Olga Havlová

  • Úsvit
  • Jindřichov
  • zastupitelka města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.01.2016 18:47:00

Ani sami policisté si nemohou být jistí, jaký názor na islám vlastně mají mít

Ani sami policisté si nemohou být jistí, jaký názor na islám vlastně mají mít

Projev na 39. schůzi poslanecké sněmovny 19. ledna 2016:

Žádám o zařazení bodu Informace pana ministra Pelikána ke kriminalizaci Bloku proti islámu a především jeho předsedy docenta Martina Konvičky, a to na zítra jako druhý bod po bodu, který přednesla moje kolegyně Jana Hnyková. Původně jsem chtěla tento bod zařadit na dnešek, ale vzhledem k tomu, že tu pan ministr není, zařazuji to na zítřek jako druhý bod. 

Zařazení tohoto bodu žádám z několika důvodů. Pan ministr mi sice odpověděl na písemnou interpelaci - cituji: "V situaci, kdy se zejména v souvislosti s migrační krizí zdá, že se veřejné mínění a názory občanů radikalizují, jsem jako ministr spravedlnosti pouze považoval za vhodné na účinnou právní úpravu veřejně upozornit." Tuto větu pana ministra neumím číst jinak než jako zastrašování a snahu o umlčení názoru většiny občanů České republiky.

Ptám se. Když vidíme neschopnost německé policie chránit ženy v Kolíně nad Rýnem proti agresi migrantů, když vidíme zcela nový typ zločinu podmíněný výchovou islámského světa, kde žena je méně cenná než muž, nemá občan České republiky právo odmítnout islamizaci naší země?

Pan ministr Pelikán mě dále v interpelaci ujišťuje, že posouzení, zda byla naplněna skutková podstata trestného činu, a to v listopadu na Albertově či jinde, nenáleží do jeho kompetence, ale Policie ČR. Vynechám-li polopravdu, kterou pan ministr Pelikán v interpelaci tvrdí, a to, že posuzování toho, co je a co není trestné, není jen otázkou policie, ale i státních zástupců, kteří patří do kompetence právě resortu ministra spravedlnosti, zůstává z celkového kontextu interpelace patrné, že pan ministr Pelikán přiznává snahu ovlivňovat orgány činné v trestním řízení, aby se lidé báli vůči islámu projevovat svůj názor, a to v kontextu dnešní doby považuji za problém, který bohužel může řešit pouze Poslanecká sněmovna.

Dovolte, abych připomněla celou situaci. 17. listopadu přišly tisíce lidí na pražský Albertov v den státního svátku podpořit prezidenta Miloše Zemana. Pan prezident na této demonstraci mj. řekl: Měli bychom si v klidu a míru připomenout památku obou sedmnáctých listopadů, jak 17. listopad 1939, tak 17. listopad 1989. Náš národ není xenofobní. V tomto národě, v této zemi žije více než půl miliónu cizinců a dokážou najít soužití s naší kulturou, jsou přijímáni přátelsky a nejsou s nimi žádné problémy. Není to kultura vrahů a není to kultura náboženské nenávisti. Pan prezident vyzval lidi, ať nepodléhají vymývání mozků. Na pódiu rovněž vystoupil předseda našeho poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch, předseda Úsvitu Miroslav Lidinský a předseda Bloku proti islámu Martin Konvička. Toto shromáždění se i kvůli teroru v Paříži konalo za velmi přísných bezpečnostních opatření. V davu před pódiem, kdy každý přítomný musel projít bezpečnostní prohlídkou, byly i vlajky příznivců Bloku proti islámu a iniciativy Islám v České republice nechceme.

Po demonstraci 17. listopadu na Albertově pan ministr spravedlnosti Pelikán zveřejnil vyjádření, že kdo podněcuje k nenávisti k některým náboženstvím, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, jak říká § 356 trestního zákona. Dále v rozhovoru k demonstraci tisíců občanů na Albertově pan ministr řekl: Policie má ze zákona povinnost stíhat všechnu trestnou činnost, o které se dozví. A mám pocit, že policistů na Albertově bylo poměrně hodně. - Na Albertově byli zástupci Úsvitu - Národní koalice, zástupci Bloku proti islámu s dalšími tisíci lidí a žádné projevy nenávisti zde ani v nejmenším nezazněly. Tímto svým prohlášením pan ministr jasně zaškatulkoval shromáždění tisíců občanů na Albertově jako takové, kterému se má policie věnovat. Ptám se, jak je možné, že pan ministr spravedlnosti demokratického státu vyzývá policii, aby vůči někomu zasáhla. Co se totiž stalo? Hned pár hodin poté, co ministr spravedlnosti tato slova pronesl, byl předseda Bloku proti islámu doc. Martin Konvička obviněn z podněcování k nenávisti, za což hrozí až tři roky vězení. Tímto krokem zahájila vládní moc v České republice přímý útok na svobodu slova, svobodu shromažďování a na všechny občanské a politické svobody občanů.

Já jsem v této věci interpelovala pana ministra spravedlnosti ústně i písemně. Chtěla jsem vědět, proč použil slova o tom, že policie má stíhat trestné činy, zrovna ve spojitosti s tímto shromážděním. Ptala jsem se také, zda je nějaké konkrétní vyjádření z tohoto shromáždění, které ho vedlo k jeho slovům. Panu ministrovi jsem rovněž napsala, že jeho vyjádření v této věci považuji za velmi závažná a je zcela nezbytné, aby je vysvětlil. Z jeho vyjádření totiž vyplývá obrovské riziko, že jeho cílem bylo vyzvat policii, aby proti účastníkům této demonstrace zasáhla, a to je v demokratické zemi nepřijatelné.

Jaké bylo mé překvapení, když jsem si přečetla odpověď na interpelaci. Pan ministr v odpovědi otevřeně říká, že tímto svým vyjádřením dává na vědomí všem občanům, jejichž názory se podle něho v souvislosti s migrační krizí radikalizují, že podněcování k nenávisti je trestný čin. Je to jasná výhrůžka všem, kdo nesouhlasí s vládní politikou vůči nelegálním imigrantům, že si na něj posvítí policie, což se také stalo právě v podobě doc. Konvičky, se kterým má být nyní veden čistě politický proces.

Jaká je skutečná podstata procesu, jsem se definitivně utvrdila z policejního spisu tohoto případu. Pan doc. Konvička je stíhán za šíření nenávisti k islámskému etniku, protože dle policejního spisu veřejně podněcoval k nenávisti vůči muslimské etnické menšině, islámskému náboženství a k omezování práv a svobod jejich příslušníků. Toto obvinění nejlépe komentoval sociolog přednášející na Univerzitě Karlově a místopředseda Bloku proti islámu PhDr. Petr Hampl, který řekl: Islámské etnikum je ze sociologického, ale i filozofického hlediska absolutní blábol. Náboženství a etnický původ spolu nelze takto spojovat. Prostě je patrné, že sice policie dlouho věc šetřila, ale pak pod tlakem ministra rychle namastila nesmyslné obvinění. Jinými slovy, to obvinění je vymyšlené a vycucané z prstu.

V této věci je velmi podezřelá ještě jedna okolnost. Obvinění vychází ze dvou posudků soudních znalců, kteří si ale odporují v klíčové otázce, zda islám šíří náboženskou nesnášenlivost a zda se jedná o agresivní náboženství. Pan JUDr. Josef Zouhar ve svém znaleckém posudku napsal: Dle mého úsudku islám je agresivní náboženství a šíří náboženskou i rasovou nesnášenlivost. Základním důkazem k tomu je hlavní ideologický pramen islámu korán. V koránu je zakotvena výlučnost islámského náboženství, intolerance k nevěřícím a výzvy k jejich ničení. Navozuje nerovnost mezi mužem a ženou, zavádí právo šaría charakteristické drakonickými tresty za porušení koránu a vyzývá k zabíjení nevěřících. O koránu je zakázáno pochybovat, korán je třeba bezpodmínečně plnit. Naproti tomu pan Dr. Josef Dolista napsal, že pokud se jedná o otázku, zda je islám agresivní náboženství a šíří náboženskou nesnášenlivost, je třeba odpovědět záporně.

Jak je zřejmé, ani sami policisté si nemohou být jistí, jaký názor na islám vlastně mají mít, a je evidentní, že obvinění pana doc. Konvičky se zakládá na zcela protichůdných materiálech. To jen posiluje podezření, že policisté jednali na objednávku někoho, kdo po nich chtěl, aby za každou cenu po doc. Konvičkovi šli.

Vážený pane ministře, o islámu se velmi odvážně vyjádřila vaše stranická kolegyně poslankyně paní Jana Lorencová zde na půdě sněmovny a řekla: Islám není náboženství. Islám je životní filozofie. Islám je něco naprosto cizí, odlišné kultury. Je to něco, s čím se většina národa nikdy nemůže ztotožnit. A je to něco, co jestliže implantujeme do naší civilizace, tak nás to zničí.  

Já jí za toto vyjádření děkuji a plně se s ním ztotožňuji. Pan ministr na to bohužel nereagoval. Otázkou ale je: Vyvolalo by toto prohlášení nějakou reakci ministra, kdyby paní poslankyně nepatřila do klubu poslanců ANO, ale byla sympatizantkou Bloku proti islámu? Podle mě ministr spravedlnosti jen využívá svého ministerského vlivu k tomu, aby ovlivňoval policii, která pak spouští politické procesy proti jeho politické a názorové konkurenci.

To je bod, který nemůžeme nechat bez povšimnutí a já proto chci, abychom ho tady na plénu projednali v rámci mimořádného bodu. V minulosti jsem zažila politickou kriminalizaci už u řady politiků, kterým se po dlouhém procesu nakonec Ministerstvo spravedlnosti omluví za neoprávněné stíhání, škody na osobním i politickém životě a dehonestaci člověka však již ministerstvo tímto nikdy nenapraví. Koneckonců příští týden Úsvit pozve do Sněmovny paní Vitáskovou, která je též kriminalizována za věci, kdy sama ještě na Energetickém a regulačním úřadu ani nebyla. A shodou okolností se tak děje, když odmítá platit 42 mld. ročně solárním baronům na dotacích na solární energie. A shodou okolností v době, kdy Evropská unie neschvaluje tyto dotace, neboť jsou pro solárníky nepřiměřeně vysoké. Každého občana České republiky to stojí 15 % na ceně energie. Průměrná rodina by tak mohla ušetřit až čtyři tisíce ročně. (V sále je velký hluk a neklid.)

Proč to tady vše připomínám? Protože účelová kriminalizace v politice je v České republice běžný nástroj politického boje a já jej odmítám a žádám spravedlnost.

Dámy a pánové, příznivci Úsvitu a Bloku jsou sledováni, monitorováni a já jsem přesvědčena, že pod pláštíkem obavy z extremismu jde o systematickou snahu připravit a následně provést rozsáhlou diskreditaci naší práce, našeho snažení chránit hranice České republiky, zpřísnit podmínky pro práci církví u nás, zabránit vydávání azylu těm, co se dopustí trestného činu a podobně.

Proto opakuji. Žádám zařazení nového bodu Informace pana ministra spravedlnosti ke kriminalizaci Bloku proti islámu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama