PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Aliance národních sil - předsedkyně
  • ANS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,4. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.11.2017 12:40:17

Symbolický vzkaz od prezidenta Putina do ČR.

Symbolický vzkaz od prezidenta Putina do ČR.

Dar ruského prezidenta je symbolický v základních rysech a poukazuje na následující paralelu v dějinách českého státu. Vladimír Putin daroval Miloši Zemanovi vzácný tisk - jedinou kompletní verzi dokumentu Obnovené zřízení zemské z roku 1627.

Od roku 1348 tvořily české země a další přidružené země politický celek zvaný země Koruny české a měly v čele stavovské zemské sněmy. Roku 1500 byl vydán zemský zákoník - Zemské zřízení království českého. Šlo o první kodifikaci českého zemského práva. Avšak roku 1620 v bitvě na Bílé hoře bylo vojsko českých stavů poraženo a čeští stavové veřejně v Praze popraveni. Do tohoto roku však vytvářely zemské sněmy zákony a volily panovníka.Roku 1627 pak bylo vydáno OBNOVENÉ zřízení zemské. A podstatné je, že stavům bylo ponecháno povolování, rozvrhování a vybírání daní! Jedná se o název pro zemské ústavy Čech a následně Moravy.A v právě v této časové linii je skryto poselství, které bylo předáno českému prezidentovi.  Tedy, použijeme - li slova V. Pjakina z jeho posledních Otázek a odpovědí: "Je třeba předložit svou koncepci řízení a realizovat ji. A nebýt suvenýrovým státem, ale suverénním!"Problém spočívá ovšem v tom, že lidé už nejsou schopni vidět, že v rámci tzv. zákona času nyní nastalo období, kdy ČR může být sama sebou, kdy může opustit EU i NATO a vytvořit si tak předpoklady pro normální a bezpečný život vlastních obyvatel. Můžeme přestat být součástí parazitického a agresivního spolku západní civilizace, který má v plánu zničit národní státy ekonomicky a migračně. Většina lidí si však – na základě soustavného manipulativního působení médií a tzv. politické elity – stále dokola a nesmyslně říká: „A je nás málo a jsme slabí a co by se s námi stalo, kdybychom opustili EU a NATO atd."Dalo by se říci, že nám bylo v souvislosti s mezinárodní politickou situací (a s upadající mocí globálního prediktora J) vzkázáno: české Ústavě nemusí být nadřazena legislativa EU ani pokyny NATO, můžete být volní, máte zelenou, můžete přestat být kolonií Západu, můžete přestat dělat jim blbce! Ovšem pouze, když budete sami chtít.Nyní je to tedy jen a jen na nás. To je ale možná ten největší problém.

____________________________________________________________________


Porovnání počtu obyvatel ČR v milionech pro ty, kteří si myslí, že „je nás málo“.ČR 10,5 mil., Belgie 10,5 mil., Maďarsko 10 mil., Švédsko 9,5 mil., Rakousko 8 mil., Švýcarsko 8 mil., Bulharsko 7 mil., Srbsko 7 mil., Dánsko 5 mil., Chorvatsko 4 mil., Slovinsko 2 mil. atd. 


Myslí si snad některý z těchto států, že je malý a slabý?Porovnání rozlohy ČR v kilometrech čtverečních pro ty, kteří si myslí, že „jsme malí“.ČR 79, Chorvatsko 56, Dánsko 43, Nizozemí 42, Švýcarsko 41, Belgie 32, Slovinsko 20 atd. 


Myslí si snad některý z těchto států, že je malý a slabý?


____________________________________________________________________


DOSTI NÁS


Svatopluk Čech


Jsme slabí, malí — Dosti těchto řečí!

Jen kdo tak zoufá, sláb a malý jest.

Oč byla Hellas, byla Róma větší,

než skrání nesmrtnou se dotkla hvězd?Jak směšné byly našich předků cepy,

když celý svět se zdvihl proti nim,

a hle! svět celý zdrtil vůdce slepý

a Táboru se klonil věčný Řím.Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů

a budem vojsko netušených sil!

Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru,

a malým ten, kdo zná jen malý cíl.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama