PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Aliance národních sil - předsedkyně
  • ANS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.07.2021 23:25:09

Vláda nerespektuje zákony, ale lidi mají respektovat její protiprávní vyhlášky!

Vláda nerespektuje zákony, ale lidi mají respektovat její protiprávní vyhlášky!

V parlamentním systému je vláda odpovědná parlamentu, což je vyjádřeno hlasováním o důvěře vládě. A to je důvod, proč se obracíme na poslance s žádostí, aby zjednali nápravu protiprávních kroků ministra zdravotnictví.

DOPIS předsedovi poslaneckého klubu ANO, Ing. J. Faltýnkovi.

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás se žádostí, aby poslanci vašeho klubu byli seznámeni s níže uvedenými fakty, a žádáme, abychom byli vyslyšeni a informováni o výsledku řízení naší žádosti, neboť stále hovoříme jménem 6 tisíc demonstrantů, kteří dne 7. 7. 2021 v Praze na Malostranském náměstí vyjádřili zřetelně nesouhlas s vakcinací, falešnou pandemií a protiprávním vyžadováním nošení roušek ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vláda sama nerespektuje zákony, ale po lidech vyžaduje, aby respektovali protiprávní vyhlášky!

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudkem ze dne 27. 7. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2021, regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Nejvyšší správní soud již rozsudkem ze dne 27. 5. 2021, prohlásil za nezákonné obdobné opatření ze začátku dubna letošního roku, a rozsudkem ze dne 11. 6. 2021 prohlásil za nezákonné obdobné opatření z konce dubna.

Ačkoliv ve svých rozsudcích Nejvyšší správní soud vždy konkrétně popsal své výhrady, Ministerstvo zdravotnictví žádnou vadu svých protiprávních opatření neodstranilo!

Předseda osmého senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš k tomu uvedl: „V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemický zákon. Přesto tomuto požadavku není ministerstvo schopno dostát.“

Podle Nejvyššího správního soudu má opakované nerespektování závěrů soudu za následek právní nejistotu adresátů, ale i orgánů veřejné moci vykonávajících kontrolu nad plněním ukládaných povinnosti. Důsledkem jsou také zbytečně vynaložené náklady (nejen v podobě opětovně vyplácených náhrad nákladů řízení úspěšným navrhovatelům), ale i další zahlcování již tak zatíženého systému správního soudnictví, kdy správní soudy namísto poskytování ochrany právům dalších osob v  nepřednostních agendách musí znovu a znovu poukazovat na opakující se stejná pochybení ministerstva.

ZDROJ:

http://www.nssoud.cz/NSS-dnesnim-rozsudkem-zrusil-s-odlozenou-ucinnosti-o-3-dny-mimoradne-opatreni-Ministerstva-zdravotnictvi-regulujici-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest/art/32905?fbclid=IwAR2kpnRS93IzRSHQyq-SdIcsCwk1eSkRmyr_cmc9EnYaKKYqu4xfljWgCHs

Parlamentní systém je politický systém s dělbou moci, ve kterém je vláda odpovědná parlamentu, což je vyjádřeno hlasováním o důvěře vládě. A to je důvod, proč se obracíme na Vás, jako na předsedu nejsilnějšího poslaneckého klubu, s žádostí, abyste vyzval poslance, aby začali plnit svoji povinnost a po vládě a ministerstvu zdravotnictví striktně požadovali zjednání nápravy. Tedy konkrétně, aby PROBOHA! ministr zdravotnictví dodržoval zákony! Jinak se stávají sami poslanci strůjci chaosu a ponesou za to samozřejmě právní a morální odpovědnost, neboť neplní svoji základní povinnost – udržovat zákonnost v zemi.

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně politického hnutí Aliance národních sil

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama