Miroslava Němcová

Vysočina - tady jsem doma
  • ODS
  • Vysočina
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.11.2017 16:58:58

Když se dívám na ty vaše nesmyslné vlajčičky...

Když se dívám na ty vaše nesmyslné vlajčičky...

Projev na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. 11. 2017 k bodu Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů

Děkuji za slovo, vážený pane řídící schůze. Vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, předstupuji před vás pro to, abych vám vysvětlila, jak důležité je ustavení mandátového a imunitního výboru pro chod Poslanecké sněmovny.

Jako bývalá předsedkyně tohoto výboru, předsedkyně, která mu zasedala v minulém volebním období, považuji za naprosto zásadní pro demokratický chod demokratického Parlamentu, aby v takovém výboru byly zastoupeny všechny politické strany. Základním důvodem, proč to říkám, je to, že tento výbor jedná neveřejně. Vy, kteří jste zde noví členové, tak, prosím, vezměte v potaz to, že většina nebo téměř všechny výbory zasedají veřejně, a i v případě, jste-li malou politickou stranou s malým počtem poslanců, nedojde-li na vás podle toho klíče obsazení ani jednoho křesla v některém výboru, na to veřejné jednání můžete vyslat jiné poslance nebo oni tam mohou chodit sami podle svého rozhodnutí, nemohou hlasovat, ale všechny informace, všechny materiály mají k dispozici. Můžete tam poslat i stranické experty na dané téma a i oni ty informace budou mít a budou moci informace přenést do vašich poslaneckých klubů a budou pro vás moci být nějakým vodítkem, jak máte postupovat.

Mandátový a imunitní výbor jedná ze zákona neveřejně. To znamená, že pouze jeho členové mají k dispozici plnou sumu informací, která na tento výbor přichází. Ani vy ostatní poslanci, kteří nebudete členové tohoto výboru, na výbor nemůžete přijít, nemůžete se jeho jednání zúčastnit a nemůžete se s oněmi informacemi seznámit. Má-li demokraticky fungovat Parlament po volbách, které vyslaly do Poslanecké sněmovny devět politických uskupení, je nezbytně nutné, aby, podle mého názoru, těchto devět politických uskupení mělo svého zástupce v mandátovém a imunitním výboru.

Není to pouze proto, že se domníváme, že přijde nová žádost o vydání pana poslance Babiše a pana poslance Faltýnka. Během toho volebního období se mohou vyskytnout další klíčové věci, které pro každý poslanecký klub jsou důležité, a ty informace mají mít. Jestliže odepřete právo těmto menším stranám, které teď jsou menší, ale v budoucnu mohou být větší, a vy naopak se můžete stát těmi malými a budete tady příště stát a budete se dožadovat toho demokratického práva, tak se zle podepíšete pod charakter demokratické instituce, který má zůstat a podle Ústavy je to základní předpoklad fungování naší společnosti, tedy Parlament jako celek, Poslanecká sněmovna, zvlášť, jsme-li teď u jednání Poslanecké sněmovny jako její nově zvolení zástupci.

Chci vás požádat o to, abyste toto měli na paměti, abyste nepřipustili onu manipulaci se snížením počtu členů, protože ta manipulace ty návrhy, které byly například na 11 členů, ale ten, který zde zaznívá od KSČM, na 13, je vlastně stejný, vylučuje některé strany z jednání výboru. A navíc připouští to, aby vítězné hnutí, hnutí ANO, dominantním způsobem ovládlo tento výbor, a k získání jakéhokoli rozhodnutí mu potom stačí přemluvit jednoho poslance z jiné strany a je tzv. hotovo. Celé volební období si budou prosazovat a rozhodovat úplně, jak budou chtít.

Když se dívám na ty vaše nesmyslné vlajčičky tady, tak mně to připomíná Vítězný únor, a doufám, že v tom nebudeme pokračovat při ustavení mandátového a imunitního výboru, že hned v začátku nezakroutíte demokracii krkem jako vaši předchůdci, ke kterým se teď spojenectvím hnutí ANO - KSČM hlásíte.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk některých poslanců.)

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout