PhDr. Vladimír Pelc

  • NÁR.SOC.
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,5. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.12.2021 19:47:46

Do vínku novému spolku

Do vínku novému spolku

Jako občanská iniciativa byl 19. června 2021 založen nepolitický spolek „Český svaz protifašistických bojovníků, z. s.“

 Účelem nového nepolitického spolku „Český svaz protifašistických bojovníků, z. s.,“ (ČSPB) je zachování a propagace tradování paměti národa tak, aby národně osvobozenecký boj v letech 1914−1918 a boj proti fašismu a nacismu v letech 1939−1945 byly pravdivě popisovány, vysvětlovány a hodnoceny.

Český svaz protifašistických bojovníků, z. s. (ČSPB, z. s.), jsme založili v situaci, kdy bylo zřejmé, že vedení Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) − viz [Crtl. + klik] − směřuje tento svaz do záhuby: do krachu politického i hospodářského.

Politické působení uvedeného vedení se omezuje na účast na pietních akcích proto, aby se zde mohli jeho členové ukazovat v parádních uniformách – pokud ovšem jsou organizátory na tyto akce připuštěni.

Obsahová činnost ČSBS je zanedbatelná. Je to proto, že taková činnost je intelektuálně náročná a vedení ČSBS ji nezvládne, a dále proto, že většina finančních prostředků ze státní finanční dotace je vedením utracena na jeho provoz, nikoliv na činnost v oblastech. Není výjimkou, že některé oblastní výbory neobdržely příspěvek ze státní dotace po několik let.

Činnost tohoto vedení jsme zdokumentovali na webových stránkách Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“; viz Platforma Vraťme vážnost ČSBS (vratme-vaznost-csbs.cz) [Crtl. + klik], zejm. rubriky „Sdělení a stanoviska“ a „Ze života ČSBS“. Návštěvnost webu Platformy byla mimořádně vysoká – v době založení nového spolku protifašistických bojovníků přesahovala sto dvacet  tisíc unikátních návštěv.

Vytvořili jsme spolek, který nemá špatnou pověst nedemokratické organizace ČSBS, v níž permanentně dochází k porušování jejích vlastních stanov z hlediska politického a hospodářského.

Naposledy se nedemokratické jednání vedení ČSBS projevilo při přípravě a konání XI. sjezdu ČSBS v červenci 2021 – vedení zabránilo tomu, aby se sjezdu zúčastnili zástupci těch oblastních organizací, které se k jeho činnosti stavěli kriticky. V době přípravy sjezdu existovalo 72 oblastních organizací s právem účasti na sjezdu, pozváno však bylo pouze 56 zástupců, přítomno bylo 55, přitom podle stanov má každá oblastní organizace právo mít svého zástupce na jednání sjezdu a mezi sjezdy v ústředním výboru; navíc vedení v rozporu se stanovami určilo, že rozhodující hlas má pouze 49 z nich. Z těchto 49 pak pouze 30 hlasovalo pro Jaroslava Vodičku jako předsedu. Že šlo o zásadní porušení demokracie a že takové vedení není legitimní, je zřejmé. Nedemokratický charakter a svérázné konání „sjezdu“ podtrhla okolnost, že někteří delegáti sjezdu nebyli řádně zvoleni, protože se mnohde volební konference vůbec nekonaly. A vedení „sjezd“ vybraných potvrdil. Sjezdu nebyly předloženy zpráva o činnosti od posledního sjezdu a zpráva o hospodaření – důvod je zřejmý: Delegáti a veřejnost se o katastrofálním hospodaření dovědět nesmí.

Vedení ČSBS v čele s p. Vodičkou chce své kritiky z tohoto svazu vypudit. Po vypuzení či vyloučení oponentů bude moci manifestovat údajnou jednotu svazu a podporu nelegitimnímu vedení.

Solidní organizace a členové však odcházejí sami; nenechají se šikanovat.

Proto jsme založili nový spolek, který bude ctít demokratické zásady činnosti, jehož cílem je věcné tradování tradic národně osvobozeneckého a protifašistického odboje; viz Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz) [Crtl. + klik].

Činnost spolku prezentujeme na www.protifasismu.cz.

PhDr. Vladimír Pelc

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama