ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.03.2011 13:27:47

Neslouží demonstrace náhodou jen politickým cílům pana Krásy?

Neslouží demonstrace náhodou jen politickým cílům pana Krásy?

Poslanci ODS mají k sociální reformě výhrady, demonstrace Národní rady zdravotně postižených ale podle nich jen ztíží diskuzi.

Poslanci ODS dnes po jednání klubu podpořili návrh sociální reformy. Návrh však podle nich nezaručuje zásadní systémové změny, konkrétní legislativní návrhy jsou příliš obecné a potřebují doplnit a zpřesnit. Tyto požadavky vznesou při dalších jednáních s ministrem Drábkem. „Sociální systém je dnes nepřehledný, nespravedlivý a poskytuje prostor pro plýtvání penězi ze státního rozpočtu. Nechceme tento stav zakonzervovat. Chceme uváženou změnu, která stávající systém zprůhlední a zjednoduší. Potřebujeme vytvořit stabilní prostředí ve prospěch občanů s handicapem. Stát také musí mít spolehlivé nástroje ke kontrole, zda jsou finanční prostředky vydávány výhradně na účely, pro které jsou určeny,“ uvedl po jednání klubu jeho předseda Petr Tluchoř.

Petr Tluchoř konstatoval, že ve stávající podobě jde reforma chystaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) správným směrem. Poslanci ODS ale požadují výraznější systémové změny a četná doplnění. „Naprosto nám například chybí dlouhodobá vize uspořádání systému sociálních služeb. V diskuzi nad sociální reformou chceme proto pokračovat přímo s ministrem Drábkem na nejbližším poslaneckém klubu ODS,“ doplnil Petr Tluchoř.

Dnešní demonstraci proti reformě svolanou Národní radou zdravotně postižených (NRZP) pod vedením Václava Krásy označil za nešťastnou: „Reforma nyní prochází důkladnou diskuzí ve vnějším připomínkovém řízení. Respektujeme právo protestujících vyjádřit svůj názor. Ale k demonstraci by měla NRZP přistoupit, až když selžou všechny jiné příležitosti k diskuzi. Postup NRZP budí v tomto případě oprávněné rozpaky a otázku, zda má akce skutečně sloužit zájmům lidí s handicapem, nebo politickým cílům Václava Krásy,“ uvedl Petr Tluchoř.

Poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné Lenka Kohoutová považuje za problematický například návrh zákona o sociálních službách: „Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou změnou v posuzování stupně závislosti u jednotlivých handicapovaných občanů. Navržená kritéria jsou plytká a obecná. Hrozí proto, že by mohly být vyloučeny některé skutečně potřebné skupiny lidí.“

„Nesouhlasíme ani s pozdějším upřesněním v prováděcí vyhlášce. Trváme na doplnění zákona, aby vzniknul stabilní a neměnný systém,“ komentuje reformu Lenka Kohoutová a pokračuje: „V zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením vítáme jejich plánované sloučení v jednu dávku. Lidé s postižením se tak budou moci podle svých individuálních potřeb sami rozhodnout, na co daný příspěvek použijí. Oproti stávajícímu návrhu ale požadujeme změny. Zatímco původní návrh počítá s 20procentní spoluúčastí handicapovaného na příspěvku 350 tisíc korun udělovaného na období 10 let, my požadujeme snížení této spoluúčasti na 10 procent.“

Poslanci ODS podle ní budou také požadovat, aby ministerstvo ustoupilo od svého záměru svěřit od 1. 1. 2012 přerozdělování příspěvků podle zákona o sociálních službách krajům. „Chybí totiž jasná kritéria, kterými by se kraje měly řídit. Reálně tak hrozí, že kraje budou postupovat rozdílně a stát nebude schopen dostupnost sociálních služeb garantovat.“

Lenka Kohoutová přesto uvítala dosavadní otevřený přístup ministerstva, díky němuž se například podařilo do zákona vrátit možnost náhradního plnění u zaměstnávání handicapovaných, o jehož zrušení původně MPSV uvažovalo. „Nechceme systém, ve kterém jsou handicapovaní zaměstnáváni pouze na papíře. Podpořili jsme proto změny, které fiktivnímu zaměstnávání handicapovaných zabrání. Chceme systém, ve kterém budeme podporovat a motivovat odpovědné zaměstnavatele a zajistíme lidem s handicapem dlouhodobé pracovní příležitosti,“ uvedla Lenka Kohoutová. Zatímco nyní může firma odebírat výrobky či služby od jiné firmy bez ohledu na počet zaměstnaných handicapovaných zaměstnanců, v budoucnu bude tato možnost omezena přepočtem na osobu.

„Vycházíme z ujištění ministra Drábka, že bude zachována stejná výše příspěvků na sociální systém jako doposud. Účelem reformy nejsou škrty, ale změny, které umožní vynaložit finance efektivněji a adresně ve prospěch konkrétního jednotlivce,“ shrnula účel reformy Lenka Kohoutová.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama