ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,01. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.05.2016 14:39:47

Nesouhlasím s chystaným evropským nařízením ke kontrole a držení zbraní

Nesouhlasím s chystaným evropským nařízením ke kontrole a držení zbraní

Senát koncem dubna projednal „Balíček opatření ke kontrole nabývání a držení zbraní a proti nedovolenému obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami“, který horní komoře předložila k projednání Evropská komise.

Předně je třeba říci, že ačkoliv vítám například snahu o zavedení přísnějších pravidel pro on-line prodej zbraní, s velkou částí navrhovaných úprav jednoznačně nemohu souhlasit. 

Český právní řád a zákony, které specifikují legální držení zbraní, jsou v ČR podle mého názoru nastaveny velmi dobře a ve srovnání se zbytkem Evropy i relativně přísně. Myslím proto, že tyto zákony není potřeba zásadním způsobem upravovat.
Pokud by se implementovala směrnice v celém navrhovaném rozsahu, dopadlo by to zhruba na 50–60 tisíc legálně držených zbraní. A pokud by prošel návrh nizozemského předsednictví, který jde dokonce ještě mnohem, mnohem dál a týká se i zákazu revolverů a pistolí, znamenalo by to nárůst o dalších několik set tisíc zbraní. Zde mi naprosto uniká smysl podobných kroků.
ČR by především měla podporovat a podílet se na vytváření takových opatření, která v praxi povedou k zefektivnění boje proti nelegálně drženým zbraním a nebudou poškozovat práva držitelů zbraní legálních. To by mohlo v důsledku vést i k ohrožení vnitřní bezpečnosti ČR.
Vláda by měla vyvinout maximální snahu o to, aby byly v rámci bruselských jednání podobné nesmyslné návrhy zablokovány, a měla by naopak vyžadovat informace o tom, co dělají bezpečnostní služby zemí EU proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi. Omezování legálně držených zbraní pod rouškou boje s terorismem je nebezpečný precedens. Je to veskrze naivní krok evropských úředníků hraničící s hloupostí. Teroristé opravdu jen výjimečně používají ke svým zvěrstvům legálně držené zbraně.
Mám takový dojem, že pod zástěrkou boje s terorismem se Komise snaží protlačit omezení legálně držených zbraní, a s tím nemohu v žádném případě souhlasit. Málo co vystihuje přísloví „vylít s vaničkou i dítě“ jako tento návrh.
Návrh v současné podobě podle mě víceméně výstižně ilustruje aktuální bezradnost a do určité míry i neschopnost Evropské komise, která si neumí efektivně poradit s migrační krizí a navrhuje opatření, která jdou ve výsledku proti původnímu záměru – zvýšení bezpečnosti občanů Evropy.
Neméně důležitým aspektem celého problému – alespoň pro mě osobně – je otázka, jaké následky může mít přijetí tohoto balíčku na myslivost. Já jsem z Jablunkovska a mám zde obrovskou spoustu kamarádů myslivců, kteří se na mě v této věci obrátili s prosbou o pomoc.
Teprve až díky nim jsem si plně uvědomil, jak negativně by se přijetí tohoto balíčku odrazilo na výkonu myslivosti v naší zemi. Přímo by se totiž dotklo stovky tisíc myslivců. Tímto bych je chtěl ujistit, že za nimi stojím a mají mou plnou podporu. Uvědomuji si, že zvěř je naše národní bohatství a je třeba se o ni pečlivě starat. Omezováním výkonu myslivosti bychom zároveň řekli ano potlačování dlouholetých národních tradic. A toto já absolutně odmítám.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout