Petra Venturová

  • HPP
  • Praha-Šeberov
  • zastupitelka měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

2. 9. 2014 15:10:43

Podpora seniorů ze strany hnutí Pro Prahu

Podpora seniorů ze strany hnutí Pro Prahu

V současnosti žije v Praze přes 220 tisíc seniorů a za dalších 20 let bude do seniorské skupiny nad 65 let patřit celá třetina národa. Přesto byly programy pro seniory dlouhodobě podceňovány a nebyla jim věnována dostatečná pozornost.

Senioři na periferii společnosti?

Starší generace je, stejně jako pokolení střední či mladší, přirozenou součástí každé společnosti, a to bez ohledu na u nás mediálně pěstovaný a falešný kult mládí, krásy a výkonnosti.
Za dalších 20 let bude podle výhledů, stejně jako v ostatní Evropě, patřit do seniorské skupiny nad 65 let celá třetina našeho národa, v Praze jich žije v současnosti přes 220 tisíc.  Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet těch nejstarších, se všemi důsledky sociálními, ekonomickými atd. Přitom kromě mnoha jiných aspektů bude tato část populace znamenat stále významnější voličskou základnu; pro oblast soukromého podnikání není zanedbatelné, že v důsledku rapidního stárnutí obyvatelstva se péče o starší lidi stane v poměrně blízké budoucnosti jednou z nejpoptávanějších služeb.   
Dosavadní vládnoucí garnitury Prahy přesto dlouhodobě podceňovaly programy zmírňující dezintegraci této skupiny v rámci  běžného života.

Co připravujeme pro seniory: naše priority a plány

I když se dříve narození jednotlivci liší svou fyzickou a psychickou zdatností, životními podmínkami, svými potřebami a nároky, mají řadu rysů podobných. Vnímáme jejich specifické potřeby a chceme zabránit jejich prohlubujícímu se vyčleňování ze společnosti. Kvalitní péče o seniory je vizitkou vyspělé a kulturní společnosti. To, čemu se říká „aktivní stárnutí“, není přínosné pouze pro seniory samotné, nýbrž i pro celou společnost.
Našimi prioritami pro podporu zdraví a aktivity seniorů jsou: udržet si činorodost do co nejvyššího věku, aktivně se i nadále podílet na chodu společnosti, využívat široké nabídky aktivizačních programů i pro seniory vyššího věku.

Na podporu aktivity seniorů v hl. městě Praze plánujeme zřízení více seniorparků (kde kromě laviček a trávníků bude též možnost si zacvičit), budeme podporovat rozšíření nabídky různých možností cvičení pro seniory (jóga, rehabilitační pilates, bodystyling, nordic walking, taichi aj.).
Hodláme prosadit zřízení informačního centra pro seniory (Seniorpoint) s možností využití počítačů, připojení na internet, získání informací z oblasti bezpečnosti, prevence, nabídky volnočasových aktivit, právní poradny, psychologického poradenství apod., včetně podpory zřizování podobných kontaktních center v jednotlivých městských částech; rovněž se budeme snažit o zřízení karet - Senior pasů.
Budeme trvat na zavedení zvýhodněného vstupného pro seniory do bazénů (v určitých hodinách), na vybrané sportovní akce, dále na Den seniorů budou mít senioři možnost návštěvy muzeí zdarma, budeme se snažit prosadit zvýhodněné jízdné MHD pro seniory nad 60 let (poloviční).

Rozhodně počítáme s podporou vzdělávacích aktivit pro seniory (typu Univerzita třetího věku), výuky počítačové gramotnosti seniorů, vyučování cizím jazykům (za zvýhodněné ceny, s využitím sítě SŠ).
Ve spolupráci se ZUŠ a středisky volného času se budeme snažit rozvíjet tvořivé dílny pro seniory.
 
V oblasti bytové politiky hodláme masivně podporovat vhodné bydlení pro seniory (zvýšení počtu bytů zvláštního určení, byty v domech s pečovatelskou službou a byty bezbariérové, rovněž byty pro seniory v nouzi).
Zavedeme program podpory přestavby bytů pro seniory a zdravotně postižené tak, aby mohli dál pohodlně žít v prostředí, na které jsou zvyklí. Zasadíme se o zvýšení počtu lůžek následné péče a vybudujeme nové domy s pečovatelskou a ošetřovatelskou službou či hospice, rovněž plánujeme rozšíření odlehčovacích služeb, denních center a stacionářů.  

Naším cílem je zvýšit zájem o potřeby seniorů, neboť si uvědomujeme, že i senioři mají právo se aktivně podílet na chodu společnosti a užívat si naplno života. Naší snaho je vnímat seniory jako plnohodnotné členy naší společnosti.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama