ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,27. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.09.2014 13:01:59

Hnutí Otevřená radnice - HISTORICKÝ ÚSPĚCH NOVOPACKÉHO FOTBALU, ANEB ČFL .......

Hnutí Otevřená radnice - HISTORICKÝ ÚSPĚCH NOVOPACKÉHO FOTBALU, ANEB ČFL .......

HISTORICKÝ ÚSPĚCH NOVOPACKÉHO FOTBALU, ANEB ČFL V NOVÉ PACE SE ODKLÁDÁ …

 Novopačtí fotbalisté dosáhli ve své stotříleté historii úspěchu, který však kromě radosti přinesl i poněkud trpký konec v otázce dalšího účinkování v republikových soutěžích. V nedávno skončeném soutěžním ročníku divizní skupiny „C“ obsadili svěřenci trenéra Viktora Pařízka a Martina Novotného první příčku s právem postupu do České fotbalové ligy.

  Bohužel za tímto úspěšným tažením museli novopačtí příznivci v ročníku 2013/2014 „dojíždět“ na domácí zápasy na Městský stadion do Nového Bydžova, kde našel divizní novopacký tým svůj azyl. Pokračování výborné party kolem již zmiňovaných trenérů v této sezóně totiž již není pod hlavičkou novopackého klubu, ale pod neutrálním názvem SK UNION 2013.  Domovským stánkem ligového mužstva je nadále novobydžovský Městský stadion a tým je mj. podporován i radnicí tohoto města na Královéhradecku. Podmínky, kterých se fotbalistům v Novém Bydžově dostalo, jsou na nesrovnatelné úrovni s bývalým působištěm v Nové Pace. Pod pojmem „podmínky“ nejsou myšleny pouze finance, ty si fotbalisté dokázali většinou zajistit sami, ale nikdo jim v azylu nehází klacky pod nohy, jak tomu bylo za současného vedení novopacké radnice. Utkání České fotbalové ligy vyžadují dle Soutěžního řádu FAČR povinnosti, které nelze trvale v Nové Pace plnit. Fotbalový klub není vlastníkem sportoviště stadionu v Jírových sadech, a tudíž tento stav nemůže ovlivnit. Vlastníky sportoviště jsou dle vzájemné dohody Tělocvičná jednota Sokol Nová Paka (starosta Kužel) a Tělovýchovná jednota Nová Paka (předseda Sucharda).  V praxi se jedná o vzájemně propojenou skupinu lidí kolem bratrů Coganových. Prostorové požadavky na pořádání domácích utkání vyžadují samostatnou šatnu pro rozhodčí + delegáta svazu, včetně sociálního zařízení (v Nové Pace tato šatna nevyhovuje těmto požadavkům především svojí velikostí a sociálním vybavením). Není možno také trvale instalovat potřebná zařízení (počítač, tiskárnu, videokameru pro požadovaný přímý přenos).  Osm let byl tento stav řešen neustálým převážením výše uvedených zařízení, jejich neustálou instalací s tichým souhlasem správce stadionu, který v době utkání zapůjčoval místnost pro tuto činnost. Zcela nevhodné bylo i místo pro materiální potřeby fotbalového klubu. Fotbalisté měli svůj materiál uskladněn na stadionu v Jírových sadech na dámských záchodech, kde se provádělo i praní dresů. Výjimkou byla šatna „A“ mužstva dospělých, která jako jediná místnost patřila výhradně fotbalistům, kteří si ji na vlastní náklady upravili pro svoje potřeby.  Z hlediska zázemí fotbalového klubu se jedná o nejhorší situaci v širokém okolí, včetně těch nejmenších obcí, kde se fotbal hraje. O tom, že současný starosta Cogan má velice“ vřelý postoj“ k fotbalu svědčí i jeho nedůstojná vystoupení, která předvedl tento bývalý uchazeč o posty hejtmana Královéhradeckého kraje a později europoslance. Namátkou uvádíme jeho „pěkná slova“ při otevření hřiště s umělým trávníkem v Nové Pace v listopadu roku 2010, kde uvedl: …“já jsem byl ale proti stavbě tohoto hřiště“… další zajímavý výrok starosty Cogana zazněl na jednání sportovního výboru Města Nová Paka v roce 2010…“v rozdělení financí do sportu v Nové Pace nehledejte spravedlnost, jedná se o projev politické vůle …“. Ve výčtu těchto výlevů bychom mohli pokračovat i dále, ale to není v současnosti to nejdůležitější.Je nutno konstatovat, že výše uvedená neutěšená situace není otázkou poslední doby, ale dlouhodobě žalostného stavu, ve kterém se fotbal v Nové Pace uskutečňuje. Postoj radnice ve vztahu k fotbalu není jenom neutrální, ale vrcholní představitelé naopak systematicky fotbalistům situaci znepříjemňovali, aby jim tuto zábavu co nejrychleji znechutili, což se podařilo. Radnice si zkrátka ligový fotbal v Nové Pace nepřeje, a proto byly uskutečněny kroky, které jsou výše uvedeny. Fotbal i v těch nejmenších obcích, kde je organizován, podporu radnice potřebuje a bez ní se jen těžko obejde.  Lze tak tedy jenom závidět těm místům, která jsou s Novou Pakou srovnatelná, kde podpora sportu, konkrétně fotbalu, je na úplně jiné úrovni, než tomu je v Nové Pace za vlády současné koalice ODS a Sportovců pro Novou Paku, hájící především „vlastní“ zájmy. Závěrem je potřeba popřát novému vedení 1.FK Nová Paka, aby se vlivem personálních změn postoj radnice k fotbalu v Nové Pace změnil a aby se třeba někdy v budoucnosti fanoušci ve městě mohli zase radovat z úspěchu, jako tomu bylo v nedávno skončeném soutěžním ročníku.

Více zde: http://www.hora2014.cz

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama