PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Připraven na zteč!
  • Piráti
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,21. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.06.2018 18:28:00

Korupce nespočívá jen v nošení krabic s penězi nebo vínem

Korupce nespočívá jen v nošení krabic s penězi nebo vínem

Vláda dnes projednávala Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2017, ve které se mimo jiné uvádí, že dodavatelé ztrácejí zájem ucházet se o veřejné zakázky.

 Zájem ovšem neklesá. Chybí důvěra ve férovou soutěž, která je mnohdy narušena například kartelovými dohodami.

Všeobecný a málo konkrétní materiál se podle Pirátů nevyjadřuje k řadě velmi důležitých skutečností v oblasti zadávání veřejných zakázek jako je snížení byrokracie či k neblahému dopadu zpoplatnění podnětů občanů na ÚOHS.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poukázal na to, že toto klíčové téma vláda neřeší dostatečně: „Korupce nespočívá jen v nošení krabic s penězi nebo vínem, zvaní na dovolené do Toskánska či na latifundie do Francie. Systémová korupce je skryta převážně v přerozdělování financí z rozpočtu, v soutěžení a finální realizaci vysoutěžených zakázek a kontroly jejich realizace. To se týká jak největších IT zakázek pro stát či agendu obcí, tak případů budování dálnic nebo objednávek služeb. Velmi s tím souvisí i obsazování funkcí ve státních podnicích či správě, neboť jednotlivé resorty zakázky soutěží a ne vždy existují garance nestrannosti a kompetence. Realizace zakázek by měla být vždy transparentní, efektivní, úsporná a odpovědná vůči potřebám nás občanů. Bohužel, řada kauz ukazuje, že vyvádění peněz spřáteleným firmám a korporacím za nevýhodných podmínek stále probíhá, o čemž svědčí i řada zrušených tendrů a vysoká míra zjištěných porušení zákona.“

Hlavním problémem výroční zprávy je podle Pirátů její stručnost. Chybí údaje o dokládání vlastníků v rámci soutěží a zpráva neobsahuje ani výsledky kontrol veřejných soutěží uskutečněných na základě podnětů občanů.

Stejně tak chybí popis činnosti státního zastupitelství a policie při prokazování kartelových dohod. Paradoxní skutečností je, že Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, který měl zavést jednotný informační systém k zadávání zakázek, se sám stal předmětem policejního vyšetřování. Ani k tomuto zásadnímu problému se výroční zpráva nevyjadřuje. Stručné poznámky k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017 naleznete v přiloženém dokumentu:

  1. Chybějící informace o nefunkčním dokládání skutečných vlastníků
  2. Neblahý dopad zpoplatnění podnětů na ÚOHS částkou 10 tisíc Kč
  3. Chybějící popis řešení odkládání trestních oznámení NKÚ
  4. Nezveřejnění zkušenosti policie a státního zastupitelství s kartelovými dohodami a dalšími trestnými činy
  5. přehled o zavádění Národního elektronického nástroje včetně rozptýlení závažných informací v souvislosti s policejním vyšetřováním
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout