PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

  • ČSSD
  • Královéhradecký kraj
  • hejtman
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,21. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

31.07.2019 11:35:09 - Janáček z VK

Jak často zasedá zastupitelstvo?

V hlavních zprávách na primě říkali, že krajská zastupitestva v srpnu většinou nezasedají a nemohou tak rozhodnout o tom, jak rozdělí nově přidělené peníze na sociální služby, což je dost důležité rozhodnutí. Zasedáte v srpnu? A kdy jste zasedali naposled? Já si doteď myslel, že je to jedna z hlavních náplní vaší práce, a že je léto? Ukažte mi podnik, kde dají volnonajednou tolika lidem, že to ohrozí jeho provoz. Kdybyste si nemohli vzít volno během roku, jako třeba učitelky, tak bych to chápal, ale mít prázdniny jen proto, že svítí sluníčko? To je přeci výsměch nám všem pracujícím.

Odpověď

06.08.2019 14:36:41 - PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
U případu „rozdělení finančních prostředků do sociálních služeb“, je to momentálně tak, že odbor sociálních věcí zpracovává návrh materiálu, který projedná Komise pro plánování sociálních služeb (27. 8.), Sociální výbor (29. 8.) a následně návrh materiálu projedná Rada Královéhradeckého kraje (2. 9.).

Z těchto důvodů lze termín projednání zastupitelstvem (9. 9. 2019) považovat za optimální.

Obecně lze říci, že v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, se zasedání zastupitelstva konají v termínech stanovených zastupitelstvem, nejméně však jednou za tři měsíce. Mimo to hejtman musí svolat zastupitelstvo k projednání naléhavých záležitostí, pokud se na tom usnese zastupitelstvo nebo rada kraje. V souladu se zákonem o krajích je hejtman povinen svolat zasedání zastupitelstva i v případě pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina členů zastupitelstva.

Na letošní rok je naplánováno celkem 7 zasedání zastupitelstva. Poslední zasedání se uskutečnilo prozatím 17. 6. 2019.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozdělení finančních prostředků na sociální služby není nijak ohroženo.