PhDr. Vladimír Pelc

  • NÁR.SOC.
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,76. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.11.2020 10:13:08

Útok katolicismu na svobodný veřejný prostor

Útok katolicismu na svobodný veřejný prostor

Ještě ke vztyčení repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

   Původně byl mariánský sloup oslavou politického propojení trůnu (státní moci) a oltáře (katolické hierarchie), symbolem tehdejší jednoty státu, národa a katolické církve, a z toho plynoucího povinného stejného náboženského vyznání všech a jejich stejné politické orientace; byl tedy symbolem dobového totalitarismu. Oslavoval vítězství nad českou reformací a nad českým státem. Byl symbolem tehdejší habsburské nadvlády.

Katolická církev aktuálně přichází o možnost ideového užívání svých neveřejných prostor, církevní prostor je stále více občany opouštěn (do kostelů k modlitbám se moc nechodí). Občané nejvíce nedůvěřují právě církvím; na otázku komu rozhodně nedůvěřujete tak odpovědělo 36 % respondentů (https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni, 21. 10. 2020).

Totalitní jednání mj. spočívá v politické a ideologické usurpaci veřejného prostoru, který tak přestává být svobodný, tedy přístupný všem k obecnému užívání bez omezení; jde o přivlastnění si ho skrze jeho užívání, a tím vytlačení ostatních, znemožnění svobodného, tedy nepodmíněného užívání prostoru (podmíněného jen dodržováním obecně pro každého platných zákonů). Fyzický, hmotný a relativně trvalý průnik do veřejného prostoru je zpravidla průnikem ideovým (vzpomeňme na jeden z nejvýraznějších takových průniků na našem území – na gigantický pomník J. V. Stalina v Praze na Letenské pláni).

Užívání veřejného prostoru, by mělo být řízeno a vedeno veřejným zájmem; ten by měl být jeho účelem. Účelem veřejného prostoru může být i jeho užití partikulární z hlediska sociálního a politického – v takovém případě jde o naplnění účelu v časově, popř. i prostorově limitovaném rozvrhu (demonstrace, prodejní trhy), jež jsou sociálně a politicky zčásti anonymní. Průnik soukromého zájmu, partikulárního, dílčího sociálního a politického zájmu, průnik časově neomezený, relativně trvalý, neanonymní, navíc v zájmu minority, čili postavení mariánského sloupu, je akt totalitní. Jde o projev politické moci katolické církve v naší společnosti – podle sociologický výzkumů si většina obyvatel státu uvedený pomník na Staroměstském náměstí nepřála; církve legitimní názor většiny stejně přetlačila.

Katolická církev vede boj o veřejný prostor, protože tak vstupuje do vědomí občanů; její prostory soukromé jsou poloprázdné. Co instalace mariánského sloupu sděluje? Je to symbol, jehož nelegitimní postavení ve veřejném prostoru vypovídá o politické, tedy mocenské situaci ve třetí dekádě 21. století – katolická církev má moc. Nelegitimní. Cílem katolické militantní usurpace veřejného prostoru je svou moc prokázat.

Mariánský sloup není veřejným účelem, je soukromým dílčím účelem pro minoritu společnosti – katolickou církev a její přívržence; byl a opět je symbolem intolerance a antidemokracie, rozrušujícím národní vědomí.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama