Oto Brázdil

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,31. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.08.2017 9:31:00

Konzumní společnost jako civilizační choroba společnosti globalizované

Konzumní společnost jako civilizační choroba společnosti globalizované

REKLAMA

Současná společnost je ovlivňována mnoha vlivy, které jí směřují do požadovaného modelu vládnoucích elit. Tato společnost je manipulována do konkrétního chování a to globalizovaným světem, mohutným technologickým pokrokem nebo a to hlavně konzumním způsobem života. Člověk je doslova obklopen všudypřítomným přesvědčováním, aby si něco koupil. Za takovéto přesvědčování lze považovat jakýkoliv druh reklamy, politiku přehnaně nízkých cen, slevové akce, masovou produkci výrobků atd.. Je smutné, že tuto propagaci jsem zaznamenal i na IX. sjezdu KSČM a to z příspěvku s. Kateřiny Konečné, kdy se snažila přítomným delegátům vysvětlit, proč je důležité setrvat v nefunkční EU, které ji zaměstnává a platí jí mzdu.

Rozhodnutí konečného zákazníka bývá velmi často ovlivněno vhodným druhem marketingu. V současnosti jsou marketingové strategie velmi detailně propracované praktiky, které sledují reakce cílového segmentu trhu na jakékoli změny.

Zákazníci už pomalu začínají být imunní na klasické reklamy a dobře vědí, kde tuto reklamu očekávat. Reklamní letáky začínají být důvodem obtěžování a zbytečným zatížení ekologie, protože si lidé označují svoje schránky s nápisy „Reklamu nevhazovat“ nebo na internetu využívají speciálních programů, které nucenou reklamu umí odfiltrovat. Jako jeden z posledních důvodů, proč běžná reklama přestává fungovat je, že kupní síla společnosti se snížila a omezila se na podnikatele, státní správu, bankovní sektor a služby. Řešením pro tuto situaci se jeví být využití kreativních a nekonvenčních druhů marketingu. Nemusí se jednat o vyložené novinky z této oblasti, ale jde spíše o postupy, které se mnohdy pohybují na hraně etiky a někdy i zákona.

Pro moderní společnost je typický velký technologický pokrok, široká dostupnost telekomunikačních zařízení a také velké množství informací. Sdílení informací zřejmě nikdy nebylo jednodušší. Velký podíl na něm mají média, protože jedním z jejich základních účelů je šířit informace, a to zejména v podobě zpráv.

Vliv médií na společnost

V současné společnosti hrají média velmi důležitou roli. Jsou základním zdrojem informací o světovém dění prostřednictvím zpráv, dále slouží jako způsob odreagování od každodenních problémů díky zábavným pořadům a v neposlední řadě nám umožňují prožívat situace, které bychom jen tak neprožili. Nebo navštěvovat místa po celém světě, kam se asi jinak nikdy nepodíváme. Média na člověka rozhodně vliv mají, ale do jaké míry záleží na subjektivním vnímání každého z nás.

Média prošla za dobu své existence různými fázemi vývoje, které se od sebe lišily zejména silou účinků na veřejnost. V současnosti se nacházíme ve fázi dohodnutého vlivu médií, pro kterou je typické, že média specifickým výběrem událostí konstruují sociální realitu, přičemž publikum si vytváří svůj vlastní pohled, svoji vlastní sociální realitu v návaznosti na realitu nabízenou médii.

Reklama a její úloha v konzumní společnosti

Reklama slouží pro podporu prodeje tím pádem i udržení při životě konzumní společnosti. Reklamu produkují lidé, kteří v konzumní společnosti žijí a tak vytvářejí uzavřený kruh, ve kterém se všechny součásti navzájem ovlivňují a podporují. Reklamu lze vnímat z různých pohledů, například jako nástroj přinášející užitečné informace pro nákupní rozhodování nebo jako prostředek manipulace s lidmi anebo jako nástroj podporující zbytečný. I samotný název RE KLAMA napovídá, že jde o klam lidských smyslů (re).

Je patrné, že lidé dovedou odlišit silné a slabé stránky reklamy a získat výhody v případě, že to opravdu jde. Dnešní člověk by se měl naučit orientovat v záplavě reklamních sdělení a rozeznat výhodnou nabídku od pouhé manipulace. V opačném případě uvízne v nastražené síti, která ho pak nutí si nabízené zboží kupovat i když je k životu nepotřebuje.  O co hůř mnohdy na ně i nemá dostatečný příjem, takže je nucen využít jednu z mnoha reklam na půjčení hotovosti s tím, že se upíše k dlouhodobému splácení půjček a úvěrů. Každopádně si člověk musí zvyknout, že se reklama stala každodenní součástí běžného života.

Reklama v konzumní společnosti se však postupem času mění. Není už využívána jen ze strany výrobců, aby propagovali své produkty, ale začíná být využívána v politice, při volbách nebo také ministerstvy, různými nadacemi ke vzdělávání a osvětě.

Současné druhy reklamy

Při plánování reklamy musí firmy vynaložit dostatečné úsilí na stanovení kvalitního reklamního plánu, který se skládá z následujících částí:

1. Poslání – cíle reklamy

2. Peníze – kolik může firma investovat

3. Zpráva – obsah sdělení

4. Média – jaká média by měla být použita

5. Měřítko – jak by se měly hodnotit výsledky

V současnosti je na výběr z následujících médií:

Internetová reklama (Bannery, Kontextová reklama)

Televizní reklama

Tisková reklama (Inzeráty, letáky, pošta)

Světelná reklama

Rozhlasové spoty

Mobilní reklama (Reklama na autech, na nebo v dopravních prostředcích atd.)

Venkovní reklama (Plakáty, Billboardy, atypické reklamní plochy - štíty domů, ploty atd.)

Alternativní média (Chodící reklama, velkoplošná projekční obrazovka, světelné a rolovací vitríny, reklamy vlečené letadlem, vzducholodě, horkovzdušné balony, lavičky ve městě, zastávky MHD, apod.)

Propagační předměty (Trička nebo čepice, propisky s nápisem nebo logem propagované firmy nebo výrobku)
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama