PaedDr. Alena Gajdůšková

Vždy na Vaší straně!
  • SOCDEM
  • Zlínský kraj
  • krajská zastupitelka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,46. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.01.2015 13:55:00

Dvojí tvář grantů

Dvojí tvář grantů

Mluvíme-li o rozvoji vědy v ČR, musíme si zodpovědět v prvé řadě otázku, co od vědy očekáváme a jakou váhu jí přiznáváme.

 Důležité je diskutovat i o činech, které jsme z hlediska celé společnosti schopni pro naplnění našich očekávání udělat. Za zmínku stojí také grantová politika, při jejímž zhodnocení se ukazuje, že i když krátkodobá grantová podpora pomáhá, omezuje tvořivost vědců.

Koncepci rozvoje vědy, výzkumu a inovací, kterou by měla předložit vláda na základě široké a otevřené diskuze mezi všemi zainteresovanými stranami ze znalostního trojúhelníku (akademická, hospodářská a veřejná sféra), považuji za důležitý strategický dokument. Je třeba si uvědomit, že nestačí jen navýšit investice do vědy, ale též takto nabízený potenciál s maximální efektivitou využít.

Současná vláda učinila první kroky pro navýšení veřejných prostředků do vědy. Útvar místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace navíc usiluje o dlouhodobý finanční výhled. Problém ovšem stále představuje financování velkých vědeckovýzkumných center a chybějící centrální autorita pro vědu.

Je nepopiratelným faktem, že vláda vedená sociální demokracií považuje vědu, výzkum a inovace za klíčové faktory pro budoucí, dlouhodobě udržitelný rozvoj, což dokládá také rozhodnutí pro uvedenou oblast jmenovat místopředsedu. Dosažení efektivních výsledků ve sféře vědy totiž podmiňuje kvalitní koordinace činnosti a nastavení systému tak, aby odpovídal aktuálním trendům mimo jiné v oblasti podpory práce týmů špičkových vědců.      

Za nutné dále pokládám překonat úzké zaměření projektů, izolovaně rozvíjených v rámci rezortů. Podpora by se měla soustředit na mezioborová řešení, nemluvě již o zmíněném efektivním využití financí ve vědě. Vědecký pokrok je výsledkem dlouhodobé a pečlivě plánované práce vědeckých týmů. Právě pro efektivní plánování a fázování vědecké práce je třeba nastavit vhodné podmínky.

I když věda ze své podstaty potřebuje strategické plánování, její nejcennější kapitál tvoří lidé a jejich tvořivost. Krátkodobé a cílené poskytování grantů, které hraje ve prospěch společnosti ve spojitosti s podporou poptávky, klade na vědce nároky. Zároveň ale do značné míry omezuje jejich tvořivost, bez které se jakoukoliv vědecká, výzkumná i inovační činnost neobejde.

Řízení podpory vědecké činnosti a dobré podmínky pro její další rozvoj je proto třeba hledat v mezirezortní oblasti a akcentovat dlouhodobý strategický výhled v globálním kontextu.

Alena Gajdůšková, místopředsedkyně ČSSD, odborná mluvčí pro VVI

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama