PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.

předseda SPD JmK
  • SPD
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.01.2019 20:01:57

Politické neziskovky rozeštvávají společnost a skutečné problémy neřeší

Politické neziskovky rozeštvávají společnost a skutečné problémy neřeší

Dotační programy pro rovné příležitosti žen a mužů (tzv. genderová problematika), jsou prokazatelně zneužívány ve prospěch personálních a materiálních nákladů politických neziskovek.

Dotace dostávají i neziskovky blízké extrémní levici, prosazující ideologii neomarxismu. Podkopávají tak důvěru společnosti v prospěšnou práci velké většiny neziskového sektoru.

Po prostudování seznamu spolků, které dotaci v minulosti obdržely, je možné zcela jasně konstatovat, že finanční prostředky byly často zneužity na rozvoj aktivit, které jsou motivovány převážně ideologicky a politicky, aniž by bylo dosaženo účelu, na který byly prostředky poskytnuty.

Na podporu rovných příležitostí žen a mužů byly jen v letech 2015-2017 Úřadem vlády vyplaceny významné finanční prostředky ve výši cca 17 mil. Kč. Průměrná výše dotace na jeden projekt činila cca půl milionu Kč. Téměř 70% neziskových organizací jsou pravidelnými příjemci těchto dotací, patří sem např. Česká ženská lobby, Gender studies, Profem nebo La Strada. Představitelky dvou prvně jmenovaných neziskovek, zasedají také v Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Významná část podpořených projektů se věnovala třeba „odstraňování genderových stereotypů ve společnosti“. Nicméně, není vůbec zřejmé, zda se finanční podpora setkala s úspěchem a jaký byl vlastně účel masivní podpory genderových aktivit.

Výsledkem dotační podpory s prvně jmenovanou Českou ženskou lobby, byla třeba debata v Knihovně Václava Havla. Posledně jmenovaná neziskovka La Strada, obdržela v loňském roce dotaci přesahující částku 400 tis. Kč. Drtivá většina těchto prostředků byla spotřebována na personální náklady a zbytek peněz byl vynaložen na provozní náklady, jako třeba občerstvení na školení. Výsledkem projektu byla pochybná informační brožura a další zpracovaná analýza.

Podporu boje s domácím násilím nebo prostitucí, což bych očekával, jsem v žádném daňovými poplatníky podpořeném projektu, nenašel.

Proto považuji za přínosnější, zaměřit se více na rozvoj a podporu osob se zdravotním postižením prostřednictvím jejich zaměstnávání, což přispěje k jejich větší integraci do naší společnosti. V tomto duchu jsem prosadil ve státním rozpočtu na rok 2019, přesun finančních prostředků kapitoly Úřadu vlády ČR, na podporu nestátních neziskových subjektů, které se věnují problematice rovných příležitostí žen a mužů (tzv. genderová problematika), právě ve prospěch podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Jan Hrnčíř, poslanec SPD Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama