PhDr. Lubomír Zaorálek

  • ČSSD
  • ministr kultury
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.04.2021 18:43:00

Nic nenafukovat, omezit, nic nepřidávat...

Nic nenafukovat, omezit, nic nepřidávat...

Odpověď na interpelaci poslance Nachera na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 15. dubna ve věci zpřístupnění televizních pořadů pro neslyšící.

Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já celkem oceňuji to, že se pan poslanec Nacher zabývá touto problematikou zpřístupnění obsahu televizních programů například neslyšícím. Úplně jednoduše třeba proto, protože mám bratra, který má sedmdesátiprocentní ztrátu sluchu a vím o tom celkem hodně, co to pro něj obnáší, když jsou tyhle programy pro něj vstřícné, nebo ne.

Takže to chci říct na začátek, že je mi sympatické, že se ve Sněmovně to téma objevuje. A druhá věc. Chtěl bych vás ujistit, že když se toto projednávalo v té pracovní skupině v Bruselu, tak Česká republika zrovna zaujímala právě ten postoj, aby ta směrnice byla konkrétnější a aby těch povinností dávala víc provozovatelům. A tak, jak jsem se informoval, tak jsme pro ten postoj, řekněme, ostřejší nezískali moc velkou podporu, takže se nepodařilo prosadit podobu, která byla závaznější pro ty provozovatele. A ona je řekněme jednoduše taková spíš obecná, takže Česká republika se snažila o přesnější a konkrétnější zadání pro provozovatele. To vám tady mohu teď garantovat, nicméně ten výsledek samozřejmě nezáležel jenom na nás a nepodařilo se nám vytvořit alianci, která by prosadila jiný typ úpravy, než je tady tato obecná. Proč nás odmítli? Oni nás odmítli s tím, že tvrdili, že ti provozovatelé mají různé podmínky a že samozřejmě vytváření ještě takových těch detailnějších popisek, ve kterých jsou nejenom překlady toho, co se říká, ale i zvuku a podobně, je poměrně nákladné a tak dále a ne každý provozovatel to zvládne, takže ta debata měla prostě určitou podobu, proti nám zněly určité argumenty. A teď tady máme to, co máme transponovat. Při té transpozici to probíhalo tak, ona byla ta norma schválena na konci roku 2018 a pro transpozici byla stanovena extrémně krátká lhůta do září 2020. S ohledem na tu krátkou lhůtu Ministerstvo kultury bylo vázáno metodickými pokyny vlády, podle nichž neměl návrh transpozičního předpisu obsahovat nic, co není pro tu transpozici nezbytné, protože by hrozilo, že ta regulace jinak nebude do toho právního řádu včas inkorporována. Takže my jsme se vlastně museli držet této metodiky, kterou jsme dostali, že to nemáme nafukovat, že to vlastně musíme omezit jenom na tu transpozici toho, co tam je a pokud možno k tomu nic dalšího nepřidávat.

Samozřejmě to mělo taky určité důvody v tom, že ve chvíli, kdy bychom tu debatu otevřeli, tak provozovatelé přicházeli s celou řadou dalších požadavků, tak by nezůstalo jenom u toho. A my bychom celou tu debatu tady pravděpodobně velice rozšířili a skutečně by byla veliká otázka, jak bychom zvládli potom splnit ten pokyn, který jsme měli, že nemáme nic přidávat, nezkomplikovat to a udělat přesně jenom to, co máme z hlediska té transpozice. Takže to byl ten limit, ve kterém jsme se pohybovali a ve kterém bylo těžké prosadit si to, že bychom si tady na národní úrovni udělali nějakou konkrétnější tvrdší úpravu.

Představa evropská je taková, že toto je takový obecný základ a na základě toho si mají jednotlivé země dělat tzv. akční plány, ve kterých si přijmou jakési postupy, ve kterých by se i diferencovalo mezi provozovateli, kteří mají různé podmínky, a podle toho by se jim zadávaly úkoly. Takže ono se to bralo tak, že teď se dá tento pokyn. Abyste si zase nemysleli, že to je nějaké zjemnění. Ono to je určité zpřísnění z hlediska vztahu k neslyšícím pro ty provozovatele, takže je to krok vpřed. Šlo o to, že mohl být třeba větší. Ale oni říkají, že my bychom to měli dělat postupně pomocí těch akčních plánů v jednotlivých zemích. Takže my jsme nakonec udělali to, co nám zbývalo, že jsme to omezili na to, že přijímáme tuto obecnou novelu s tím, že se můžeme nyní dále bavit o tom, jak to upravit v České republice přísněji.

Jinak je tady ještě jedna věc, protože pan poslanec Nacher zmínil to, jestli je dostatečná komunikace s tou organizací neslyšících. Já vím, že tam skutečně bylo třeba se setkat, chtěl bych ujistit, že to setkání se konalo. Myslím si, že některé věci byly vysvětleny, možná byly některé ne úplně přesně pochopeny a já vím, že se řada věcí mezitím vyjasnila. A myslím si, to základní, co teď vyjasňuji vám, že nešlo o to neslyšícím nepomoci, ale že jsme se museli držet toho, co nám bylo uloženo vládou, jak postupovat v transpozici této směrnice a také že budeme potom postupovat, jak nám bylo doporučeno i dále, přijmout (předsedající upozorňuje na čas) i v České republice ten akční plán.

***

Jenom dopovím, že já vidím prostor právě teď v tom akčním plánu, který máme možnost nyní udělat v České republice a který bude na tuto obecnou úpravu v transpozici evropské směrnice navazovat a v něm se můžeme na základě i jednání s těmi provozovateli dohodnout na přesnějším, konkrétnějším zadání pro to, co budeme chtít, aby pro neslyšící udělali. Takže teď jsem to dořekl celé. A rád bych chtěl ještě jednou panu poslanci Nacherovi opravdu upřímně poděkovat za to, že to téma zvedá, protože těch neslyšících je veliké množství a moc často si to neuvědomujeme. Takže děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama