic za ně.

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama