Norbert Hlaváček

  • BPP
  • Jenštejn
  • starosta
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,12. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.04.2016 14:04:26

Ještě k EET II.

Ještě k EET II.

Rozhovor (nejen) o EET pro Parlamentní listy.cz

 Patříte mezi kritiky EET. Jak byste hodnotil celou debatu, která schválení zákona ve sněmovně doprovázela? Připomeňme, že pozice hodlá kvůli způsobu schválení zákona a předloze samotné podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení zákona. Má podle vás šanci na úspěch? Podporujete záměr?

Myslím, že debata ve sněmovně byla vyvrcholením snahy pana ministra financí likvidovat pod záminkou vyšších daňových výnosů státu malé a drobné podnikatele v České republice. Zdůrazňuji, že daňové výnosy v zemích, kde byla EET aplikována, se nezvýšily, ale naopak způsobily vážné problémy. Z pohledu pana ministra coby oligarchy a vlastníka obrovského holdingu a mnoha velkých společností je logickým krokem, že se snaží eliminovat konkurenci drobných živnostníků, protože i díky tomuto zákonu bude malých živnostníků zase o něco méně a jejich bývalé zákazníky získají velké společnosti, které mnohdy pan Babiš vlastní. Z pohledu zájmů občanů České republiky je to cesta špatným směrem. Směrem k nakupování unifikovaných potravin a služeb ve velkých řetězcích, směrem k potlačení rozmanitosti nabídky služeb, faktickému zrušení malých vesnických živnostníků, obchůdků, vesnických hospůdek, které už dnes jsou na hraně ziskovosti. Občané pak nebudou mít možnost tak často jako dnes zajít si o pár metrů vedle do toho „svého“ krámku na rohu nebo k té „své“ kadeřnici, která je ostříhá o pár domů dál.

Samotný návrh na zrušení tohoto zákona k Ústavnímu soudu jsem neměl možnost posoudit a nejsem právník. Obecně však mohu říci, že každá legitimní aktivita, která se pokusí zamezit hloupým zákonům poškozujícím zájmy občanů České republiky je z mého pohledu vítána. Tento záměr tedy v obecné rovině podporuji, ale vzhledem k minulým rozhodnutím Ústavního soudu i jeho složení pochybuji, že uspěje.

Andrej Babiš šel do politiky s tím, že bude bojovat proti podvodům, krádežím, zneužívání státních peněz, karuselovým obchodům. Nedávno ale česká média ovládla kauza Čapí hnízdo a podezření z dotačního podvodu současného ministra financí Andreje Babiše. Jak na vás celá kauza včetně obhajoby samotného ministra působí? Měl by z ní podle vás vyvodit osobní zodpovědnost?

Nedůstojně, hloupě a falešně. Obhajoba pana ministra by byla až úsměvnou tečkou za spoustou jeho minulých a protichůdných výroků, kdyby ovšem nešlo o člena vlády a jednoho z čelných představitelů České republiky ve světě. Je vidět, že ani drazí američtí experti na ovlivňování veřejného mínění nepřišli v tom slepenci minulých protichůdných vyjádření a mystifikací ze strany pana Babiše směrem k veřejnosti na nic lepšího, než svést všechno na rodinu a děti. To zcela jistě i podle všech marketingových pouček u mnoha lidí zafunguje. Stejně jako v reklamě. Ta je nejúspěšnější, pokud jsou v ní děti či zvířátka…

Pan Babiš by bezpochyby měl vyvodit osobní zodpovědnost a možná tak i učiní, avšak jsem velmi na pochybách, zda to udělá tak, jak by to musel učinit každý politik směrem na západ od našich hranic. Ale na tom není nic divného, domnívám se, že pan Babiš se dlouhodobě orientuje spíše směrem na východ od nás a fungování státu v mezích konzervativních demokratických pravidel západní společnosti mu ani nevyhovuje. Jak by také mohlo při jeho minulosti.

A jak hodnotíte postoj premiéra k celé kauze?

Pan premiér zaujal nějaký postoj? Obávám se, že pokud ano, není mi dost zřejmé, jaký byl. Možná snad postoj „a la“ chytrá horákyně, ani oblečený, ani nahý. Myslím, že pan premiér má takové obavy z pádu současné vlády, že neudělá nic, co fakticky povede k odstranění pana Babiše z vlády. Bude jen prohlašovat a vyzývat, nikoliv konat. Ale na to už jsme si u něj zvykli.

Jedna hypotetická otázka. Pokud byste byl zákonodárce, podpořil byste novelu zákona o střetu zájmu, kterou navrhl poslanec Chvojka a podle níž by člen vlády nesměl být ovládající osobou ve firmách a musel by skončit do dvou měsíců po nástupu do funkce? Navíc by nesměl ani vlastnit média.

Principiálně bych podpořil takový zákon, kterým se zakazuje členům vlády i náměstkům ministerstev, pokud jsou ovládající osobou ve firmách, účastnit se veřejných tendrů či žádat o dotace z národních či evropských zdrojů. Nemyslím si, že plošně zakázat někomu něco vlastnit je cesta správným směrem, ale je správné, pokud se tito vlastníci, jestliže jsou zároveň členové vlády nebo čelní představitelé ministerstev, nebudou moci účastnit veřejných zakázek či žádat o dotace. Domnívám se, že takovéto konání je minimálně „morálním“ a neetickým střetem zájmů.

Kauza Čapí hnízdo a zákon o střetu zájmů jsou podle premiéra dvě věci, které zatěžují koalici. Domníváte se, že je ustojí?

Kdo? Koalice, nebo pan ministr? Koalice ji neustojí, a to minimálně v tom smyslu, že členům koalice, kteří ji dnes, přes to, co provádí pan Babiš, drží při životě, to v budoucnu spočítají voliči ve volbách. Pan ministr Babiš to ustojí, má dlouhodobé a ještě zcela nenaplněné zájmy, pro které investoval do politiky svůj čas a peníze, a domnívám se, že jako správný podnikatel je bude chtít náležitě zhodnotit. Z toho důvodu podle mého názoru sám od sebe vládu neopustí, a pokud ano, tak jen proto, že bude mít šanci v dalších volbách dosáhnout ještě lepšího výsledku než dosud.

Panamská aféra nabírá na obrátkách a stála například křeslo i islandského premiéra. Firmu Mossack Fonseca měli ale využívat také lidé, na které jsou uvaleny sankce. Vyvstala tak debata, jak podobné praktiky zprůhlednit. Jak by podle vás měla reagovat česká politická reprezentace? Jaká opatření je třeba zpřísnit, aby nedocházelo k daňovým únikům?

Kdo chce podnikat v České republice, účastnit se výběrových řízení či obchodovat se státní správou či samosprávou, nechť zde má založenou firmu, která tu bude mít povinně své sídlo a budou jednoznačně a nezpochybnitelně identifikovatelní její vlastníci. To by pro začátek zcela dostačovalo.

Může podle vás Česko konkurovat daňovým rájům? Jak?

Domnívám se, že důvodem toho, že někteří podnikatelé mají sídlo firem jinde než tam, kde podnikají, není vždy jen snaha platit co nejnižší daně či, chcete-li, „chamtivost“, ale také stabilita prostředí, průhledné a jednoduché daňové a jiné zákony, které se nemění s každou novou vládou. Věřím tomu, že spousta podnikatelů má k České republice i jiný vztah, než jen ten „podnikatelský“. Většina z podnikatelů se zde narodila, žije zde a žít – nejen podnikat – zde chce i nadále. Zjednodušme a zprůhledněme jim daňové zákony, byrokratická omezení a nesmysly s papírováním na úroveň např. Estonska a jistě to pro nás bude znamenat velké plus. Je také známo, že čím nižší daňové zatížení nakládáme na občany či podnikatele, tím vyšší je jejich ochota daně platit, a tím vyšší výnosy z daní má stát. Kombinací obou zmíněných principů jistě docílíme mnohem větší ochoty podnikatelů platit daně v ČR, a ne jinde. Ale pokud nám samotní členové vlády budou dávat příklady, jak zákony obcházet, pak nečekejme, že je sami obyvatelé nebo podnikatelé budou chtít dodržovat.

Na závěr bych se chtěla zaměřit na vaši práci na radnici. Prozradíte nám, co plánujete v Jenštejnu nového?

Plánů je spousta, ale cesta k jejich realizaci je často velmi složitá. Z těch větších (z pohledu finanční náročnosti) to bude stavba vodovodu a kanalizace v místní části Dehtáry, jejichž obyvatelé dosud, ani ve 21. století, nemají tuto základní infrastrukturu k dispozici, postupná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a také projekt Svazkové školy pro žáky z Jenštejna, Přezletic a Podolanky. Probíhají již také práce na restaurování a statickém zajištění naší hradní zříceniny a do konce dubna budeme mít nové, v tomto volebním období již třetí dětské hřiště pod hradem.

Pokud byste měl pojmenovat tři hlavní problémy obce, jaké by to byly?

1. Myslím, že hlavním problémem je to, že v minulých volebních obdobích se neuměli zastupitelé dohodnout a podřídit své osobní zájmy, sympatie a antipatie zájmům obce. Mezi roky 2010–2014 měla obec tři starosty a tři místostarosty. Důsledky této paralýzy a promarněných let, jak já říkám, se promítají až do dnešních dní.

2. Zastaralá či zcela chybějící infrastruktura v obci. Chybějící vodovod a kanalizace v jedné její části, veřejné osvětlení v havarijním stavu, absence zázemí pro velmi aktivní místní spolky nebo hasiče, prostory pro drobné podnikání – služby a neexistující školský obvod a potřeba vybudovat školu.

3. Pocit některých našich spoluobčanů, že služby a investice do projektů, oprav, zvelebování a veškerého chodu obce pochází neznámo odkud a padají obci zřejmě jen tak do klína. Vysvětlím: Máme zde stále velkou skupinu obyvatel, která po obci požaduje zajištění různých činností a služeb ze strany obce, počínaje sekáním trávy na obecních pozemcích, úklidem sněhu, funkčním osvětlením nebo umístěním jejich dětí do naší školky či smluvní školy, avšak nemají zde již několik let zřízen trvalý pobyt ani sídlo firmy. A Jenštejn, jako téměř každá obec v České republice, má naprostou většinu svých příjmů odvozenou právě z příjmů za každého jednoho obyvatele s trvalým pobytem v obci. Všem ostatním zde žijícím obyvatelům bez trvalého pobytu zajišťuje tyto služby obec také, ovšem většina z nich se žádným způsobem nepodílí na jejich financování. A já se cítím být starostou občanů Jenštejna, tedy těch, kteří zde mají trvalé bydliště či sídlo firmy. Proto o tom velmi často mluvím a snad jsem i touto svou aktivitou a vysvětlováním přispěl k tomu, že přestože se v Jenštejně za poslední rok nezkolaudoval jediný nový dům a až na výjimky se nikdo nový nepřistěhoval, přibylo nám přes 100 nových dospělých občanů a v budoucnu tak cca 900 000 Kč do obecního rozpočtu ročně.

Kolik financí radnici ještě chybí na opravu zříceniny hradu? A troufnete si odhadnout, kdy bude dokončena?

V současné době je dokončeno unikátní dřevěné štenýřové lešení, které na rozdíl od běžného lešení je uznatelným nákladem dotace. Nyní budou hrad zkoumat památkáři a potom mohou nastoupit restaurátoři. Restaurátorské práce jsou odhadnuty na cca 3,1 mil. Kč a budou probíhat podle toho, jak nám bude Ministerstvo kultury ČR přidělovat finanční prostředky z Programu Záchrana architektonického dědictví. Odhaduji, že hrad bude restaurován do konce roku 2018, ale záleží to nejen na výši dotačních prostředků, které nám ministerstvo každý rok přidělí, ale i na postupu prací, jež lze uskutečnit jen v přiměřených klimatických podmínkách s ohledem na použitou technologii. Ale celou rekonstrukci jsme posadili tak, že hrad bude od 5. 5. 2016 otevřen pro veřejnost, a to včetně vyhlídky z hradní věže, i pro veřejnost.

Pokud se nemýlím, starostou jste první volební období. Jaké jsou vaše politické ambice do budoucna?

Rád bych se nadále pohyboval v komunální politice, a pokud budu moci v budoucnu využít svých schopností na krajské či celostátní úrovni a nebudu znechucen „politikařením“, nikoliv politikou, nebráním se tomu. V současné době jsem registrovaným příznivcem hnutí Starostové a nezávislí a kandiduji v krajských volbách v roce 2016.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama