Petr Brábník

Kandidát Trikolóry do Senátu v Hradci Králové obvod č. 45
  • Trikolóra
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.09.2020 13:43:50

Green Deal - kdo ho nakonec zaplatí?

Green Deal - kdo ho nakonec zaplatí?

Na otázka týkající se dopadů Zelené dohody na dodavatele a následně spotřebitele nejen v Královéhradeckém regionu, jsem se zeptal osoby nejpovolanější. Výkonné ředitelky Elektrárny Opatovice Mgr. Romany Zadrobílkové.

  Jak vnímá Elektrárna Opatovice problematiku Green Dealu?

Podstatou Zelené dohody je přechod EU ke klimatické neutralitě do roku 2050. Evropská komise kvůli tomu hodlá navrhnout zpřísnění cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na 50 až 55 % ve srovnání s rokem 1990 a současně v příštím roce navrhnout revizi prakticky veškeré související unijní legislativy.

Rozumíme a chápeme potřebu chovat se k životnímu prostředí s respektem. Snažíme se využívat všech možných, ale hlavně racionálních cest, jak přispět ke zlepšování životního prostředí, bez dopadu na naše odběratele.

Paradoxní však je, že Evropská komise chce zvyšovat cíle, zatímco členské státy nejsou schopné plnit ani ty stávající. Národní klimaticko-energetické plány měly být zaslány Evropské komisi od konce roku 2019. Francie, Německo, Irsko, Lucembursko, Rumunsko a Španělsko tak neučinily ani do března 2020. Hodnocení návrhů Evropskou komisí loni v létě odhalilo značnou mezeru mezi evropským cílem a národními plány zejména v oblasti energetické účinnosti.

Pro teplárenství bude klíčové zejména očekávané zpřísnění podmínek v systému emisního obchodování, které by zřejmě dále zvýšilo již dnes vysokou cenu emisních povolenek. Teplárenské sdružení ČR, jehož jsme součástí, bude proto požadovat přechodné navýšení množství bezplatně přidělovaných povolenek na výrobu tepla. Hlavním důvodem této žádosti je, že malé lokální zdroje nemusí za emise vypouštěné do ovzduší platit vůbec i když jsou jedni z hlavních znečišťovatelů. Vzniká tak nerovnoměrné prostředí, které paradoxně může vést k tomu, že při lokální výrobě tepla bude v souhrnu vznikat více skleníkových plynů z důvodu nižší účinnosti, než je kogenerační výroba tepla a elektrické energie ve velkých zdrojích.

Jaký může být předpokládaný dopad Green Dealu na Elektrárnu Opatovice, jako hnědouhelnou elektrárnu?

Elektrárny Opatovice jsou již od 70. let minulého století dodavatelem tepelné energie pro Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a přilehlé obce. Naším, prozatím jediným, zdrojem je hnědé uhlí, ze kterého vyrábíme teplo a elektrickou energii. K dosažení uhlíkové neutrality plánované Evropskou komisí do roku 2050 bude muset uhlí nahradit jiný druh paliva či jeho mix, což je spojeno s dalšími nákladnými investicemi. Hovoříme zde o cestě, která bude trvat přibližně 30 let, což je další generace lidí, kteří budou naším teplem jistě zásobováni.

Kroky, o kterých hovoří Zelená dohoda, budou muset být dělány postupně s přihlédnutím k závazkům ČR, připravované legislativě a celkové energetické strategii EU včetně nastavení mechanismu financování spravedlivého přechodu na jiná paliva. Bez tohoto funkčního mechanismu by nebylo možné podpořit klíčové investice, které jsou před námi.

Jak vnímáte tlak postupného odklonu od uhlí? Máte připravený přechod na jiná paliva?

Postupný odklon od uhlí je, vlivem tlaku EU, bohužel nevyhnutelný. Snaha o udržení efektivní funkčnosti CZT (centrální zásobování teplem) je otázka, kterou se bude zabývat samostatná koncepce ministerstva průmyslu.

V rámci EOP strategického plánovaní je otázka přechodu na jiná paliva či volba vhodného mixu paliv již dlouhodobě součástí strategických porad vedení a plánování společnosti.

Mezi uvažované alternativy počítáme plyn, ideálně v kombinaci s energetickým využitím komunálního odpadu. Kotle K1 a K4, které neprošly modernizací a již nesplňují zpřísněné emisní limity platné od poloviny letošního roku, budou sloužit jako výkonová rezerva a postupně budou nahrazeny plynovými zdroji. Pro hladký průběh tohoto přechodu již podnikáme potřebné kroky.

Další „zelenější“ příležitost spatřujeme v možnosti energetického využití zbytkového komunálního odpadu, z černých popelnic našeho regionu. Nabízíme tak okolním městům a obcím možnost vybudování ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu), které by jim pomohlo vyřešit otázku odpadového hospodářství po roce 2030, kdy již nebude možné nerecyklovatelné složky komunálního odpadu skládkovat. Zapojit tak jinak nevyužitelný odpad do koloběhu cirkulární ekonomiky a 100% využít jeho energetický potenciál. Cílem ZEVO je proměna obsahu černé popelnice v teplo a elektrickou energii vrácenou lidem zpět do jejich domovů, díky našim existujícím rozvodům.

Jaké chystáte technologické změny? Existuje vůbec nějaká reálná alternativa, jak zajistit teplo a elektřinu pro oblast východních Čech?

V minulých letech investovala naše společnost 2,7 miliardy do modernizace zdroje, tak abychom dle požadavků EU plnili emisní limity (dle BAT) v následujícím období. Zvýšený tlak na stálé snižování hodnot emisí se však již příčí zdravému rozumu a technickým možnostem, kdy vynaložené vysoké investice sebou již nenesou zásadní přínos pro životní prostředí.

Máme zainvestováno do zařízení, které je připraveno v dalších letech spolehlivě plnit svou funkci.

Jak velkou rychlostí budeme muset díky ekonomickým či politickým tlakům úplně odejít od uhlí a jaké podmínky financování nových projektů vláda vyjedná a nastaví je však otázkou.

Velice Vám děkuji za otevřený a odvážný rozhovor paní ředitelko. Osobně vnímám vývoj energetiky za prioritní téma, které se týká blízké budoucnosti každého z nás a je třeba otevřeně hájit zájmy naší země a našeho kraje. Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama