ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,91. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21. 9. 2018 11:10:00

Nové byty a pracovní příležitosti získá Praha transformací brownfieldů

Nové byty a pracovní příležitosti získá Praha transformací brownfieldů

Město udělalo poprvé ve své historii z revitalizace brownfieldů svoji prioritu. Rada města zadala Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravu metodiky, která přispěje ke koncepční a rychlejší transformaci opuštěných a nevyužitých ploch.

V širším centru Prahy může na území 11 největších brownfieldů vzniknout bydlení pro cca 154 000 obyvatel a 212 000 pracovních příležitostí. V tuto chvíli je zpracovávána analytická část. Po jejím zveřejnění si bude moci každý developer, občan i úředník zkontrolovat, v jaké fázi transformace se nacházejí jednotlivá území.

Smyslem Strategie je identifikace všech překážek, které brání odemčení brownfieldů pro výstavbu, návrh dalšího postupu a etapizace pro transformaci území a odhad nákladů. Nejčastějšími překážkami jsou komplikované majetkové vztahy, degradovaný stav území a jeho ekologická zátěž. Cílem je navrhnout pro každé území vhodný konkrétní postup a předložit jej vedení hlavního města ke schválení.

Jaké informace by měly být k dispozici, dnes ukázala radní pro územní rozvoj Petra Kolínská na příkladu 11 transformačních území větších než 30 hektarů. „Těžištěm nové výstavby musí být obrovské pozemky, které ačkoli jsou v širším centru města, jsou opuštěné a tvoří bariéru v prostupnosti území. Praha se nesmí rozpínat do krajiny, ale naopak by se měla stát městem krátkých vzdáleností. Příkladem takových území je například lokalita bývalého nákladového nádraží Smíchov, bývalého nádraží Bubny, Rohanský ostrov nebo prostory po zmizelých továrnách ve Vysočanech,” uvedla Petra Kolínská.

Z 11 největších transformačních území nejdále pokročily změny v oblasti Smíchova, Holešovic-Bubnů, Nákladového nádraží Žižkov a na Rohanském ostrově. Cílem je, aby na těchto prioritních územích měli investoři nejpozději v roce 2020 možnost požádat o územní rozhodnutí pro plánované stavby.

„Pozornost věnujeme ale také menším územím a územím, které nejsou brownfiledy, ale očekáváme tam stavební aktivitu například v souvislosti s výstavbou metra D. V přípravě je více než 30 územních studií, které jsou v souladu se stavebním zákonem významným vodítkem pro všechny investory. Důležité je, že k zpracování zadání i vlastního obsahu je vždy přizvána městská část a veřejnost,” uvedla Petra Kolínská.

Mezi nejsledovanější územní studie patří ÚS Lokalita Na Hutích, Praha-Kyje, ÚS Komořany, ÚS Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, ÚS Okolí stanice metra Roztyly, ÚS Sídliště Ďáblice, ÚS Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice, ÚS Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš (Kamýk) a ÚS Okolí stanice metra D Nemocnice Krč.

Popisy k 11 transformačním územím a také k územím, kde se připravuje územní studie jako podklad pro stavební činnost, naleznete v přílohách, které jsou k dispozici ZDE.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout