Pavol Lukša

č. 1, Moravskoslezský kraj
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28. 12. 2011 12:42:00

Život na dluh je nejen ekonomicky neúnosný, ale také nemravný

Život na dluh je nejen ekonomicky neúnosný, ale také nemravný

Přání Pavla Lukši

Vážení přátelé,

dovolte, abych se s nadcházejícím koncem roku krátce zamyslel nad tím, jaký vlastně pro TOP 09 byl. Asi bude nejvýstižnější, když řeknu, že na vládní a parlamentní úrovni byl určitě hektický, naplněný tvrdou prací a získáváním zkušeností s koaličním vládnutím. Lze říci, že hlavně díky systematickému úsilí TOP 09 se podařilo schválit balík tolik potřebných reformních zákonů, které v drtivé většině ovlivní život v naší republice hned s nástupem nového roku.

Na místní a regionální úrovni byl uplynulý rok charakterizován stabilizací členské základny a novými zkušenostmi našich členů i sympatizantů s prací v zastupitelstvech obcí a měst. Vyvrcholením života TOP 09 jako politické strany byl podzimní Celostátní sněm v Hradci Králové, který stanovil její základní cíle a směry práce nejen pro nejbližší dva roky. Dovolte mi na tomto místě upřímně poděkovat všem našim členům i sympatizantům, kteří svou poctivou prací ve svých organizacích či zastupitelstvech přispívají k tomu, aby TOP 09 byla respektovanou stranou od místní až po celostátní úroveň.

Současný vývoj dluhové krize v Evropě jasně potvrzuje, že program, se kterým šla TOP 09 do parlamentních voleb a který nyní s koaličními partnery realizuje, je pro ozdravění veřejných financí a postupné snižování zadlužování naší země tím jedině správným krokem. Také současný postoj TOP 09 k naší možné půjčce Mezinárodnímu měnovému fondu je z hlediska budoucího vývoje v Evropě velmi prozíravý a může osvědčit kredit naší země jako spolehlivého partnera nejvyspělejších evropských států. Říkáme tak otevřeně a jasně, že chceme být jejich spolehlivým partnerem a nikoliv „letadlovou lodí Ruska“ v Evropě.

V nadcházejícím roce nás čekají krajské volby. Nebudou pro TOP 09 právě díky uvedeným skutečnostem jednoduché. Mnoha lidem, kteří dosud zneužívali a parazitovali na našem  málo chráněném sociálním systému, se naše kroky nelíbí a spolu se sociálním napětím se mohou objevit extrémní „rudé“ nebo „hnědé“  populistické názory na to, jak celou složitou ekonomickou a sociální situaci řešit. Při různých jednáních proto zdůrazňuji a jsem o tom pevně přesvědčen, že nejdůležitější bude, aby kandidáti na našich společných kandidátkách s hnutím Starostů a nezávislých byli k programu strany stoprocentně loajální a nebáli se jeho principy obhajovat a vysvětlovat také v těchto volbách. Nebude to jednoduché, uspějí jen ti silní, ale jinou cestu nemáme.

Vážení přátelé, přál bych si, stejně jako asi každý z vás, aby se ty nejhorší scénáře přicházející krize nenaplnily a nadcházející léta úspor se pro nás všechny stala hlavně zdrojem pokory a poznání, že všechny dluhy se musí jednou zaplatit, protože život na dluh je nejen ekonomicky neúnosný, ale také nemravný.

Říká se, že společně prožívané nebezpečí a ohrožení lidi stmeluje. Přeji nám všem, abychom si právě při příležitosti těchto Vánoc uvědomili více, než kdykoliv jindy, že k těm nejcennějším okamžikům v životě patří možnost prožít tyto chvíle společně s našimi nejbližšími v klidu a míru. A nezapomínejme v tuto dobu na ty, kteří se z různých důvodů z tohoto prostého štěstí radovat nemohou.

Dovolte, abych vám všem popřál jménem svým a svých nejbližších spolupracovníků příjemné a klidné Vánoce a do nového roku především hodně zdraví, síly a naděje.

A možná, že na úplný závěr se hodí právě tento citát : „Na světě existuje jen jedno hrdinství – vidět svět takový, jaký je, a milovat ho.“ - Michelangelo.

Pavol Lukša
poslanec a předseda krajského výboru TOP 09 Moravskoslezského kraje

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama