Petra Venturová

  • HPP
  • Praha-Šeberov
  • zastupitelka měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.09.2014 10:47:00

Životní prostředí podle hnutí Pro Prahu

Životní prostředí podle hnutí Pro Prahu

Drobný polétavý prach, chybějící dopravní dokument mající koordinační charakter, malá ochrana a výsadba zeleně, nebo zastaralá energetická koncepce, jsou hlavními problémy životního prostředí v hlavním městě.

Chybí komplexní dopravní koncepce Prahy

Naše hnutí Pro Prahu opakovaně zdůrazňuje, že Praha postrádá  jednotný dopravní dokument, který by byl dostatečně detailní a měl koordinační charakter. Takový strategický materiál  (v západoevropských metropolích nazývaný např. masterplán) obsahující cíle, nástroje a postupy včetně organizačních, rozpočtových a dalších opatření,  hlavnímu městu citelně chybí. Už dříve o něm psal volební lídr Pro Prahu Zbyněk Passer zde. Podobně jako u Krajského plánu snižování emisí může dokument v návaznosti na územní plán obsahovat i závazné pokyny pro přípravu změny územního plánu či přípravu nového a lze jej dovést až do konkrétních úkolů a zodpovědnosti. V oblasti samostatné působnosti městu nic nebrání vydat takový dokument např. závaznou formou vyhlášky. Jen takové koncepce jsou transparentní, jejichž plnění mohou být kontrolována a vyhodnocována.

S promyšlenou dopravní koncepcí samozřejmě úzce souvisí ochrana životního prostředí ve směru dosažení radikálního poklesu škodlivých emisí a polétavého prachu v Praze.  Základním předpokladem pro omezení výfukových plynů (vč. polétavého prachu z dieselových motorů bez katalyzátoru), resp. zredukování počtu motorových  vozidel  směřujících do centra Prahy, jsou naším hnutím Pro Prahu navrhovaná dopravní opatření systémová (dostavba obchvatu Prahy,  zřizování  parkovišť  v rámci projektu P+R,  širší zavádění  tzv. chytrých semaforů, výstavba trasy D metra, provázaný systém řízení dopravy při využití nejmodernější telematiky atd.)

Dlouhodobě se podceňuje a zanedbává i problém polétavého prachu (tzv. PM10), který je  extrémně  škodlivý a ohrožuje každého Pražana a dle některých studií je na úrovni škodlivosti kouření. Na tento problém dlouhodobě upozorňujeme a byli jsme také první, kdo toto téma nadnesl. Drobný polétavý prach se vytváří primárně jako důsledek stavební činnosti, betonárek, cementáren a tak dále. Role aut v jeho šíření je taková, že ho dále rozvážejí. V tomto směru se lze inspirovat v zahraničních metropolích - např. v Londýně musí auta ze stavby být umyta aspoň vodou, aby prach nerozvážela. Dále je produkován výfukovými plyny starších aut bez katalyzátorů, což jsou dnes hlavně stará nákladní auta. Ty chceme dostat z centra města co nejrychlejší dostavbou Pražského okruhu.

Problém chceme řešit i pravidelným čištěním a kropením pevných ploch (ulic, silnic a chodníků), a to přednostně používáním průmyslové vody: jednak celý proces zlevní a bude i šetrnější k životnímu prostředí, neboť v současné době se kropí vodou pitnou, což bude již  v blízké budoucnosti sotva myslitelné. Rovněž podpoříme nákup speciálních vozidel s čisticími filtry, které vzduch reálně čistí. Kromě pravidelného čistění ulic ale pomáhá také výsadba zeleně, což je způsob, který se osvědčil ve Vídni.

Více zeleně a parků v Praze

Aktivně budeme podporovat výsadbu zeleně a zřizování přírodě podobných ploch. Naším cílem je vytvořit okolo Prahy tzv. zelený prstenec pro relaxaci a odpočinek.

Důležitá je pro nás také ochrana současné zeleně a porostu v Praze a spolupráce s občanskými iniciativami při údržbě zeleně v okolí bydlišť. Po vzoru Vídně budeme také prosazovat výsadbu zeleně, která pojímá polétavý prach, a to přednostně u všech nových developerských projektů v Praze.

Chybí  aktualizovaná  energetická koncepce Prahy

Musí být přepracována energetická koncepce Prahy tak, aby došlo ke snížení emisí. V tomto směru může Praha využít své pozice regulátora a vytvořit tlak na zdroje znečištění např. formou nastavení emisních stropů.

Podporujeme vyšší míru využití obnovitelných zdrojů v Praze, jak blíže rozvádíme  v  našich volebních tezích (kapitola  4.  Energetika) .

Budeme usilovat o maximální využití zdrojů obnovitelné energie v majetku hlavního města Prahy, a to formou umisťování solárních kolektorů na školy i veřejné budovy. Aby byl takový systém motivační, chceme zavést pro městské části v Praze bavorský systém – města, která vyprodukují nejvíce solární energie, dostanou zpětně dotace. Systém musí být rovněž udržitelný, tedy do systému se musí dodat pouze tolik energie, kolik jich subjekt ze systému vyčerpá, tj. systém „nalij a vylij“

Méně hluku, více šetrné energie

Při výstavbě nových vozovek a drážních těles tramvají a železnic, popřípadě při rekonstrukcích stávajících, budeme prosazovat používání technologií, které snižují hluk z dopravy. Budeme rovněž budovat protihlukové stěny v místech s vysokou intenzitou hluku.

Podpoříme i další zdroje výroby energií šetrných k životnímu prostředí, jako je bioplyn nebo biomasa, např. chceme začít využívat štěpku, kterou produkuje Technická správa komunikací při čištění prostor okolo komunikací.

Zavedeme finanční motivaci uživatelů lokálních topení, kteří se rozhodnou nahradit stávající systém systémem s využitím obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla apod.). Vytvoříme dotační programy na přeměnu topných systémů, abychom vytěsnili fosilní paliva a zvýšili podíl využití obnovitelných zdrojů.

Naše hnutí pro Prahu se nehodlá v žádném případě ubírat cestou restrikcí a zákazů, chceme prosazovat sofistikovaná koncepční řešení s využitím nejnovějších technologií. S tímto jdeme do nastávajících komunálních voleb s odhodláním naznačené vize prosadit.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama