Petr Šula

  • TOP 09
  • Praha 12
  • zastupitel měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.01.2018 10:58:00

Místostarosta Prahy 12 Pinc byl odvolán zcela oprávněně

Místostarosta Prahy 12 Pinc byl odvolán zcela oprávněně

Michal Pinc (ANO) byl od začátku svého působení jako radní pro majetek často v konfliktu zájmů. Prosazoval a projednával směny pozemků mezi svou firmou a městskou částí.

 Díky opozici se mu nepodařilo tyto akce dotáhnout do úspěšného konce. Za odvoláním však stojí zejména déle trvající problémy se zasahováním do kompetencí vedoucích pracovníků úřadu.

Michal Pinc tlačil na zadání zakázek na úklid veřejné zeleně za 24 mil. Kč prostřednictvím advokátní kanceláře Salmon, a to za zády statutárního zástupce Správy bytových objektů (SBO), příspěvkové organizace MČ Praha 12. To vše navíc bez toho, že by SBO mělo k této zakázce schváleno financování a aniž by jí to bylo uloženo radou nebo zastupitelstvem městské části.

Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha 12 mimo jiné uvádí, že došlo k porušení ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výzvy k podání nabídky nebyly podepsány uvedeným zadavatelem ani jinou oprávněnou osobou. Zadání těchto zakázek tak bylo od počátku neplatné. Navíc by došlo i k neoprávněnému rozdělení zakázek.

Zajímavé je, že majitelem advokátní kanceláře je další vlivný politik Jan Salmon, který je zároveň předsedou regionální organizace ANO 2011 na Praze 22. Nezávislá právní kancelář by nepochybně takto chybný postup nemohla doporučit.

Petr Šula
předseda klubu zastupitelů TOP 09

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout