PhDr. Martin Klika, MBA, DBA

  • ČSSD
  • Ústecký kraj
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,21. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22. 4. 2015 11:38:00

Není pravda, že tajíme kritéria hodnocení

Není pravda, že tajíme kritéria hodnocení

Při přerozdělování financí na sociální služby v Ústeckém kraji pro rok 2015 byly všechny služby hodnoceny na základě stejných kritérií.

Pracovníci krajského úřadu spolu s obcemi s rozšířenou působností hodnotili jejich potřebnost, efektivitu, nákladovost, financování, kvalitu i specifika služby a její spolupráci s obcí či krajem. Pracovníci úřadu zároveň v nejbližších týdnech znovu navštíví zařízení, která si požádají o zařazení do základní sítě sociálních služeb, která je garancí financování.

„Není pravdou, že by kriteria hodnocení byla tajnou informací a přerozdělování peněz bylo netransparentní a nespravedlivé. Se všemi poskytovateli sociálních služeb, kteří se na nás obrátili, byla tato hodnocení diskutována a byly jim i zdůvodněny. Rádi bychom tedy znali ony nespokojené poskytovatele, kteří se na  nás údajně obrátili a tyto informace prý neobdrželi,“ uvedl k financování sociálních služeb radní Ústeckého kraje pro oblast sociálních věcí Martin Klika. Ústecký kraj se v současné době potýká se zkreslováním informací z řad poskytovatelů v zájmu umocnění celé situace nedostatečného financování sociálních služeb v Ústeckém kraji.  „Ústecký kraj ještě v první polovině tohoto roku zaktualizuje takzvanou základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje pro rok 2015. Odborní pracovníci odboru sociálních věcí každou žádost zhodnotí a stanoví termín návštěvy v zařízení. To stejné proběhne i ve spolupráci s obcí, v jejímž regionu služba působí. Chceme tak pomoci službám, které se do původní základní sítě nedostaly a jsou pro Ústecký kraj významné,“ doplnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který je předsedou Komice Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti. V současné době je na webu Ústeckého kraje zveřejněna Žádost o zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje 2015.

Níže uvádíme postup při stanovení výše dotace pro jednotlivé žadatele.

Co je to základní síť sociálních služeb v Ústeckém kraji?

V rámci aktualizace SPRSS v roce 2014 byla vymezena výchozí síť sociálních služeb Ústeckého kraje. Jedná se o seznam všech sociálních služeb, které ji tvořily v době tvorby plánu do 30. 9. 2014. Tato výchozí síť byla podkladem pro definování další podoby sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, tzv. základní sítě.
Pro potřeby definování základní sítě sociálních služeb byla vytvořena tabulka s určitými hodnotícími kritérii vztahujícími se k potřebnosti, efektivitě, nákladovosti, financování, kvalitě, specifikům služby a její spolupráci s obcí a krajem.

Postup stanovení výše dotací u všech poskytovatelů.

Vyčíslení optimálních nákladů a výše dotace bylo provedeno za použití programu excel.  Ke každému identifikátoru byl uveden počet úvazků pracovníků v přímé péči, který byl pro potřeby výpočtu navýšen o 0,2 úvazku na 1 celý úvazek pracovníka v přímé péči.  Ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byla zjištěna stanovená jednotná výše finanční podpory na úvazek pracovníka měsíčně (35 000 -45 000 Kč). U služeb poskytovaných pobytovou formou (v případě nocleháren formou ambulantní) byl ke každému identifikátoru uveden počet lůžek.

Výpočty optima byly postupně stanoveny pro všechny 4 skupiny sociálních služeb (dle části VII Metodiky ÚK). Pro každou skupinu je stanoven jednotný mechanismus výpočtu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama