Občané městu, město občanům

"OMMO.... ejhle, člověk!"
  • OMMO
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,24. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.08.2019 19:18:35

H. Svobodová (OMMO): Více než o inkluzi jde o boření mýtů

H. Svobodová (OMMO): Více než o inkluzi jde o boření mýtů

inkluze je proces a už to ji řadí v chápání paní Semelové k něčemu, co se zřejmě ne zcela podvoluje vnímání, které nejen tato dáma, ale také její stejně smýšlející okolí uděluje procesům, jimž je vystavena.

 

Dovolím si reakci na článek bývalé poslankyně za KSČM paní Semelové https://www.halonoviny.cz/articles/view/51579732  , v němž se vyjádřila nejen na téma platů asistentů pedagoga, stranou přitom nezůstala ani inkluze: "Současné pojetí je drahé, nesystémové, má negativní dopady, snižuje kvalitu vzdělávání a ohrožuje systém speciálního školství. Poškozuje žáky běžné i »inkludované«, učitele, školská poradenská zařízení. Pár konkrétních příkladů: enormní nárůst administrativy, personální situace (učitelé nemají čas na vzdělání pro práci s těmito dětmi, chybí speciální pedagogové, psychologové, asistenti). Kantoři se věnují »inkludovaným« žákům na úkor ostatních. Ty často ruší přítomnost asistentů a chování integrovaných žáků, kteří nezvládají učivo, zaostávají, nezažívají pocit úspěchu, bývají předmětem šikany." 

Takže:

  • je třeba připomenout, že KSČM od samého počátku vystupuje proti inkluzívním procesům v rámci vzdělávacího procesu spíše, resp. negativně. Zda jde jen o jednu z dalších "truc aktivit" této strany, je spíše zjednodušením. V každém případě podobné postoje této strany váží - v kontextu výkladů právě paní Semelové také absenci "řádné ideově politické základny". To se týká především předmětů dějepis a občanská výchova. Netřeba více rozebírat, čtenář si jistě dovede dešifrovat tuto poznámku v celé šíři. Doplním jen ještě problematiku migrace, "devastující roli EU" a "všeobjímající roli Ruska" a pro jistotu také Číny;
  • inkluze je proces a už to ji řadí v chápání paní Semelové k něčemu, co se zřejmě ne zcela podvoluje vnímání, které nejen tato dáma, ale také její stejně smýšlející okolí uděluje procesům, jimž je vystavena. Rozumění, resp. chápání procesů se totiž odráží také v porozumění změnám, které přinášejí. A změny jsou zřejmě v uvedeném kontextu těmi "rizikovými" faktory, kam patří také inkluze;
  • paní Semelová a jistě i další si mohou zjistit, že tzv. inkludovány nejsou všechny děti, u nichž jsou diagnostikovány různé formy a intenzita zdravotního a sociálního zatížení. A v zásadě je třeba zdůraznit nejen pro paní Semelovou, že stávající společnost a její nároky se tak či tak naopak většiny dotknou, ať tzv. zdravých, tak s některými zátěžemi; Doporučuji proto poněkud vykročit "z tenat" ideologických schémat a hledat informace, inspirace či konstatace o zkušenostech odjinud, např. https://www.eduin.cz/clanky/denik-referendum-inkluze-mandelinka-bramborova-naseho-skolstvi/  ;
  • za spíše hloupé a zároveň smutné považuji tvrzení paní Semelové o tom, že "Kantoři se věnují »inkludovaným« žákům na úkor ostatních. Ty často ruší přítomnost asistentů a chování integrovaných žáků, kteří nezvládají učivo, zaostávají, nezažívají pocit úspěchu, bývají předmětem šikany." V této souvislosti připomenu, že ani "škola Komenského" nepředpokládala, že děti coby žáci základního stupně školní docházky jsou o to lepší, když si dají ruce za záda, vypnou hrudníčky a tím prokáží kázeň a poslušnost ničím nerušeného kantora. Osobně si dovolím poznámku, pravda, já osobně podobné aktivity ze svých předlistopadových školních let pamatuji. I tak si ale dovolím podotknout, že šlo spíše o úkon, kdy ani sám kantor nevěřil či racionálně nesázel na to, že by dítko takto upjaté vydrželo do konce 45 minut trvající vyučovací hodiny, a bylo proto běžné, že jej nerozhodilo, když šlo spíše o úkon fyzického protažení těla, než o projev strnulosti šije, nedej bóže rozumu, u dítek mladších či starších;
  • a konečně snad poznámku k tomu, na čem "spolehlivě" zasejete seménko sváru, zejména v poměrech spravovaných stávající politickou "koblihovou" reprezentací s "marmeládou opatlanými přitakávači" z KSČM, potažmo SPD, tedy k platům. Ano, platově bych brala vážně nejen kantory, ale i jejich asistenty. Aby pak, podobně jako paní Semelová, nevykazovali svou "planoucí řeč" o tom, "aby peníze na jejich platy /rozuměj platy asistentů - pozn. autora/ nešly z peněz, určených na navýšení platů učitelů, respektive, aby tak nedocházelo ke krácení nadtarifních složek učitelských platů." A to přitom nebuďme naivní, že všude na školách toho základního typu řeší v potu tváře právě platové podmínky asistentů, v podstatě nechtěných, přičemž počty žáků stále rozhodují... A tak ještě často v řadě případů vzniká otázka: kde brát a přitom "neinkludovat"?

Jenomže "o tom to právě je". Inkluze totiž není ani tolik o těch, které označujeme poněkud odlidštěně jako "inkludované", ale především o nás, tedy o většině, která přitom na sebe poutá veškeré rozhodování o druhých. A je tu další otázka: jak rozhodovat o druhých, když předpokladem je, umět to především o sobě?


více www.hnutiommo.cz

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama