PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

 • BPP
 • Liberec
 • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,81. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

5. 4. 2018 6:38:00

Dopravní podnik utajuje nevýhodné smlouvy

Dopravní podnik utajuje nevýhodné smlouvy

V roce 2015 požádal zastupitel Jaromír Baxa dopravní podnik o poskytnutí smlouvy na nájem a podnájem plničky stlačeného zemního plynu (CNG). V použitelné podobě ji dostal v roce 2018. Podmínky této smlouvy jsou pro dopravní podnik velmi nestandardní

Městské firmy jsou od roku 1999 povinnými subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím a od roku 2015 jsou povinny zveřejňovat smlouvy v plném znění i na veřejném registru smluv. Za dobu existence obou zákonů je k dispozici řada soudních rozhodnutí, která vždy potvrdila nárok veřejnosti na transparentnost městských firem, soudní spor o vydání smluv takto v minulosti prohrál i DPMLJ. Přesto dopravní podnik smlouvy dál zatajuje a v registru smluv zveřejňuje v některých případech pouhá torza bez informační hodnoty. „Vedení dopravního podniku podle všeho spoléhá na to, že žadatel nebude mít čas a energii se o informace soudit, a i kdyby, že za předem prohrané soudní spory a náklady na ně neponese nikdo odpovědnost“, konstatuje Jaromír Baxa po tříleté anabázi s žádostí o vydání smlouvy na podnájem plničky CNG v Jablonci nad Nisou.

Tato smlouva pochází z roku 2011 a má několik dodatků. Tím nejvýznamnějším je dodatek z října 2014, většina dále uvedených nestandardních, nevyrovnaných a rizikových ustanovení pochází právě z něj.

Základní údaje o plničce zemního plynu (CNG)

Záměr výstavby plničky CNG v Jablonci n.N. byl představenstvem DPMLJ schválen v roce 2010. Plnička je ve společném vlastnictví DPMLJ a BusLine (50/50, vedoucí účastník ve sdružení bez právní subjektivity je BusLine). Její provozování bylo ještě před dokončením výstavby nájemní smlouvou svěřeno soukromé firmě Dopravní podnik Česká Lípa, s.r.o. Ta v roce 2017 postoupila nájemní smlouvu společnosti Rybratex, s.r.o. Do roku 2014 plničku využíval pouze BusLine. V roce 2014 byla plnička rozšířena o druhý kompresor, opět společnou investicí DPMLJ a BusLine. Celkem DPMLJ do plničky investoval kolem 13 milionů Kč.

Co smlouva obsahuje

 • Smlouva je uzavřena do roku 2031.
 • Dopravní podnik se v roce 2014 na téměř 11 let zavázal odebírat CNG prakticky výhradně z plničky v Jablonci, a to nejméně 25 tisíc kilogramů CNG měsíčně. Pokud tento závazek nesplní, sankcí je 25% z ceny neodebraného CNG.
 • DPMLJ podle smlouvy odebírá CNG za cenu o 3 Kč/kg nižší než je cena pro běžného zákazníka. Plnička je však neveřejná a jejími zákazníky jsou pouze DPMLJ a BusLine.
 • Přestože jde o trojstrannou smlouvu, závazek odběru a sankce se týkají jen DPMLJ a nikoliv Busline.
 • Smlouva je nevypověditelná jinak než dohodou.

Audit dopravního podniku v roce 2015 doporučil smlouvu pro nevyváženost a nevýhodnost zrušit nebo zásadně změnit její podmínky. Upozornil také na obejití zákona o veřejných zakázkách závazkem odběru CNG na plničce v Jablonci.

„Doporučení z auditu jsem v dopravním podniku prosazoval. Jako u všech smluv, kde figuruje BusLine, ale převládla snaha udělat jen kosmetické změny a zahrát věc do ztracena“, říká člen představenstva DPMLJ Josef Šedlbauer, a shrnuje hlavní problémy smlouvy:

 1. Doba nájmu, která přesahuje životnost zařízení. Nájemce podle smlouvy hradí pouze údržbu do 5 tis. Kč za úkon, dopravní podnik bude muset v příštích letech znovu investovat do fungování plničky, nad kterou nemá kontrolu.
 2. Povinný odběr CNG za cenu, která je na libovůli nájemce.
 3. Doba závazku na odběr CNG v Jablonci, v současnosti v Liberci existují výhodnější alternativy nákupu CNG.

Některé další skutečnosti

 • Dodatek smlouvy z roku 2014 byl podepsán Davidem Václavíkem a Romanem Šotolou dva týdny po komunálních volbách. Tento dodatek neschvalovalo představenstvo DPMLJ a odpovědnost za něj nese ředitel L.Wejnar, který dodatek připravil, a oba podepsaní členové představenstva.
 • Oba nájemci, jak Dopravní podnik Česká Lípa, s.r.o., tak v současné době společnost Rybratex, s.r.o., mají či měly vazby na druhého majitele plničky, firmu BusLine.
 • Plné znění smluv je k dispozici ZDE
 • Odkaz na registr smluv se začerněnými údaji (ZDE)

„Když dlouhá léta mluvím o významu zveřejňování smluv a dalších materiálů, je to přesně proto, aby se neskrývaly podobné "poklady". Mezi další takové utajované smlouvy patřily další ustanovení z doby J. Kittnera, s některými se potýkáme dodnes, nejvýznamnější z nich byla smlouva o úrokovém zajištění dluhopisu nebo smlouva o nákupu 10 tramvají“, uzavírá Jaromír Baxa.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama