ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16. 9. 2014 19:58:34

Dům Zubatého 1 se vrací do správy Prahy 5, zastupitelé přislíbili privatizaci

Dům Zubatého 1 se vrací do správy Prahy 5, zastupitelé přislíbili privatizaci

V příběhu privatizace funkcionalistického domu Zubatého 1 se i po soudním rozhodnutí mnohaletého sporu objevují další nejasnosti.

Radnice Prahy 5 po mnoha urgencích směrem k vedení magistrátu konečně obdržela vyjádření, že správa nemovitosti náleží městské části. Nájemníci, kteří chtějí dům odkoupit, přesto vyhráno nemají. Radnice nejprve musí vyčkat na rozhodnutí Nejvyššího soudu, na který se obrátila společnost DENIKA REAL, dále převzít objekt do své správy od Magistrátu hl. m. Prahy a také vyřešit finanční otázku příjmů, které společnost za roky správy inkasovala.

Dle usnesení zastupitelstva městské části ze dne 16. 9. 2014 nebude Praha 5 vracet kupní cenu ve výši 33,5 mil. Kč magistrátu (který ji již dříve zaplatil společnosti DENIKA) do vyřešení těchto problémů. Zároveň ale obyvatelé domu získali od zastupitelstva příslib možného odkoupení nemovitosti.

Příběh privatizace domu v Zubatého ulici byl popisován médii již mnohokrát, Praha 5 se vývojem kauzy zabývala naposledy v červencové Pětce pro vás (dostupné online na http://www.ipetka.cz/dvanact-zubatych-let-kauza-prodeje-domu-zubateho-1-nekonci/).

Z rozhodnutí Městského soudu vyplývá, že kupní smlouva, kterou byla nemovitost na adrese Zubatého 1 prodána v roce 2003 tehdejším vedením radnice společnosti DENIKA REAL 2000, a.s., je neplatná.

„Veškeré soudní pře, stejně jako spoustu dalších akcí od roku 2003, iniciovalo a vedlo občanské sdružení. A nebylo jich málo. Obrat nastal až v roce 2012, kdy Ústavní soud dal za pravdu nájemníkům. Konstatoval totiž, že jim doposud bylo upíráno právo na spravedlivý proces, a ve zdůvodnění tohoto výroku zdůraznil, že poslední kolo nabídkového řízení bylo účelově zmanipulované s cílem zabránit účasti stěžovatele v tomto řízení a umožnění prodeje nemovitostí předem vybranému zájemci‘. Kauza se vrátila k novému projednání a obvodní i městský soud pak v letech 2013 a 2014 pravomocně rozhodly o tom, že kupní smlouva z roku 2003 je neplatná a dům je majetkem hl. m. Prahy,“ vysvětluje Ladislav Pecháček, předseda Občanského sdružení Zubatého 1.

V důsledku soudního rozhodnutí vznikla stranám kupní smlouvy povinnost vrátit veškerá plnění poskytnutá na základě neplatné kupní smlouvy. Zdálo se tedy, že se dům vrátí do správy Prahy 5 a bude moci být znovu privatizován oprávněným nájemcům, kteří během uplynulých 11 let soudně bojovali proti prodeji nemovitosti firmě DENIKA REAL.

Podivná změna v katastru nemovitostí

Rada hl. m. Prahy svým usnesením ze dne 29. 4. 2014 vzala tyto skutečnosti na vědomí. Bohužel zároveň radní hlavního města rozhodli o rychlém vrácení původní kupní ceny 33,5 milionu Kč společnosti DENIKA REAL. "O úhradu částky pak magistrát požádal městskou část Praha 5, aniž by se jakkoliv zajímal například o zpětné vymáhání příjmů z nájemného za uplynulých 10 let po společnosti DENIKA REAL. Navíc vzhledem k tomu, že dům byl před uzavřením kupní smlouvy majetkem svěřeným a spravovaným Prahou 5, měla být nemovitost svěřena zpět městské části. Nemovitost však ve skutečnosti převzalo do správy hlavní město Praha, které ale nadále po městské části poptává 33,5 milionu Kč, které zbrkle zaplatili společnosti DENIKA REAL,"přiblížila průběh kauzy zástupkyně starosty JUDr. Naděžda Kratochvílová (RESTART 2014).

Jak ke změně správy došlo? Dne 28. července 2014 byla MČ Praha 5 vyrozuměna Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha o provedeném vkladu, kde byla správa nemovitosti Zubatého 1 svěřena městské části, tedy zdálo se, že se stav vrátil opravdu do počátečního bodu a zbývá jen vyřídit finanční toky a zahájit privatizaci. Následně ale 4. srpna bylo Praze 5 doručeno vyrozumění o opravě chyby v katastru, kterou byla na základě podání hlavního města svěřená správa do majetku Prahy 5 vymazána! O této zásadní věci dokonce nebylo informováno ani občanské sdružení nájemníků. Vedení Prahy 5 se ihned obrátilo na hlavní město, resp. na radní Evu Vorlíčkovou (TOP 09), aby vysvětlila, kdo tedy nemovitost spravuje a případně z jakého právního titulu byla nemovitost Praze 5 odsvěřena. Požadavek na úhradu 33,5 mil. Kč, které hlavní město převedlo soukromé firmě, ale zůstal. „Kdyby Městská část Praha 5 částku vyplatila, neměla by ani dům a ani peníze, v žádném případě by se tedy stav nevrátil na stejnou úroveň jako před rokem 2003, byť se tak dle soudního rozhodnutí mělo stát,“ uvedl radní Prahy 5 Jiří Vejmelka (SNOP-5), podle kterého kroky hlavního města tak zablokovali cestu k vyřešení kauzy.

Po několika dopisech na magistrát obdržela městská část stanovisko odpovědné radní Evy Vorlíčkové ze dne 1. září, podle které „lze mít za to, že předmětný majetek se nachází ve svěřené správě Městské části Praha 5“. Oprava v Katastru nemovitostí nicméně zatím učiněna nebyla!

Zastupitelstvo MČ Praha 5 tedy žádá opravu zápisu v Katastru nemovitostí a odklad pro úhradu 33,5 mil. Kč do doby vyřešení vzájemných závazků mezi městskou částí Praha 5 a spol. DENIKA REAL, a. s. z titulu neplatnosti kupní smlouvy. Zároveň radní Prahy 5 vyzvali společnost DENIKA REAL ke spolupráci a vyřešení vrácení výnosů z nemovitosti, příp. započtení vzájemných závazků. Vzhledem k faktu, že se zastupitelé Prahy 5 sejdou až po volbách v novém složení, deklarovalo stávající plénum vůli po vyřešení uvedených problémů nemovitost privatizovat.

Dopis Evy Vorlíčkové z 1. 9. 2014, kterým konstatuje, že se dům a pozemek Zubatého 1 nachází ve správě MČ Praha 5

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama