PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

  • ANO 2011
  • Praha 8
  • místostarosta
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,37. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.06.2017 14:39:00

Je to poprvé v historii, kdy usnesení o trestním stíhání bylo vyhotoveno dříve

Je to poprvé v historii, kdy usnesení o trestním stíhání bylo vyhotoveno dříve

Projev na 57. schůzi sněmovny 8. června 2017 k bodu Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Josefa Novotného a poslance Jaroslava Borky:

Myslím, že tato kauza je celkem mediálně známá. Týká se to v současné době v podstatě 24 osob, které byly obviněny s tím, že do toho nejsou započítáni dva naši kolegové, o kterých nyní jednáme. Záleží tedy na Sněmovně, zda vysloví nebo nevysloví souhlas s trestním stíháním těchto dvou poslanců. Kauza se týká ROPu Severozápad. Asi všichni víme celkem i detaily.

My jsme probírali na mandátovém a imunitním výboru, jak vlastně tato kauza vznikla. Vzniklo to tím, že v prapočátku, kdy se formoval ROP Severozápad a kdy začal poskytovat dotace, tak tam padlo trestní oznámení kvůli vydírání. Trestní oznámení bylo nějakým způsobem řešeno, vydírání mělo spočívat v tom, že okruh osob, které dotace rozdělovaly, nabízel podnikatelům, že jim dotace poskytne za nějakou protislužbu, respektive že jim je neposkytne, pokud protislužba nebude realizována. Tato záležitost se již snad dokonce dostala před soud. A tím se vlastně spustilo celé velké vyšetřování, které po nějakém čase, ačkoliv to trvalo velmi dlouho, vyústilo právě v obvinění 24 osob, o kterém jsem hovořil.

Čili toto je takový dozvuk. Uvidíme, zda bude kauza pokračovat, nebo nikoliv. To, co je na této kauze z našeho pohledu signifikantní, nebo zajímavé, je to, že právě existují určité, nevím jestli to nazvat, pochybnosti, ale spíše byla řekněme debata na mandátovém a imunitním výboru ohledně ústavní konformity trestního potenciálního stíhání právě z toho důvodu, že policejní orgán vyhotovil usnesení o zahájení trestního stíhání, které se týká našich dvou kolegů, ještě předtím, než získal ze strany Sněmovny souhlas se zahájením trestního stíhání.

My jsme na mandátovém a imunitním výboru debatovali o tom, zda je tento postup přípustný či nikoliv. Ptali jsme se na to státního zástupce. Ta vysvětlení jsou v podstatě ze strany orgánů činných v trestním řízení dvojí, jedno přišlo písemně od paní vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Přečtu jenom dvě věty. Paní vrchní státní zástupkyně reagovala i na otázku tiskové zprávy, která vyšla 4. 5., ale to asi není úplně podstatné. Cituji: "Z uvedeného je tedy zřejmé, že státní zástupce trestní stíhání v tiskové zprávě správně podmiňuje souhlasem Sněmovny. Z pohledu trestního práva je nutno rozlišovat okamžik vydání usnesení o zahájení trestního stíhání, které je v tomto případě nezbytným úkonem předcházejícím podání žádosti o vydání Sněmovně, respektive příslušnému výboru a samotné zahájení trestního stíhání podle § 160 trestního řádu. Vydáním usnesení se osoba nestává obviněnou a není trestně stíhána."

To je vysvětlení vrchní státní zástupkyně. Pan státní zástupce vrchního státního zastupitelství, kterého jsme na jednání mandátového a imunitního výboru měli, to vysvětloval tím, že z materiálního hlediska tyto dvě osoby, tito dva poslanci trestně stíháni nejsou, protože proti nim nejsou činěny konkrétní úkony v rámci trestního řízení v rámci trestního stíhání. To znamená nejsou vyslýcháni jako obvinění. Nejsou vyrozumíváni o průběhu trestního řízení, nemají postavení obviněného, a toto postavení by měli pouze v případě, pokud by jim bylo, jak říkal pan státní zástupce, procesně doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání.

Myslím si, že na tuto věc je více pohledů. Opravdu o tom byla dlouhá debata na mandátovém a imunitním výboru. Je faktem, že usnesení o zahájení trestního stíhání má prostě přiděleno číslo jednací, je podepsáno, je v tom spise zařazeno. To je fakt. A fakt je ten, že tito dva poslanci navštívili sekretariát mandátového a imunitního výboru a se souhlasem státního zástupce se seznámili s textem usnesení o zahájení trestního stíhání. Je o tom i písemný záznam, je o tom i audiozáznam, takže to je nezpochybnitelné.

Z mého pohledu, a to je spíše takový osobní komentář, je teď otázkou, jestli ti dva nejsou v podstatě trestně stíháni už dnes - z materiálního hlediska. Samozřejmě by to v takovém případě bylo protiústavní. Ale to je dosti teoretická debata. A právě na mandátovém a imunitním výboru jsme se shodli, že tuto otázku budeme debatovat, ale nerozhodneme ji a necháme to jednak na Sněmovně, ale hlavně potom na soudu, protože soud by měl judikovat, zda tento postup je správný nebo ne. A koneckonců i ti státní zástupci mají nad sebou soudní kontrolu, protože soud rozhoduje i o jejich návrzích, takže pokud celá soudní soustava sezná, že je to v pořádku, tak to asi v pořádku je. Nicméně fakt je ten, že je to poprvé v historii, kdy usnesení o zahájení trestního stíhání bylo vyhotoveno dříve, než byl vydán souhlas Sněmovny. Takže tolik tedy za mě.

Možná ještě co se týká průběhu jednání na mandátovém a imunitním výboru, tak jenom doplňující informace, mandátový a imunitní výbor požádal orgány činné v trestním řízení, aby mu byl doručen celý spis s tím, že orgány činné v trestním řízení to odmítly. A v podstatě jediné dva dokumenty, které jsme měli k dispozici, s výjimkou potom té následné korespondence, tak vlastně byla ta žádost o vydání obou poslanců k trestnímu stíhání a to usnesení o zahájení trestního stíhání, které bylo její přílohou. Oba tyto dokumenty jsou založeny v trestním spise, samozřejmě spolu s dalšími dokumenty, které už se na mandátový a imunitní výbor nedostaly. Takže tolik tedy za mě. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama