PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Aliance národních sil - předsedkyně
  • ANS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,33. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

03.07.2022 20:59:12

Mnozí záměrně mylně srovnávají Great Reset a komunismus!

Mnozí záměrně mylně srovnávají Great Reset a komunismus!

Nedávno prohlásil následník britského trůnu veřejně tato slova: „Potřebujeme rozsáhlou kampaň ve vojenském stylu, abychom dali najevo SÍLU GLOBÁLNÍHO SOUKROMÉHO SEKTORU! To nám dává jedinou skutečnou vyhlídku na dosažení zásadní ekonomické změny."

V Great Resetu mají vše vlastnit nadnárodní korporace – ne státy!!!! Těm stát všechen (i váš) majetek velmi levně prodá. To je plán Klause Schwaba, WEF a NWO! Nejedná se o žádný neomarxismus ani neokomunismus – jen vás matou slovy. Jedná se o čistý korporátní fašismus. KORPORÁTNÍ!!!!!  V komunismu by vše patřilo státu pro dobro všech, zde má vše patřit korporátu pro dobro hrstky!

Nyní je dlouhodobě realizován zlý záměr používat slova nevhodně a vyloženě s jiným významem, než chceme sdělit. Například „humanitární bombardování“, nebo místo „vzdání se a zatčení poražených Ukrajinců a žoldáků v Azovstalu“ – „evakuace ukrajinských hrdinů z Azovstalu“. Jsou vypouštěna slova, do kterých se lidé zamotávají a ve skutečnosti vůbec nerozumí, co si sdělují, ani co jim je sdělováno.

Všechno začalo státním a ekonomickým převratem v  listopadu 1989. Na náměstích stáli lidé a v podstatě jim bylo nově nastupující elitou řečeno: „My vás okrademe, my vám všechno vezmeme!“  A co lidé na to? „Ano, hurá, to chceme!!!“

Avšak vše vyřčené a napsané, co jsme prohlásili, se vždy vrátí. „Slovo je bumerang a běda, když použiješ nesprávný termín, který neovládáš, kterému nerozumíš a způsobem, který nechápeš.“

Současní tzv.  politici vůbec nehovoří o vlastnictví výrobních prostředků strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství  – nehovoří o tom, zdali má být soukromé nebo státní, jestli má být ve prospěch celé společnosti anebo jen soukromých korporací.

V Great Resetu jde o totalitní korporátní KAPITALISMUS (de facto fašismus), kdy korporace mají vlastnit vše – i naše životy – a státy mají přestat existovat! Mají přestat existovat i politické strany, jejichž hlavním cílem je představit lidem různé koncepty rozvoje společnosti – aby se lidé mohli rozhodnout, jakou cestou se má společnost jako celek ubírat.

Mají přestat existovat politici i volby, protože podle představ NWO budou společnost efektivně řídit manažeři těch nadnárodních korporací, které budou státy vlastnit!  Proto ta masová kompromitace politiky, politiků a voleb en bloc! Přejí si, aby to lidé sami nechtěli! Aby se lidé nechtěli zabývat politikou – tedy tvorbou pravidel a podmínek, které ovlivňují jejich životy. A lidé jim skočili na špek a rezignovali. Nedělají nic, nezajímají se, nechodí k volbám. Dobrovolně se zříkají odpovědnosti za formování společnosti. A volného kormidla se tedy ujímají ti druzí, kteří mají svůj plán – zrušit národní státy a zredukovat populaci.

Co musíme vědět při formování státu: "Transformace odpovědnosti ze stavu blahých úmyslů do stavu úspěšných kroků vyžaduje určité vědomosti. Pokud takové vědomosti nejsou - aby se blahý záměr proměnil v blahý výsledek - tak je třeba se s nimi seznámit." A stejně jako v exaktních vědách, tak i v řízení společnosti "existují sociokulturní zákonitosti, jejichž následování garantuje stabilitu společnosti v následnosti generací, a jejichž narušení je schopno přivést k jejímu zmizení během několika generací pod vlivem degradačních procesů." Pokud chceme být jako stát úspěšní, musíme mít určité vědomosti a podle nich jednat... jinak spláčeme nad vlastními sny :-)

https://odysee.com/@alinacenarodnichsil:b/Pravidla-vojny-mHz8PngPFztQ2mvhfrC4JEVcY:4

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama